Rozpoczyna się renowacja mostu Zwierzynieckiego we Wrocławiuźródło: pl.wikipedia.org

Rozpoczyna się renowacja mostu Zwierzynieckiego we Wrocławiu

Orzech
Orzech
REKLAMA
Już podczas najbliższego weekendu rozpoczną się prace remontowe i konserwatorskie na moście Zwierzynieckim. To oznacza zamknięcie chodnika po stronie północnej, na którym staną elementy rusztowania. Od soboty 8 października ruch pieszy i rowerowy będzie się odbywał chodnikiem po stronie ogrodu zoologicznego. 
Zabezpieczenia elementów rusztowania spowodują konieczność lokalnego zwężenia na jezdni prowadzącej ruch w kierunku do ul. Skłodowskiej – Curie. Przez cały czas trwania robót most będzie jednak w pełni przejezdny dla samochodów i tramwajów.
Renowacja obejmie oczyszczenie, konserwację oraz zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych i kamiennych. Część chodnikowa zostanie wyremontowana, wykruszony i spękany asfalt zastąpią płyty z granitu promieniowanego. Modernizacja dotyczy również infrastruktury ukrytej w chodnikach: wodociągu, sieci energetycznej oraz ciepłowniczej. Prace konserwatorskie obejmą również badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki mostu z 1897r.
– Most Zwierzyniecki jest jedną z najstarszych czynnych przepraw z utrzymanym ruchem kołowym i tramwajowym we Wrocławiu. Pierwotnie w miejscu tym funkcjonowała od 1655 roku przeprawa drewniana, obecny kształt i wygląd mostu jest efektem prac inżynierskich i architektonicznych z 1897 roku. Rozpoczynana właśnie inwestycja ma na celu wyremontowanie części chodnikowej mostu oraz przywrócenie secesyjnemu zabytkowi blasku – mówi Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
W ramach zaplanowanej inwestycji, prócz prac sieciowych, drogowych oraz inżynierskich, zostaną wykonane kompleksowe prace renowacyjno – konserwatorskie: czyszczenie i konserwacja elementów kamiennych i stalowych, zabezpieczenie ich powłoką antykorozyjną i antygraffiti.
REKLAMA
– Cztery cokoły wykonane z czerwonego piaskowca zostaną kompleksowo odrestaurowane i wzmocnione. Brakujące stalowe i kamienne elementy będą odtworzone, sieci uzbrojenia podziemnego biegnące w chodnikach (ciepłownicza, energetyczna i wodociągowa) również zostaną przebudowane – dodaje Ewa Mazur ze ZDiUM.
W zakresie robót budowlanych przewidziano także badania stratygraficzne, w celu ustalenia oryginalnych barw mostu Zwierzynieckiego wykonanych w 1897 roku. Wyniki badań posłużą do podjęcia ostatecznej decyzji MKZ o kolorystyce mostu. Wstępnie dla celów projektowych założono jednak, że będzie to tonacja kolorystyczna zbliżona do obecnej.
Realizacja zaplanowanych robót wymaga wykonania rusztowań na samym moście oraz rusztowań podwieszanych, które będą wykorzystywane przez cały czas trwania prac sieciowych, renowacyjnych i konstrukcyjnych.
Prace przeprowadzi konsorcjum firm – Probudowa sp. z o.o. oraz ROTOMAT sp. z o.o. Inwestycja opiewa na kwotę ponad 9,3 mln. zł. Prace powinny zakończyć się latem przyszłego roku.
– W ramach inwestycji planujemy remont chodników obejmujący wymianę płyty żelbetonowej i wykonanie nowej nawierzchni chodników wraz z ich izolacją, prace naprawcze elementów konstrukcyjnych, zabezpieczenia antykorozyjne, przebudowę sieci wodociągowej, wymianę osłon, demontaż nieczynnych kabli zasilających trakcję tramwajową, montaż nowych kanałów technologicznych oraz wymianę znaków żeglugowych na moście – informuje Klaudia Piątek, rzeczniczka ZDiUM.


Roboty renowacyjno-odtworzeniowe na moście Zwierzynieckim będą dotyczyły kamiennych jak i stalowych elementów zabytkowych.

 Zadbamy o elementy konstrukcyjne, zarówno stalowe, jak i kamienne – mówi Piątek. – W ramach prac oczyścimy, wzmocnimy i uzupełnimy ubytki kamienne wieżyc  secesyjnych cokołów z czerwonego piaskowca, naprawimy powierzchnie przyczółków, odtworzymy powłoki antykorozyjne wszystkich elementów stalowych, naprawimy balustrady oraz dokonamy renowacji stylowych, ozdobnych lamp przymocowanych do konstrukcji mostu.
W ramach prac remontowych odtworzona zostanie również zabytkowa tablica z brązu w języku niemieckim, upamiętniająca zakończenie budowy mostu Zwierzynieckiego, która zostanie uzupełniona o nową tablicę z tłumaczeniem w języku polskim.

Wszystkie prace prowadzone będą w ścisłej współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków. W ramach przeprowadzonego remontu są także badania stratygraficzne stalowych balustrad i części stalowej konstrukcji w celu uzgodnienia oryginalnej kolorystki obiektu.

Nośność mostu Zwierzynieckiego po przeprowadzonych pracach remontowych pozostanie taka sama. Realizacja inwestycji nie zmieni również parametrów technicznych i użytkowych obiektu, ponieważ celem prac jest przede wszystkim poprawa stanu technicznego i estetyki mostu.

W pierwszym etapie wykonany zostanie remont chodników oraz ukrytych w nim sieci (ciepło, woda, prąd). Potem wykonawca remontu zajmie się kompleksową antykorozją konstrukcji.

Warto podkreślić, że uciążliwość remontu dla mieszkańców zostanie ograniczona do niezbędnego minimum. ZDiUM planuje przeprowadzenie prac remontowych przy utrzymaniu ruchu samochodowego, tramwajowego i pieszego jedynie z niewielkimi ograniczeniami.

Dokumentację projektową remontu Mostu Zwierzynieckiego opracowała firma PBW Inżynieria Sp. z o.o. z Wrocławia.

Most Zwierzyniecki we Wrocławiu znajduje się we wschodniej części miasta, nad Starą Odrą, łączy centrum z osiedlami DąbieBiskupinSępolno i Bartoszowice. Ma 62 m długości i 21,8 m szerokości (10 m szerokości jezdni, 2x5,9 m chodników). To oparta na granitowych przyczółkach stalowa jednoprzęsłowa konstrukcja kratownicowa.

We Wrocławiu realizowanych jest kilka dużych inwestycji mostowych. W tym momencie przebudowywane są mosty Pomorskie. Inwestycja kosztuje około 70 milionów złotych. 

Spółka Wrocławskie Inwestycje podpisała również umowę na projekt i budowę nowych mostów Chrobrego.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA