Dolny Śląsk: Remont fragmentu linii kolejowej z Wrocławia do Jedliny-Zdrój droższy jednak o ponad 20 mln złźródło: Koleje Dolnośląskie S.A.

Dolny Śląsk: Remont fragmentu linii kolejowej z Wrocławia do Jedliny-Zdrój droższy jednak o ponad 20 mln zł

REKLAMA
Wszystkie oferty rewitalizacji trasy Świdnica Kraszowice – Jedlina-Zdrój przekroczyły kwotę przygotowaną przez PKP PLK. Przewoźnik postanowił mimo to wybrać najtańszą z nich, sięgającą 135 mln zł. Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej "Dolkom" zakończy prace w ciągu dwóch lat.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozstrzygnęły 13 sierpnia przetarg na przebudowę linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice  Jedlina-Zdrój w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Zamierzały przeznaczyć na ten cel 110 mln 490 tys. zł brutto. Wybrały najtańszą ofertę, złożoną przez Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej "Dolkom" Sp. z o.o. z Wrocławia (należące do grupy kapitałowej PKP PLK S.A.). Wyniosła 135 mln 294 tys. zł.
Przewoźnik unieważnił jednak 17 sierpnia wybór wykonawcy z powodu konieczności ponownej oceny propozycji. Jeszcze tego samego dnia wyłonił w postępowaniu tę samą firmę. Umowę mogą podpisać najwcześniej dzisiaj. PKP PLK zastrzegają sobie jednak prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli nie uzyskają dofinansowania ze środków europejskich, o które zabiegają. 
Listę ofert mieliśmy początkowo poznać 20 kwietnia. PKP PLK trzykrotnie przekładały termin składania ofert: na 27 kwietnia, 7 maja i 9 maja. Zgłosiło się dziewięciu uczestników. Druga z kolei najkorzystniejsza pod względem ceny propozycja sięgnęła 158 mln 372 tys. zł brutto. Kolejne cztery mieściły się w przedziale 164-172 mln zł. Trzy oferty przekroczyły 190 mln zł.

Otwarcie linii za dwa lata

Inwestor podzielił realizację zadania na cztery etapy. Wykonawca będzie miał czas do 20 grudnia, żeby opracować projekt i uzyskać niezbędne pozwolenia na realizację 1 km toru oraz przygotowanie wpięcia do systemu komunikacyjnego. Do 1 marca 2019 roku musi przygotować projekt i otrzymać zgody na wykonanie pozostałych robót. Najpóźniej 30 listopada ma obowiązek zrewitalizować mosty na dwóch odcinkach. Wszystkie prace wraz z dokonaniem odbiorów, uzyskaniem decyzji i rozliczeń zakończą się do 20 listopada 2020 roku.
Materiały inwestora

Zły stan techniczny linii

Linia kolejowa nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice – Jedlina-Zdrój została zlikwidowana w związku z decyzją ministra infrastruktury z kwietnia 2004 roku. Większość obiektów inżynieryjnych znajdujących się na niej pochodzi z początku lub połowy XX wieku.
Tory na rewitalizowanym odcinku są w złym stanie technicznym – nadadzą się do ponownego wbudowania w 30 procentach. Wymienić należy też zdegradowane podkłady drewniane i stalowe, z których pierwsze są już spróchniałe. Uszkodzone są również rozjazdy znajdujące się na posterunkach ruchu.
REKLAMA
Wykonawca wymieni w całości nawierzchnię torową. Zlikwiduje infrastrukturę zagrażającą bezpieczeństwu ruchu kolejowego i pasażerów oraz przebuduje układ torowy w Świdnicy Kraszowice, co umożliwi wjazd na odbudowywany odcinek linii. Projekt przewiduje również przebudowę wybranych przejazdów kolejowych i dróg. Zwycięzca przetargu będzie również zobowiązany do budowy na wszystkich stacjach komputerowego systemu sterowania ruchem oraz nowych sieci telekomunikacyjnych i urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych. Utworzy także na każdym przystanku lub stacji minimum pięć stojaków na rowery.
Materiały inwestora

Likwidacja i budowa przystanków

Inwestycja przewiduje również budowę nowych oraz likwidację niektórych stacji. Prace na posterunku odgałęźnym Świdnica Kraszowice zakładają całkowitą wymianę nawierzchni torowej i podtorza, zabudowę rozjazdu zwyczajnego oraz wzmocnienie skarpy po prawej stronie linii kolejowej.
Wykonawca rozbierze przystanki w Bystrzycy Dolnej i Jedlinie Dolnej. Następnie zabuduje na nich nową nawierzchnię na szlaku oraz wymieni podtorze.
Nowe przystanki z jednokrawędziowym peronem zewnętrznym powstaną w Burkatowie, Bystrzycy Górnej (w miejsce zlikwidowanej stacji), Lubachowie, Zagórzu Śląskim (wraz z rozbiórką niepotrzebnej infrastruktury kolejowej) i Jedlinie-Zdrój Centrum.
W Jugowicach wykonawca utworzy przystanek osobowy w miejsce likwidowanej stacji. Tory nr 2, 3 i 4 ograniczą się do funkcji bocznicy szlakowej. Podróżni będą mieli do dyspozycji jeden peron.
Wykonawca zrewitalizuje również końcową stację: Jedlina-Zdrój. Przebuduje główne tory nr 3 i 5, które obsługują ruch linii kolejowej nr 285. Planowane prace umożliwią przejazd pociągów z prędkością co najmniej 40 km/h. Podróżny będą mieli dostęp do istniejącego peronu obsługującego linię nr 286 oraz dwukrawędziowego dla linii 285. Dojdą do nich przejściem znajdującym się pod torami.
Zdjęcie główne: Koleje Dolnośląskie S.A.
Zdjęcia w artykule: PKP PLK S.A.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA