GDDKiA ogłasza przetarg na dokumentację do przebudowy A2 między Łodzią i WarszawąGDDKiA

GDDKiA ogłasza przetarg na dokumentację do przebudowy A2 między Łodzią i Warszawą

Orzech
Orzech
REKLAMA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) otrzymała Program Inwestycji, czyli zapewnienie finansowania, dla dokumentacji projektowej rozbudowy autostrady A2 między Łodzią i Warszawą. Dzięki temu ogłasza właśnie przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji niezbędnej do poszerzenia autostrady A2 o dodatkowy pas ruchu. Inwestycja będzie realizowana w systemie tradycyjnym – najpierw przygotowany zostanie projekt, następnie ogłosimy przetarg na budowę.

– Ruszają nowe przetargi, które wyłonią wykonawców kolejnych ważnych dróg. Konsekwentnie budujemy spójną sieć drogową w Polsce. Przyjęty w grudniu ub.r. nowy Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych oznacza zapewnienie finansowanie dla tego przedsięwzięcia. Te drogi szybkiego ruchu były wyczekiwane przez lata – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Dotrzymujemy słowa. Deklarowaliśmy poszerzenie autostrady A2 między Warszawą a Łodzią i dzisiaj ogłaszamy przetarg na projekt tego przedsięwzięcia. Dzisiaj ta trasa coraz częściej się korkuje i kierowcy oczekują od nas zdecydowanych działań, które ułatwią komunikację między obiema aglomeracjami – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W związku ze stałym wzrostem natężenia ruchu oraz planami budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, cały odcinek autostrady między Łodzią i Warszawą zostanie rozbudowany o dodatkowy pas ruchu dla każdej z jezdni. Zdecydowanie ułatwi to dojazd do stolicy z centrum kraju.

Dla województwa łódzkiego i mazowieckiego opracowane zostały elementy koncepcji programowej dla poszerzenia autostrady A2 o dodatkowy pas ruchu na długości ok. 89 kilometrów. Docelowo autostrada pomiędzy węzłami Łódź Północ i Pruszków będzie miała trzy pasy ruchu, a dalej do węzła Konotopa - cztery pasy ruchu na każdej z jezdni.

– Dobudowa trzeciego pasa na 90 km A2 jest koniecznością. Codzienne natężenie ruchu między Łodzią a Warszawą to potwierdza. Ważne, że możemy zrobić kolejny wymierny krok, prowadzący do realizacji tej bardzo wymagającej inwestycji. Warto dodać, że wiąże się to z równoległym prowadzeniem robót pod ruchem – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

– Ponadto chcemy, aby ten odcinek był pierwszym odcinkiem drogi samowystarczalnym energetycznie, wykorzystującym rozwiązania OZE w wielu aspektach energetycznych możliwości – powiedział Szef GDDKiA.

GDDKiA

Konsultacje rynkowe

REKLAMA

W związku z planowanym poszerzeniem autostrady A2 Łódź - Warszawa GDDKiA zorganizowała w zeszłym roku serię spotkań z podmiotami, które zgłosiły chęć udziału w konsultacjach rynkowych. Wspólnie z firmami i uczelniami dyrekcja wymieniła się wiedzą i doświadczeniami oraz uzyskaliśmy informacje przydatne do przygotowania dokumentacji przetargowej dla planowanych zamówień. Więcej na ten temat można przeczytać w komunikacie na naszej stronie internetowej.

Ekologiczna rewolucja na A2

Jednym z najistotniejszych elementów przygotowanej dokumentacji przetargowej jest szczegółowy opis naszych oczekiwań związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej do zasilania infrastruktury na tym odcinku autostrady. Zadaniem projektantów będzie opracowanie minimum dwóch wariantów instalacji do pozyskiwania energii odnawialnej, z wykorzystaniem magazynów energii. Przedstawią również szczegółową analizę ekonomiczną, pozwalającą na optymalny wybór rozwiązania zarówno pod względem rodzajowym, materiałowym, jak i lokalizacyjnym. Analiza będzie musiała uwzględniać koszty realizacji zadania, późniejszą eksploatację instalacji oraz jej utrzymanie.

Lampy LED oświetlą węzły i MOP-y

Dokumentacja projektowa na poszerzenie autostrady A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą obejmie również modernizację lub budowę nowego oświetlenia drogowego, wykorzystującego jako źródło światła lampy LED. Zastąpią one dotychczas stosowane oświetlenie sodowe i pojawią się na węzłach: Łódź Północ, Łowicz, Skierniewice, Wiskitki, Grodzisk Mazowiecki, Pruszków, a także na MOP-ach i obwodach utrzymania autostrady. W nowym oświetleniu wymagamy zastosowania rozwiązań technicznych, umożliwiających efektywne sterowanie oświetleniem drogowym, np. przy zmniejszonym natężeniu ruchu pojazdów i zmianie jasności otoczenia.

Ograniczenie zużycia energii i ochrona środowiska

Planowane poszerzenie 89 km autostrady A2 to nie tylko poprawa przepustowości i bezpieczeństwa użytkowników drogi. To także pionierskie działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii elektrycznej i pozyskiwania jej w dużej mierze ze źródeł odnawialnych. Rozwiązania zastosowane na tym odcinku autostrady będziemy mogli wprowadzać przy budowie lub rozbudowie innych odcinków dróg zarządzanych przez GDDKiA.

Źródło: GDDKiA

Komentarze (1)

Napisz komentarz
Szary(gość)
czyli za chwile ten odcinek zrobi się płatny, czyż tak ? ?? O to chodzi w tej inwestycji ? Brawo
REKLAMA