City Port

City Port

Mieszkania/Wrocław/Psie Pole/Kleczków/Kleczkowska 52
REKLAMA

O inwestycji City Port

Rewitalizacja Portu Miejskiego ma na celu przywrócenie mu funkcji użytkowych. Projekt zakłada odbudowę spalonych części elewatora,  jak również rewitalizację i adaptację pozostałych dwóch budynków – zabytkowego magazynu drobnicy oraz betonowego elewatora z silosami. Budynki wpisane do Rejestru Zabytków czyli elewator i magazyn drobnicy zachowają nienaruszoną elewację, gabaryty oraz kształty. Odnowione zostaną elementy, które uległy całkowitemu zniszczeniu lub zagrażają życiu i zdrowiu. Nienaruszona pozostanie kompozycja elewacji – wielkość, wykrój i rozmieszczenie otworów. Wymianie na nowe ulegną okna, a drzwi magazynowe zastąpią przeszklenia. Rozwiązania zaproponowane w projekcie rewitalizacji pozwalają na jak najdokładniejsze odwzorowanie pierwotnej kompozycji elewacji przy jednoczesnym odróżnieniu części historycznych i nowoczesnych.

Trzeci obiekt – żelbetowy silos zbożowy nie jest objęty ochroną konserwatorską. Mimo to inwestor uwzględnił go w projekcie rewitalizacji, a tym samym uchronił od całkowitej rozbiórki. Ze względu na możliwości adaptacyjne część zachodnia zawierająca silosy zbożowe  przeznaczona jest do przebudowy, natomiast część wschodnia z istniejącą siatką słupów i masywnymi stropami zostanie zachowana w celu adaptacji na funkcje biurowe. To jedyny gmach spośród trzech objętych projektem rewitalizacji, który zyska współczesny wyraz architektoniczny.

Projekt rewitalizacji trzech pierwszych obiektów, który jest początkiem zmiany Portu Miejskiego w funkcjonalny City Port był opracowywany przez trzy lata. Zaplanowano elementy małej architektury, uzupełnienie i wyeksponowanie istniejącego szpaleru drzew, instalację nowego oświetlenia terenu. Kolejnym ważnym elementem zagospodarowania Portu Miejskiego jest nabrzeże przeładunkowe wzdłuż budynków magazynowych od strony basenu portowego oraz skwer przy zakończeniu basenu od strony wjazdu z centrum miasta. W planie znajduje się przekształcenie nabrzeża przeładunkowego w ogólnodostępny bulwar o bardziej reprezentacyjnym charakterze – z liniową iluminacją świetlną inspirowaną znajdującymi się tu niegdyś torami kolejowymi oraz z zejściami do cumujących rekreacyjnych barek czy też łodzi.

Opinie o City Port

Napisz komentarz
Orzech
+4
0
Zaloguj aby dodać komentarz
starzecgość
@
dodał Orzech
chciałbym tego dożyć
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Orzech
+6
0
Zaloguj aby dodać komentarz
REKLAMA