List otwarty w sprawie zabudowy Targu Siennego i Rakowego

List otwarty w sprawie zabudowy Targu Siennego i Rakowego

Gdańsk
REKLAMA

Szanowny Panie Prezydencie.


Nasze stowarzyszenie dotarło do materiałów, według których, bez żadnej informacji i konsultacji społecznych, odstąpiono od realizacji oficjalnie prezentowanego projektu zabudowy Targu Siennego i Rakowego, zastępując go pospolitą wielkogabarytową galerią handlową.


Załączone rysunki przedstawiają pojedynczy obiekt, który wbrew wielokrotnym obietnicom i zapewnieniom przedstawicieli władz miasta, będącego jednocześnie współudziałowcem spółki realizującej inwestycję, całkowicie ignoruje skalę i charakter zabudowy Śródmieścia, a jego forma jest zaprzeczeniem podstawowej struktury miasta, na którą składają się miejskie ulice i place z otwartymi na nie usługowymi pierzejami.


Pierwotna koncepcja zagospodarowania polegała na stworzeniu harmonijnego przedłużenia Śródmieścia, przestrzeni opartej na kompozycji ulic, placów i kwartałów oraz stojącej przy nich zróżnicowanej wielkomiejskiej zabudowy. Obiecane założenie urbanistyczne zakładało zaprojektowanie osobnych obiektów o rozczłonkowanych bryłach wraz z wytyczeniem przestrzeni publicznych pomiędzy nimi. Z tej obietnicy nie pozostało nic. Zamiast prawidłowej, choć i tak będącej kompromisem z oczekiwaniami inwestora, tkanki miejskiej otrzymujemy przestrzeń zamkniętą pod dachem jednego kombinatu handlowego, zamiast ogólnodostępnych przestrzeni publicznych – korytarze, galerie i pasaże handlowe, a rozwiązania funkcjonalne jak ślepe ściany na poziomie pieszego, nazbyt rozbudowany układ drogowy czy lokalizacja parkingu wielkopowierzchniowego wraz z wjazdem w kondygnacji parteru stoją w sprzeczności ze współczesną wiedzą i praktyką projektowania terenów śródmiejskich.


Założenie to jest skrajnie niekorzystne nie tylko  z punktu widzenia rozwoju Śródmieścia, ale i całej aglomeracji. Trwale degraduje ono kluczowy element miasta oraz przyczynia się do utrwalenia wizerunku Gdańska jako miejsca, którego potencjał jest marnotrawiony na mało ambitne i
przestarzałe rozwiązania z zakresu urbanistyki. Sytuacja jest tym bardziej alarmująca, że realizacja inwestycji popada w niechlubny schemat dotyczący każdego dużego przedsięwzięcia urbanistycznego, a opierający się na świadomej dezinformacji mieszkańców, lekceważeniu konsultacji społecznych oraz forsowaniu projektów wątpliwej jakości. Można było oczekiwać, iż podpisanie Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej czy organizacja ogólnopolskiej konferencji urbanistycznej o rozwoju terenów śródmiejskich, podczas której szczegółowo omówiono problemy lokalizacji centrów handlowych w śródmieściach, oraz kontrowersje związane z planowaną Drogą Czerwoną, budową Galerii Metropolia, Nowej Wałowej czy Centrum Stocznia sprawią, iż tak ważna inwestycja przeprowadzona zostanie z zachowaniem najwyższych standardów kształtowania współczesnej tkanki miejskiej.

REKLAMA


Mając powyższe na uwadze, zwracamy się do Pana Prezydenta z uprzejmą prośbą, aby w imieniu podległych sobie jednostek urzędu miejskiego, odpowiedzialnych za zabudowę Targu Siennego i Rakowego, ustosunkował się do załączonych materiałów oraz zajął stanowisko w sprawie dalszej realizacji inwestycji.

 

Z poważaniem

Karol Spieglanin

prezes stowarzyszenia

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA