Dolny Śląsk: Pociągi wrócą na trasę Świdnica-Jedlina Zdrój. PKP PLK ogłosiły przetargźródło: materiały inwestora

Dolny Śląsk: Pociągi wrócą na trasę Świdnica-Jedlina Zdrój. PKP PLK ogłosiły przetarg

REKLAMA
Ze Świdnicy Kraszowice do Jedliny-Zdrój będzie można dojechać koleją za nieco ponad dwa lata. To odcinek składający się na linię nr 285, którą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. chcą przebudować także na trasie Wrocław-Sobótka-Świdnica.
PKP ogłosiły 13 marca przetarg na przebudowę linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice-Jedlina Zdrój w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Oferty można składać do 20 kwietnia.
Inwestor podzielił realizację zadania na cztery etapy. Wykonawca będzie miał czas do 20 grudnia, żeby opracować projekt i uzyskać niezbędne pozwolenia na realizację 1 km toru oraz przygotowanie wpięcia do systemu komunikacyjnego. Do 1 marca 2019 roku musi przygotować projekt i otrzymać zgody na wykonanie pozostałych robót. Najpóźniej 30 listopada ma obowiązek zrewitalizować mosty na dwóch odcinkach. Wszystkie prace wraz z dokonaniem odbiorów, uzyskaniem decyzji i rozliczeń zakończą się do 20 listopada 2020 roku.
PKP ubiegają się o pozyskanie pieniędzy unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Zamawiający zastrzega, iż w przypadku nieprzyznania środków, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, może unieważnić postępowanie – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.
Materiały inwestora

Zły stan techniczny linii
Linia kolejowa nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice-Jedlina Zdrój została zlikwidowana w związku z decyzją ministra infrastruktury z kwietnia 2004 roku. Większość obiektów inżynieryjnych znajdujących się na niej pochodzi z początku lub połowy XX wieku.
Tory na rewitalizowanym odcinku są w złym stanie technicznym – nadadzą się do ponownego wbudowania w 30 procentach. Wymienić należy też zdegradowane podkłady drewniane i stalowe, z których pierwsze są już spróchniałe. Uszkodzone są również rozjazdy znajdujące się na posterunkach ruchu.
REKLAMA
Wykonawca wymieni w całości nawierzchnię torową. Zlikwiduje infrastrukturę zagrażającą bezpieczeństwu ruchu kolejowego i pasażerów oraz przebuduje układ torowy w Świdnicy Kraszowice, co umożliwi wjazd na odbudowywany odcinek linii. Projekt przewiduje również przebudowę wybranych przejazdów kolejowych i dróg. Zwycięzca przetargu będzie również zobowiązany do budowy na wszystkich stacjach komputerowego systemu sterowania ruchem oraz nowych sieci telekomunikacyjnych i urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych. Utworzy także na każdym przystanku lub stacji minimum pięć stojaków na rowery.
Materiały inwestora

Likwidacja i budowa przystanków

Inwestycja przewiduje również budowę nowych oraz likwidację niektórych stacji. Prace na posterunku odgałęźnym Świdnica Kraszowice zakładają całkowitą wymianę nawierzchni torowej i podtorza, zabudowę rozjazdu zwyczajnego oraz wzmocnienie skarpy po prawej stronie linii kolejowej.
Wykonawca rozbierze przystanki w Bystrzycy Dolnej i Jedlinie Dolnej. Następnie zabuduje na nich nową nawierzchnię na szlaku oraz wymieni podtorze.
Nowe przystanki z jednokrawędziowym peronem zewnętrznym powstaną w Burkatowie, Bystrzycy Górnej (w miejsce zlikwidowanej stacji), Lubachowie, Zagórzu Śląskim (wraz z rozbiórką niepotrzebnej infrastruktury kolejowej) i Jedlinie-Zdrój Centrum.
W Jugowicach wykonawca utworzy przystanek osobowy w miejsce likwidowanej stacji. Tory nr 2, 3 i 4 ograniczą się do funkcji bocznicy szlakowej. Podróżni będą mieli do dyspozycji jeden peron.
Wykonawca zrewitalizuje również końcową stację: Jedlina-Zdrój. Przebuduje główne tory nr 3 i 5, które obsługują ruch linii kolejowej nr 285. Planowane prace umożliwią przejazd pociągów z prędkością do 40 km/h. Podróżny będą mieli dostęp do istniejącego peronu obsługującego linię nr 286 oraz dwukrawędziowego dla linii 285. Dojdą do nich przejściem znajdującym się pod torami.
Zdjęcie główne: Koleje Dolnośląskie S.A.
Zdjęcia w artykule: PKP PLK S.A.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA