GDDKiA rozpoczyna prace, które zmienią organizację ruchu na węźle Lubelskagov.pl

GDDKiA rozpoczyna prace, które zmienią organizację ruchu na węźle Lubelska

Wojciech.Jenda
REKLAMA

GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i wdrożenie stałej organizacji ruchu na węźle Lubelska w ciągu S17. Zakończenie prac związanych z wykonaniem dokumentacji a następnie zrealizowanie robót w terenie przewidziane jest w II kwartale 2024 r.

Umowa

Wykonawcą inwestycji jest firma PORR. Wartość zadania wynosi ok. 7,8 mln zł. Czas realizacji to 4 miesiące od dnia podpisania umowy na wykonanie dokumentacji i uzyskanie niezbędnych pozwoleń a następnie 2 miesiące (od uzyskania pozwolenia na roboty) na realizację prac w terenie. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe, do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, tj. od 16 grudnia do 15 marca.

Co będzie zrobione

Zadaniem wykonawcy jest opracowanie analiz ruchu, a także budowa przewiązki, która umożliwi przywrócenie ruchu na łącznicy relacji A2 Terespol - S17 Lublin. Powstanie ona pomiędzy jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą a jezdnią główną S17 w kierunku Lublina. Ponadto zostaną przebudowane wyspy rozdzielające ruch na ciągu głównym i zjazd na łącznice od strony Warszawy (S2) i Lublina (S17). Będzie to rezerwa pod ewentualny trzeci pas zjazdowy.

REKLAMA

GDDKiA upłynni ruch w rejonie węzła Lubelska

Warto przypomnieć, że w październiku 2022 r., w ramach czasowej organizacji ruchu, na łącznicy węzła prowadzącej z S17 od strony Lublina na S2 POW do Warszawy zostały udostępnione dwa pasy ruchu. Od grudnia 2022 r., po oddaniu do użytkowania odcinka S17 Lubelska - Warszawa Wschód (Zakręt), kierowcy mają do dyspozycji dwa pasy ruchu na łącznicy z S2 POW od strony Warszawy w kierunku Lublina (S17). Ta zmiana spowodowała czasowo zamknięcie łącznicy z A2 od strony Terespola na S17 w kierunku Lublina. Dla pojazdów jadących w tym kierunku obowiązuje objazd przez węzeł Warszawa Wschód (Zakręt). Takie rozwiązanie umożliwiło bezpieczne poprowadzenie dwóch pasów na łącznicy z S2 w kierunku Lublina.

gov.pl
gov.pl

Źródło: gov.pl

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA