DODAJ

Most Zwierzyniecki

Most Zwierzyniecki 492339
Most Zwierzyniecki 492342Most Zwierzyniecki 492343Most Zwierzyniecki 492340Most Zwierzyniecki 492341
Remont obejmuje wykonanie robót przygotowawczych, w tym opracowanie projektu oraz wykonanie rusztowań na moście i rusztowań podwieszanych pod mostem, roboty konstrukcyjne (naprawa uszkodzonych elementów konstrukcji mostu oraz wykonanie nowej płyty chodnikowej), zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej i betonu, roboty renowacyjno- odtworzeniowe (wszystkie stalowe i kamienne elementy zabytkowe mostu), roboty branżowe (montaż nowych kanałów technologicznych MKT, przebudowa sieci wodociągowej oraz remont istniejącej sieci ciepłowniczej. Wykonawca inwestycji będzie musiał także dokonać demontażu nieczynnej sieci trakcji tramwajowej na moście oraz przeprowadzić wyniesienie, utrzymanie i likwidacją organizacji ruchu zastępczego.
Szczegóły - Most Zwierzyniecki
inwestorZarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
projektantPBW Inżynieria
Orzech 29.09.2020, godz. 09:29
Most Zwierzyniecki 492342Most Zwierzyniecki 492343
odpowiedz
Orzech 29.09.2020, godz. 09:29
Most Zwierzyniecki 492340Most Zwierzyniecki 492341
odpowiedz
Orzech 29.09.2020, godz. 09:27
Most Zwierzyniecki 492339
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję