DODAJ
Cel remontu Celem bezpośrednim projektu jest przebudowa odcinka drogi krajowej nr 8 (długości 0,4 km odcinków ulic), w tym przebudowa Mostu Szczytnickiego (długość 0,0664 km) wraz z przyległymi dwoma skrzyżowaniami. Niezbędna jest przebudowa torowiska tramwajowego i jezdni, znajdujących się w drodze powiatowej, obejmująca zmianę przebiegu i zmiany wysokościowe do włączenia się w stan istniejący w rejonie ulicy Suchardy. Dzięki podjęciu szybkich działań obiekt mostowy nie ulegnie znacznej degradacji, znacznie ułatwiony zostanie ruch tranzytowy przez Wrocław, użytkownicy drogi uzyskają możliwość swobodniejszego i bezpieczniejszego przemieszczania się w granicach miasta (poprzez zlikwidowanie niebezpiecznego i stanowiącego "wąskie gardło" odcinka).
Pierwszy etap przebudowy W etapie I dla potrzeb przebudowy mostu przewidziano budowę mostu tymczasowego, mającego na celu przejęcie ruchu kołowego na czas wyłączenia z ruchu istniejącej przeprawy.
Drugi etap przebudowy * podniesienie parametrów technicznych obiektu mostowego poprzez wzmocnienie konstrukcji i dostosowanie ich do norm unijnych (nośność klasa B + dostosowanie do obciążenia ruchomego typu STANAG) na długości 0,0664 km,
* przystosowanie jezdni do przenoszenia nacisku 11,5 T/oś na długości 0,8 km, w tym 0,4 km na drodze krajowej,
* poszerzenie jezdni na moście o 16%,
* budowę węzła przesiadkowego dla komunikacji zbiorowej szt. 1,
* budowę sygnalizacji świetlnej - szt. 2,
* budowę ciągu pieszo - rowerowego dł.0,8 km.
Rezultaty * zwiększenie przepustowości drogi o 20% wpłynie na poprawę warunków i płynności ruchu, a w efekcie zlikwidowane zostanie "wąskie gardło" komunikacyjne,
* skrócenie czasu przejazdu pomiędzy pl. Grunwaldzkim i skrzyżowaniem ul. Krzywoustego i Kromera o 3 min.
Oddziaływanie: * zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu, wskaźnik wypadkowości ulegnie zmniejszeniu o 40 %,
* zmniejszenie poziomu hałasu o 2 dB,
* skróceniu ulegnie czas dojazdu służb ratowniczych i interwencyjnych.
* uporządkowanie i usprawnienie ruchu kołowego i pieszego
Kosz inwestycji Koszt inwestycji to 36,5 mln. zł.
Czas trwania 21 miesięcy od podpisania umowy.

Szczegóły - Most Szczytnicki
inwestorWojewództwo dolnośląskie
Orzech 11.12.2008, godz. 23:28
Barierka na zatory

Marcin Torz 2008-12-11 10:50:39, aktualizacja: 2008-12-11 10:50:39

Nie każdy wjedzie na most Szczytnicki we Wrocławiu. Urzędnicy: mniej aut, to mniej korków.

Na samym środku wyremontowanego właśnie skrzyżowania przy moście Szczytnickim już na zawsze będą stały przenośne barierki. Mają zagradzać kierowcom wjazd na most od strony Stadionu Olimpijskiego i alei Różyckiego.


Choć drogowcy wybudowali nową jezdnię umożliwiającą taki przejazd, urzędnicy nagle zmienili organizację ruchu na skrzyżowaniu i na środku tej jezdni kazali ustawić barierki.
Z Różyckiego obowiązuje nakaz skrętu w Kochanowskiego. Aby dostać się na most, trzeba zawrócić dwa skrzyżowania dalej. Skutek był łatwy do przewidzenia - korki na Kochanowskiego.

Kierowcy nie kryją niezadowolenia.
- To bzdura - irytuje się Magdalena Cebula, kierowca z Sępolna. - Obiecywano, że po remoncie mostu będzie się jeździło łatwiej. A tak nie jest.

Katarzyna Kasprzak z departamentu infrastruktury urzędu miejskiego nie chce odpowiedzieć, który z urzędników zdecydował o takiej organizacji ruchu.
- Decyzja zapadła kolegialnie - ucina.
Z obliczeń urzędników ma wynikać, że jeśli z al. Różyckiego możliwy byłby bezpośredni wjazd na most, na przeprawie tworzyłyby się zatory. Nawet teraz, kiedy po przeprawie nie jeżdżą tiry. Kasprzak uważa przy tym, że obecna sytuacja na Kochanowskiego wcale nie jest taka zła.

Tymczasem profesor Jan Biliszczuk, zastępca dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, nie kryje irytacji.
- Jeszcze przed remontem ostrzegałem, że sama naprawa mostu nic nie da. Bo to tylko konserwacja tego, co Niemcy zrobili w 1934 roku - mówi Biliszczuk.

Jego zdaniem, z Różyckiego powinno się wjeżdżać na most. A sam Szczytnicki powinien mieć swój duplikat, tuż obok.
- Wtedy przepustowość byłaby o wiele większa, a o problemach komunikacyjnych moglibyśmy zapomnieć - zauważa.

http://polskatimes.pl/gazetawroclawska/ ... ,id,t.html
odpowiedz
bystrzak2000 21.11.2008, godz. 16:41
W dniu 29.11.2008 r. zostanie oddane do eksploatacji torowisko tramwajowe na moście Szczytnickim, w związku z powyższym od wyjazdów porannych 29.11.2008 r. zostaną wprowadzone zmiany w kursowaniu komunikacji tramwajowej i autobusowej:

9
PARK POŁUDNIOWY – ul. Ślężna – ul. Dyrekcyjna – ul. Borowska – ul. Stawowa – ul. Peronowa – ul. Kołłątaja – ul. Skargi – pl. Dominikański – ul. bł. Czesława – ul. św. Katarzyny – most Piaskowy – ul. Piaskowa – ul. św. Jadwigi – mosty Młyńskie – pl. Bema – ul. Sienkiewicza – ul. Grunwaldzka – most Szczytnicki – ul. Różyckiego – ul. Paderewskiego ul. Mickiewicza - SĘPOLNO
SĘPOLNO – ul. Mickiewicza – ul. Paderewskiego – ul. Różyckiego – most Szczytnicki – ul. Grunwaldzka – ul. Sienkiewicza – pl. Bema - mosty Młyńskie – ul. św. Jadwigi – ul. Piaskowa – most Piaskowy – ul. św. Katarzyny – pl. Dominikański – ul. Skargi – ul. Kołłątaja – ul. Piłsudskiego – ul. Peronowa – ul. Stawo-wa – ul. Borowska – ul. Dyrekcyjna – ul. Ślężna – PARK POŁUDNIOWY

12
PILCZYCE – ul. Lotnicza – ul. Legnicka – pl. Jana Pawła II – ul. Ruska – ul. Kazimierza Wielkiego - pl. Dominikański – ul. Oławska – ul. Traugutta – pl. Społeczny – most Grunwaldzki – pl. Grunwaldzki – rondo Reagana, peron II – pl. Grunwaldzki – most Szczytnicki – ul. Różyckiego – ul. Paderewskiego - ul. Mickiewicza - SĘPOLNO
SĘPOLNO – ul. Mickiewicza – most Szczytnicki – pl. Grunwaldzki - rondo Reagana, peron I – pl. Grunwaldzki – most Grunwaldzki – pl. Społeczny – ul. Traugutta – ul. Oławska - pl. Dominikański - ul. Kazimierza Wielkiego - ul. Mikołaja - pl. Jana Pawła II - ul. Legnicka - ul. Lotnicza - PILCZYCE

17
SĘPOLNO – ul. Mickiewicza – ul. Paderewskiego – ul. Różyckiego – most Szczytnicki – ul. Grunwaldzka - ul. Sienkiewicza – pl. Bema – mosty Młyńskie – ul. św. Jadwigi – ul. Piaskowa – most Piaskowy – ul. św. Katarzyny – ul. bł. Cze-sława - pl. Dominikański – ul. Skargi – ul. Kołłątaja – ul. Piłsudskiego – ul. Powstańców Śląskich – ul. Karkonoska – ul. Przyjaźni – KLECINA
KLECINA - ul. Przyjaźni – ul. Karkonoska – ul. Powstańców Śląskich – ul. Świdnicka – ul. Piłsudskiego – ul. Kołłątaja – pl. Dominikański – ul. bł. Czesława – ul. św. Katarzyny – most Piaskowy – ul. Piaskowa – ul. św. Jadwigi – mosty Młyńskie – pl. Bema – ul. Sienkiewicza – ul. Grunwaldzka – most Szczytnicki – ul. Różyckiego – ul. Paderewskiego – ul. Mickiewicza - SĘPOLNO

21
WROCŁAWSKI PARK PRZEMYSŁOWY – ul. Robotnicza – ul. Śrubowa – ul. Złotoryjska – ul. Legnicka – pl. Jana Pawła II – ul. Ruska – ul. Kazimierza Wielkiego – ul. Szewska – ul. Grodzka – most Uniwersytecki – ul. Drobnera – pl. Bema – ul. Sienkiewicza – ul. Grunwaldzka – most Szczytnicki – ul. Różyckiego – ul. Paderewskiego – STADION OLIMPIJSKI
STADION OLIMPIJSKI – ul. Paderewskiego – ul. Różyckiego – most Szczytnicki - – ul. Drobnera – most Uniwersytecki – ul. Nowy Świat – ul. św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II – ul. Legnicka – ul. Złotoryjska – ul. Śrubowa – ul. Robotnicza – WROCŁAWSKI PARK PRZEMYSŁOWY

Linia będzie kursować tylko w dni robocze.

131
GALERIA DOMINIKAŃSKA – pl. Dominikański – ul. Oławska – ul. Traugutta – pl. Społeczny – most Grunwaldzki – pl. Grunwaldzki – rondo Reagana, przystanek na peronie nr 2 – pl. Grunwaldzki, przejazd torowiskiem – most Szczytnicki - ul. Kochanowskiego - mosty Jagiellońskie - ul. Brücknera - ul. Krzywoustego - ul. Kiełczowska - ul. Żmudzka - ul. Litewska - LITEWSKA
LITEWSKA - ul. Litewska - ul. Żmudzka - ul. Kiełczowska - ul. Krzywoustego - ul. Brücknera - mosty Jagiellońskie - ul. Kochanowskiego – most Szczytnicki - pl. Grunwaldzki - rondo Reagana, przystanek na peronie nr 1 – pl. Grunwaldzki - most Grunwaldzki – pl. Społeczny – ul. Traugutta – ul. Oławska – pl. Dominikański – ul. Skargi – GALERIA DOMINIKAŃSKA

Uwaga:
Linia kończy bieg na przystanku przy ul. Skargi i następnie bez pasażerów przejazd ul. Teatralną na ul. Wierzbową. Na ul. Wierzbowej postój:
1. po prawej stronie jezdni po wjeździe z ul. Teatralnej – 1 miejsce postojowe
2. po lewej stronie jezdni za skrzyżowaniem z ul. Menniczą - 2 miejsca postojowe
Wybrane kursy przez ul. Poleską oraz do cmentarza przy ul. Kiełczowskiej

141
GALERIA DOMINIKAŃSKA – pl. Dominikański – ul. Oławska – ul. Traugutta – pl. Społeczny – most Grunwaldzki – pl. Grunwaldzki – Rondo Reagana, przystanek na peronie nr 2 – pl. Grunwaldzki, przejazd torowiskiem – most Szczytnicki - ul. Kochanowskiego - mosty Jagiellońskie - ul. Brücknera - ul. Krzywoustego – ul. Bora-Komorowskiego - ul. Irkucka - ul. Królewska - OSIEDLE SOBIESKIEGO
OSIEDLE SOBIESKIEGO - ul. Królewska - ul. Irkucka – ul. Bora-Komorowskiego - ul. Krzywoustego – ul. Brücknera - mosty Jagiellońskie - ul. Kochanowskiego – most Szczytnicki - pl. Grunwaldzki – rondo Reagana, przystanek na peronie nr 1 – pl. Grunwaldzki – most Grunwaldzki – pl. Społeczny – ul. Traugutta – ul. Oławska – pl. Dominikański – ul. Skargi – GALERIA DOMINIKAŃSKA

Uwaga:
Linia kończy bieg na przystanku przy ul. Skargi i następnie bez pasażerów przejazd ul. Teatralną na ul. Wierzbową. Na ul. Wierzbowej postój:
1. po prawej stronie jezdni po wjeździe z ul. Teatralnej – 1 miejsce postojowe
2. po lewej stronie jezdni za skrzyżowaniem z ul. Menniczą - 2 miejsca posto-jowe

701
LINIA ULEGA LIKWIDACJI

Uwaga:

Likwiduje się przystanki dla linii autobusowych zlokalizowane dotychczas na ul. Kochanowskiego. w rejonie skrzyżowania z ul. Różyckiego.
Autobusy będą się zatrzymywać na wspólnych przystankach autobusowo-tramwajowych zlokalizowanych pomiędzy mostem Szczytnickim a ul. Kochanowskiego (przystanki dotyczą wszystkich linii au-tobusowych w tym rejonie).

Przystanki "Bujwida" na pl. Grunwaldzkim będą obowiązywały linie: 131, 141, 241.

Przystanki "Bujwida" nie dotyczą linii: 116 i 259.

http://www.mpk.wroc.pl
odpowiedz
scx 29.10.2008, godz. 21:09
[quote:2acxrnys]Grunwaldzką (żadną Sienkiewicza!!!)[/quote:2acxrnys]
Ups :oops:

Hydral jak widać nie uznaje mostu za zabytkowy :)
odpowiedz
Darek 28.10.2008, godz. 16:03
odpowiedz
bystrzak2000 26.10.2008, godz. 21:56
Tego nie można było zrobić wcześniej, bo jeden słup sieci trakcyjnej stałby na środku drogi dojazdowej do mostu tymczasowego. To samo tyczy się wjazdu w Grunwaldzką (żadną Sienkiewicza!!!) oraz częścią chodników, gdzie jakiekolwiek roboty wiązałyby się z wyłączeniem z eksploatacji mostów tymczasowych.
odpowiedz
adam 26.10.2008, godz. 21:03
ja tutaj czegoś nie rozumiem! skanska "tlumaczyla sie" ze opoznienie zakonczenia robot spowodowane bylo tym iż sam most byl w gorszym niz zakladano stanie. ok, moze i tak bylo wiec most mogli oddac do uzytku pozniej, ale jak to sie ma do reszty? most jest skonczony ale czytamy ze z sienkiewicza nie mozna na niego wjechac, ze torowisko wokol nieskonczone, ze slupow trakcyjnych jeszcze nie ma, ze z rozyckiego wjechac tez sie nie da? chodniki w rozsypce? jak to sie ma do mostu, ktory "zawinil"? przeciez reszte infrastruktury mozna bylo zrobic juz dawno! smierdzi tu na odleglosc! tak jak sie slyszy od dawna, skanska znalazla sobie dobre zrodlo dochodow i tymi dochodami zapewnie dzieli sie z kims z miasta, bo jak zrozumiec tu brak kary za spoznienia? sprawa jak dla mnie do CBA!
odpowiedz
Orzech 26.10.2008, godz. 20:47
Scx witamy na forum.

Przejeżdzałem dziś przez most, zatrzymałem auto, wysiadłem i przeszedłem się po okolicy. Moją uwagę zwróciły pobrudzone (plamy olejów i smarów z maszyn budowlanych?) chodniki przy skrzyżowaniu z Sienkiewicza :(
odpowiedz
scx 26.10.2008, godz. 16:25
Most Szczytnicki otwarty!

Ruch odbywa się już po moście, na razie jednak jest tylko po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Oczywiście wywołuje to konsternację u kierowców - jazda na zakładkę to przecież taka trudna sprawa...
c7d0bc0e48e25789m.jpg

Z ulicy Sienkiewicza nie można wjechać na most, ale z mostu można wjechać w Sienkiewicza. Wciąż niegotowa jest sygnalizacja świetlna, nie ma trakcji tramwajowej.
a1d88cc462e6de3dm.jpg

Koniec trakcji tramwajowej na wysokości McDonalda
d28a7f9bab5105b2m.jpg
odpowiedz
Godfath3r 24.10.2008, godz. 23:47
[size=150:1hkfosvz]W sobotę otwarty zostanie most Szczytnicki [/size:1hkfosvz]
[size=85:1hkfosvz]mag
2008-10-24, ostatnia aktualizacja 2008-10-24 19:48 [/size:1hkfosvz]

Na razie przeprawą pojadą tylko samochody. Tramwaje zaczną z niej korzystać dopiero za miesiąc, bo remont wciąż nie został jeszcze zakończony

Na moście i wokół niego nadal obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Przeprawą w dalszym ciągu nie będą mogły jeździć pojazdy o masie powyżej 9 ton. Ograniczony będzie także wjazd i wyjazd z ul. Różyckiego. Będzie można w nią skręcić tylko jadąc z mostu. Manewr w przeciwnym kierunku będzie zakazany. Z Różyckiego będzie można wyjechać tylko w stronę ul. Kochanowskiego.

Wjazd na most Szczytnicki od strony centrum będzie możliwy wyłącznie od strony ronda Reagana. Ulica Grunwaldzka na odcinku Bujwida - most tymczasowy będzie wyłączona z ruchu. Wykonawca, firma Skanska, rozpocznie tam stawianie słupów trakcyjnych. Od strony Kochanowskiego na most Szczytnicki wjeżdżać będziemy po torowisku. Jezdnia będzie zajęta przez sprzęt do rozbiórki drogi do mostu tymczasowego. Dlatego konieczne będą patrole straży miejskiej, które zadbają o bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Wykonawca musi także jeszcze wybudować bramy nad jezdnią, na których umieszczona zostanie sygnalizacja świetlna oraz chodniki. Tramwaje mają wrócić na most dopiero w ostatni weekend listopada. Przebudowa przeprawy trwała od czerwca 2006 r. Inwestycja kosztowała około 64 mln zł.

Źródło: Gazeta Wyborcza Wrocław
odpowiedz
Godfath3r 24.10.2008, godz. 23:41
24.10.2008, jaxan z hydrala:

249406.jpg

249438.jpg

249440.jpg

249443.jpg

249448.jpg
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję