DODAJ

Nowe Miasto Jagodno

Nowe Miasto Jagodno 421365Nowe Miasto Jagodno 421364Nowe Miasto Jagodno 472302
Nowe Miasto Jagodno 482182Nowe Miasto Jagodno 482183Nowe Miasto Jagodno 482184Nowe Miasto Jagodno 482185
MAPAWrocław
Buforowa
m2
m2
rzut A-A1-0-M1 3 pokoje 65,98 m2 parter
zapytaj
rzut A-A1-0-M2 4 pokoje 87,93 m2 parter
zapytaj
rzut A-A1-0-M3 3 pokoje 61,07 m2 parter
zapytaj
rzut A-A1-0-M4 3 pokoje 69,02 m2 parter
zapytaj
rzut A-A1-0-M5 3 pokoje 63,68 m2 parter
zapytaj
rzut A-A1-1-M1 2 pokoje 48,50 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-A1-1-M2 1 pokój 34,30 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-A1-1-M3 2 pokoje 43,48 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-A1-1-M4 3 pokoje 61,07 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-A1-1-M5 3 pokoje 69,02 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-A1-1-M6 3 pokoje 63,62 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-A1-1-M7 2 pokoje 45,63 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-A1-2-M1 2 pokoje 48,50 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-A1-2-M2 1 pokój 34,30 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-A1-2-M3 2 pokoje 43,48 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-A1-2-M4 3 pokoje 61,07 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-A1-2-M5 3 pokoje 69,02 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-A1-2-M6 3 pokoje 63,62 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-A1-2-M7 2 pokoje 45,63 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-A1-3-M1 2 pokoje 48,50 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-A1-3-M2 1 pokój 34,30 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-A1-3-M3 2 pokoje 43,48 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-A1-3-M4 3 pokoje 61,07 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-A1-3-M5 3 pokoje 69,02 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-A1-3-M6 3 pokoje 63,62 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-A1-3-M7 2 pokoje 45,63 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-A1-4-M1 4 pokoje 76,54 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-A1-4-M2 4 pokoje 96,84 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-A1-4-M3 3 pokoje 67,03 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-A1-4-M4 3 pokoje 65,06 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-A2-0-M1 2 pokoje 49,01 m2 parter
zapytaj
rzut A-A2-0-M2 4 pokoje 86,06 m2 parter
zapytaj
rzut A-A2-0-M3 2 pokoje 42,24 m2 parter
zapytaj
rzut A-A2-0-M4 3 pokoje 60,75 m2 parter
zapytaj
rzut A-A2-0-M5 3 pokoje 68,26 m2 parter
zapytaj
rzut A-A2-1-M1 3 pokoje 62,27 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-A2-1-M2 3 pokoje 67,30 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-A2-1-M3 3 pokoje 60,75 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-A2-1-M4 3 pokoje 60,75 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-A2-1-M5 3 pokoje 68,26 m2 1 piętro
zapytaj
rzut A-A2-2-M1 3 pokoje 62,27 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-A2-2-M2 3 pokoje 67,30 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-A2-2-M3 3 pokoje 60,75 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-A2-2-M4 3 pokoje 60,75 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-A2-2-M5 3 pokoje 68,26 m2 2 piętro
zapytaj
rzut A-A2-3-M1 3 pokoje 62,27 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-A2-3-M2 4 pokoje 86,01 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-A2-3-M3 2 pokoje 42,24 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-A2-3-M4 3 pokoje 60,75 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-A2-3-M5 3 pokoje 68,26 m2 3 piętro
zapytaj
rzut A-A2-4-M1 4 pokoje 95,64 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-A2-4-M2 4 pokoje 80,76 m2 4 piętro
zapytaj
rzut A-A2-4-M3 4 pokoje 81,98 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B-B1-0-M1 3 pokoje 63,00 m2 parter
zapytaj
rzut B-B1-0-M2 1 pokój 34,94 m2 parter
zapytaj
rzut B-B1-0-M3 3 pokoje 60,25 m2 parter
zapytaj
rzut B-B1-0-M4 2 pokoje 39,64 m2 parter
zapytaj
rzut B-B1-0-M5 3 pokoje 69,02 m2 parter
zapytaj
rzut B-B1-0-M6 3 pokoje 68,70 m2 parter
zapytaj
rzut B-B1-1-M1 2 pokoje 47,99 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-B1-1-M2 1 pokój 34,94 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-B1-1-M3 3 pokoje 60,25 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-B1-1-M4 2 pokoje 39,64 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-B1-1-M5 3 pokoje 69,02 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-B1-1-M6 3 pokoje 68,70 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-B1-1-M7 2 pokoje 43,19 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-B1-2-M1 2 pokoje 47,99 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B-B1-2-M2 1 pokój 34,94 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B-B1-2-M3 3 pokoje 60,25 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B-B1-2-M4 2 pokoje 39,64 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B-B1-2-M5 3 pokoje 69,02 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B-B1-2-M6 3 pokoje 68,70 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B-B1-2-M7 2 pokoje 43,19 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B-B1-3-M1 2 pokoje 47,99 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B-B1-3-M2 1 pokój 34,94 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B-B1-3-M3 3 pokoje 60,25 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B-B1-3-M4 2 pokoje 39,64 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B-B1-3-M5 3 pokoje 69,02 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B-B1-3-M6 3 pokoje 68,70 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B-B1-3-M7 2 pokoje 43,19 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B-B1-4-M1 3 pokoje 73,18 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B-B1-4-M2 4 pokoje 96,74 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B-B1-4-M3 3 pokoje 65,16 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B-B1-4-M4 3 pokoje 72,55 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B-B2-0-M1 2 pokoje 49,01 m2 parter
zapytaj
rzut B-B2-0-M2 4 pokoje 83,53 m2 parter
zapytaj
rzut B-B2-0-M3 2 pokoje 42,24 m2 parter
zapytaj
rzut B-B2-0-M4 3 pokoje 60,75 m2 parter
zapytaj
rzut B-B2-0-M5 3 pokoje 68,26 m2 parter
zapytaj
rzut B-B2-1-M1 3 pokoje 62,27 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-B2-1-M2 3 pokoje 67,30 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-B2-1-M3 3 pokoje 60,75 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-B2-1-M4 3 pokoje 60,75 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-B2-1-M5 3 pokoje 68,26 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B-B2-2-M1 3 pokoje 62,27 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B-B2-2-M2 3 pokoje 67,30 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B-B2-2-M3 3 pokoje 60,75 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B-B2-2-M4 3 pokoje 60,75 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B-B2-2-M5 3 pokoje 68,26 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B-B2-3-M1 3 pokoje 62,27 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B-B2-3-M2 3 pokoje 67,29 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B-B2-3-M3 3 pokoje 60,75 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B-B2-3-M4 3 pokoje 60,75 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B-B2-3-M5 3 pokoje 68,26 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B-B2-4-M1 4 pokoje 96,02 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B-B2-4-M2 4 pokoje 80,76 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B-B2-4-M3 4 pokoje 81,98 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B1-K1-0-1 3 pokoje 59,45 m2 parter
zapytaj
rzut B1-K1-0-3 2 pokoje 39,58 m2 parter
zapytaj
rzut B1-K1-0-4 3 pokoje 60,23 m2 parter
zapytaj
rzut B1-K1-1-2 3 pokoje 65,56 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B1-K1-1-4 3 pokoje 60,23 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B1-K1-2-1 3 pokoje 65,82 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B1-K1-2-2 3 pokoje 65,56 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B1-K1-2-4 3 pokoje 60,23 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B1-K1-3-1 3 pokoje 65,82 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B1-K1-3-4 3 pokoje 60,23 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B1-K1-4-1 1 pokój 69,34 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B1-K1-4-2 1 pokój 80,96 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B1-K1-4-3 1 pokój 80,96 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B1-K2-0-4 2 pokoje 45,10 m2 parter
zapytaj
rzut B1-K2-1-1 3 pokoje 64,68 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B1-K2-1-3 2 pokoje 39,32 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B1-K2-1-4 3 pokoje 60,62 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B1-K2-2-1 3 pokoje 64,68 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B1-K2-2-4 3 pokoje 60,62 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B1-K2-3-1 3 pokoje 64,68 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B1-K2-3-4 3 pokoje 60,62 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B1-K2-4-1 1 pokój 80,11 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B1-K2-4-2 1 pokój 52,70 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B1-K2-4-3 1 pokój 52,25 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B1-K2-4-4 1 pokój 79,95 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B1-K3-0-1 4 pokoje 79,67 m2 parter
zapytaj
rzut B1-K3-0-4 4 pokoje 74,72 m2 parter
zapytaj
rzut B1-K3-1-1 4 pokoje 79,67 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B1-K3-1-4 4 pokoje 81,31 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B1-K3-2-1 4 pokoje 79,67 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B1-K3-2-2 2 pokoje 42,66 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B1-K3-3-1 4 pokoje 79,67 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B1-K3-4-1 1 pokój 94,83 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B1-K3-4-3 1 pokój 61,87 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B1-K3-4-4 1 pokój 60,30 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B2-K1-0-1 4 pokoje 75,71 m2 parter
zapytaj
rzut B2-K1-0-4 4 pokoje 79,71 m2 parter
zapytaj
rzut B2-K1-1-1 4 pokoje 82,24 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B2-K1-1-2 3 pokoje 52,34 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B2-K1-1-3 2 pokoje 42,31 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B2-K1-1-4 4 pokoje 79,70 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B2-K1-2-4 4 pokoje 79,70 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B2-K1-3-1 4 pokoje 82,24 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B2-K1-3-4 4 pokoje 79,70 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B2-K1-4-1 1 pokój 60,92 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B2-K1-4-2 1 pokój 61,96 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B2-K1-4-3 1 pokój 48,93 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B2-K1-4-4 1 pokój 94,84 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B2-K2-0-1 2 pokoje 44,95 m2 parter
zapytaj
rzut B2-K2-0-4 3 pokoje 61,18 m2 parter
zapytaj
rzut B2-K2-1-1 3 pokoje 60,62 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B2-K2-1-2 2 pokoje 39,32 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B2-K2-1-4 3 pokoje 64,71 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B2-K2-2-1 3 pokoje 60,62 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B2-K2-2-4 3 pokoje 64,71 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B2-K2-3-1 3 pokoje 60,62 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B2-K2-3-2 2 pokoje 39,32 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B2-K2-3-4 3 pokoje 64,71 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B2-K2-4-1 1 pokój 79,91 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B2-K2-4-4 1 pokój 80,09 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B2-K3-0-4 3 pokoje 59,45 m2 parter
zapytaj
rzut B2-K3-1-1 3 pokoje 60,23 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B2-K3-1-3 3 pokoje 65,45 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B2-K3-1-4 3 pokoje 65,88 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B2-K3-2-1 3 pokoje 60,23 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B2-K3-2-2 2 pokoje 39,31 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B2-K3-3-1 3 pokoje 60,23 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B2-K3-3-3 3 pokoje 65,45 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B2-K3-4-1 1 pokój 79,30 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B2-K3-4-2 1 pokój 80,96 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B2-K3-4-3 1 pokój 69,53 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B3-K1-0-1 2 pokoje 48,04 m2 parter
zapytaj
rzut B3-K1-0-2 4 pokoje 80,07 m2 parter
zapytaj
rzut B3-K1-0-3 2 pokoje 46,81 m2 parter
zapytaj
rzut B3-K1-0-4 3 pokoje 71,64 m2 parter
zapytaj
rzut B3-K1-1-1 3 pokoje 54,38 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B3-K1-1-2 4 pokoje 80,07 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B3-K1-1-4 3 pokoje 71,68 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B3-K1-2-1 3 pokoje 54,38 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B3-K1-2-2 4 pokoje 80,07 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B3-K1-2-4 3 pokoje 71,68 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B3-K1-3-1 3 pokoje 54,38 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B3-K1-3-2 4 pokoje 80,07 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B3-K1-3-4 3 pokoje 71,68 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B3-K1-4-2 4 pokoje 80,07 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B3-K1-4-3 2 pokoje 46,89 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B3-K1-4-4 3 pokoje 71,68 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B3-K1-5-2 2 pokoje 38,43 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B3-K1-5-3 3 pokoje 66,51 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B3-K2-0-1 3 pokoje 60,51 m2 parter
zapytaj
rzut B3-K2-0-3 2 pokoje 39,61 m2 parter
zapytaj
rzut B3-K2-0-4 3 pokoje 61,00 m2 parter
zapytaj
rzut B3-K2-1-1 3 pokoje 64,06 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B3-K2-1-2 2 pokoje 39,58 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B3-K2-1-4 3 pokoje 61,00 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B3-K2-2-1 3 pokoje 64,06 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B3-K2-2-4 3 pokoje 61,00 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B3-K2-3-1 3 pokoje 64,06 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B3-K2-3-2 2 pokoje 39,58 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B3-K2-3-4 3 pokoje 61,00 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B3-K2-4-1 3 pokoje 64,06 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B3-K2-4-4 3 pokoje 61,15 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B3-K3-0-1 3 pokoje 71,17 m2 parter
zapytaj
rzut B3-K3-0-2 2 pokoje 49,51 m2 parter
zapytaj
rzut B3-K3-0-3 3 pokoje 53,17 m2 parter
zapytaj
rzut B3-K3-1-1 3 pokoje 71,18 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B3-K3-1-2 2 pokoje 49,51 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B3-K3-1-3 3 pokoje 53,17 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B3-K3-1-4 4 pokoje 79,10 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B3-K3-2-1 3 pokoje 71,18 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B3-K3-2-2 2 pokoje 49,51 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B3-K3-2-4 4 pokoje 79,10 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B3-K3-3-1 3 pokoje 71,18 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B3-K3-3-2 2 pokoje 49,51 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B3-K3-3-3 3 pokoje 53,24 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B3-K3-3-4 4 pokoje 79,10 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B3-K3-4-1 3 pokoje 71,18 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B3-K3-4-2 2 pokoje 49,51 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B3-K3-4-4 4 pokoje 79,10 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B3-K3-5-1 3 pokoje 65,12 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B4-K1-0-1 3 pokoje 61,79 m2 parter
zapytaj
rzut B4-K1-1-1 3 pokoje 61,35 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B4-K1-1-2 2 pokoje 43,53 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B4-K1-1-3 2 pokoje 47,69 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B4-K1-1-4 3 pokoje 61,64 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B4-K1-2-1 3 pokoje 61,35 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B4-K1-2-2 2 pokoje 43,53 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B4-K1-2-3 2 pokoje 47,69 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B4-K1-2-4 3 pokoje 61,64 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B4-K1-3-1 3 pokoje 61,35 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B4-K1-3-3 2 pokoje 47,69 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B4-K1-4-1 3 pokoje 61,35 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B4-K1-4-3 2 pokoje 47,69 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B4-K1-5-1 4 pokoje 104,60 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B4-K1-5-2 2 pokoje 42,78 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B4-K1-5-3 2 pokoje 44,48 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B4-K2-0-1 3 pokoje 54,20 m2 parter
zapytaj
rzut B4-K2-0-2 3 pokoje 58,05 m2 parter
zapytaj
rzut B4-K2-0-3 2 pokoje 41,95 m2 parter
zapytaj
rzut B4-K2-0-4 4 pokoje 80,30 m2 parter
zapytaj
rzut B4-K2-1-1 3 pokoje 60,27 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B4-K2-1-2 3 pokoje 58,05 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B4-K2-1-4 4 pokoje 80,30 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B4-K2-1-5 3 pokoje 64,09 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B4-K2-2-1 3 pokoje 60,27 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B4-K2-2-2 3 pokoje 58,05 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B4-K2-2-4 4 pokoje 80,30 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B4-K2-2-5 3 pokoje 64,09 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B4-K2-3-1 3 pokoje 61,27 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B4-K2-3-2 3 pokoje 58,05 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B4-K2-3-4 4 pokoje 80,30 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B4-K2-4-1 3 pokoje 60,27 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B4-K2-4-2 3 pokoje 58,05 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B4-K2-4-3 2 pokoje 42,18 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B4-K2-4-4 4 pokoje 80,30 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B4-K2-5-1 4 pokoje 100,59 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B4-K2-5-3 4 pokoje 98,07 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B5-K1-0-1 3 pokoje 62,03 m2 parter
zapytaj
rzut B5-K1-0-3 3 pokoje 63,79 m2 parter
zapytaj
rzut B5-K1-0-4 2 pokoje 48,80 m2 parter
zapytaj
rzut B5-K1-0-7 3 pokoje 62,21 m2 parter
zapytaj
rzut B5-K1-1-1 3 pokoje 68,12 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B5-K1-1-2 2 pokoje 45,85 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B5-K1-1-3 3 pokoje 64,97 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B5-K1-1-4 4 pokoje 73,43 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B5-K1-1-5 2 pokoje 39,66 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B5-K1-1-6 3 pokoje 62,21 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B5-K1-2-1 3 pokoje 68,12 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B5-K1-2-3 3 pokoje 64,97 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B5-K1-2-4 4 pokoje 73,43 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B5-K1-2-5 2 pokoje 39,63 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B5-K1-2-6 3 pokoje 62,21 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B5-K1-3-1 3 pokoje 68,12 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B5-K1-3-3 3 pokoje 64,97 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B5-K1-3-4 4 pokoje 73,43 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B5-K1-3-6 3 pokoje 62,21 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B5-K1-4-2 2 pokoje 45,85 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B5-K1-4-3 3 pokoje 64,97 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B5-K1-4-4 4 pokoje 73,43 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B5-K1-4-6 3 pokoje 62,21 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B5-K1-5-1 4 pokoje 101,55 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B5-K1-5-2 2 pokoje 48,21 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B5-K1-5-3 4 pokoje 76,37 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B5-K1-5-4 4 pokoje 97,11 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B5-K2-0-1 3 pokoje 54,23 m2 parter
zapytaj
rzut B5-K2-0-2 3 pokoje 59,47 m2 parter
zapytaj
rzut B5-K2-0-3 2 pokoje 41,89 m2 parter
zapytaj
rzut B5-K2-0-4 4 pokoje 79,91 m2 parter
zapytaj
rzut B5-K2-0-5 3 pokoje 63,59 m2 parter
zapytaj
rzut B5-K2-1-1 3 pokoje 60,21 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B5-K2-1-2 3 pokoje 59,47 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B5-K2-1-3 2 pokoje 42,17 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B5-K2-1-4 4 pokoje 79,91 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B5-K2-1-5 3 pokoje 63,76 m2 1 piętro
zapytaj
rzut B5-K2-2-1 3 pokoje 60,21 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B5-K2-2-2 3 pokoje 59,47 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B5-K2-2-4 4 pokoje 79,91 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B5-K2-2-5 3 pokoje 63,76 m2 2 piętro
zapytaj
rzut B5-K2-3-1 3 pokoje 60,21 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B5-K2-3-2 3 pokoje 59,47 m2 3 piętro
zapytaj
rzut B5-K2-4-1 3 pokoje 60,21 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B5-K2-4-2 3 pokoje 59,47 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B5-K2-4-3 2 pokoje 42,17 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B5-K2-4-4 4 pokoje 79,80 m2 4 piętro
zapytaj
rzut B5-K2-5-1 4 pokoje 104,16 m2 5 piętro
zapytaj
rzut B5-K2-5-3 4 pokoje 93,61 m2 5 piętro
zapytaj
rzut C-C1-0-M1 1 pokój 36,39 m2 parter
zapytaj
rzut C-C1-0-M2 2 pokoje 45,18 m2 parter
zapytaj
rzut C-C1-0-M3 2 pokoje 42,74 m2 parter
zapytaj
rzut C-C1-0-M4 2 pokoje 48,40 m2 parter
zapytaj
rzut C-C1-0-M5 3 pokoje 65,49 m2 parter
zapytaj
rzut C-C1-1-M1 2 pokoje 45,22 m2 1 piętro
zapytaj
rzut C-C1-1-M2 2 pokoje 42,74 m2 1 piętro
zapytaj
rzut C-C1-1-M3 2 pokoje 48,40 m2 1 piętro
zapytaj
rzut C-C1-1-M4 3 pokoje 65,49 m2 1 piętro
zapytaj
rzut C-C1-1-M5 3 pokoje 64,39 m2 1 piętro
zapytaj
rzut C-C1-1-M6 2 pokoje 50,92 m2 1 piętro
zapytaj
rzut C-C1-2-M1 2 pokoje 45,23 m2 2 piętro
zapytaj
rzut C-C1-2-M2 2 pokoje 42,74 m2 2 piętro
zapytaj
rzut C-C1-2-M3 2 pokoje 48,40 m2 2 piętro
zapytaj
rzut C-C1-2-M4 3 pokoje 65,49 m2 2 piętro
zapytaj
rzut C-C1-2-M5 3 pokoje 64,39 m2 2 piętro
zapytaj
rzut C-C1-2-M6 2 pokoje 50,92 m2 2 piętro
zapytaj
rzut C-C1-3-M1 2 pokoje 45,22 m2 3 piętro
zapytaj
rzut C-C1-3-M2 2 pokoje 42,74 m2 3 piętro
zapytaj
rzut C-C1-3-M3 2 pokoje 48,40 m2 3 piętro
zapytaj
rzut C-C1-3-M4 3 pokoje 65,49 m2 3 piętro
zapytaj
rzut C-C1-3-M5 3 pokoje 64,39 m2 3 piętro
zapytaj
rzut C-C1-3-M6 2 pokoje 50,92 m2 3 piętro
zapytaj
rzut C-C1-4-M1 4 pokoje 92,36 m2 4 piętro
zapytaj
rzut C-C1-4-M2 4 pokoje 83,80 m2 4 piętro
zapytaj
rzut C-C1-4-M3 4 pokoje 95,88 m2 4 piętro
zapytaj
rzut C-C2-0-M1 3 pokoje 70,86 m2 parter
zapytaj
rzut C-C2-0-M2 4 pokoje 85,02 m2 parter
zapytaj
rzut C-C2-0-M3 3 pokoje 64,09 m2 parter
zapytaj
rzut C-C2-0-M4 3 pokoje 65,23 m2 parter
zapytaj
rzut C-C2-0-M5 3 pokoje 58,69 m2 parter
zapytaj
rzut C-C2-1-M1 3 pokoje 61,35 m2 1 piętro
zapytaj
rzut C-C2-1-M2 3 pokoje 58,98 m2 1 piętro
zapytaj
rzut C-C2-1-M3 3 pokoje 66,11 m2 1 piętro
zapytaj
rzut C-C2-1-M4 3 pokoje 64,09 m2 1 piętro
zapytaj
rzut C-C2-1-M5 3 pokoje 65,23 m2 1 piętro
zapytaj
rzut C-C2-1-M6 3 pokoje 58,74 m2 1 piętro
zapytaj
rzut C-C2-2-M1 3 pokoje 61,35 m2 2 piętro
zapytaj
rzut C-C2-2-M2 3 pokoje 58,98 m2 2 piętro
zapytaj
rzut C-C2-2-M3 3 pokoje 66,11 m2 2 piętro
zapytaj
rzut C-C2-2-M4 3 pokoje 64,09 m2 2 piętro
zapytaj
rzut C-C2-2-M5 3 pokoje 65,23 m2 2 piętro
zapytaj
rzut C-C2-2-M6 3 pokoje 58,74 m2 2 piętro
zapytaj
rzut C-C2-3-M1 3 pokoje 61,35 m2 3 piętro
zapytaj
rzut C-C2-3-M2 3 pokoje 58,98 m2 3 piętro
zapytaj
rzut C-C2-3-M3 3 pokoje 66,11 m2 3 piętro
zapytaj
rzut C-C2-3-M4 3 pokoje 64,09 m2 3 piętro
zapytaj
rzut C-C2-3-M5 3 pokoje 65,23 m2 3 piętro
zapytaj
rzut C-C2-3-M6 3 pokoje 58,74 m2 3 piętro
zapytaj
rzut C-C2-4-M1 4 pokoje 95,17 m2 4 piętro
zapytaj
rzut C-C2-4-M2 4 pokoje 102,19 m2 4 piętro
zapytaj
rzut C-C2-4-M3 4 pokoje 100,36 m2 4 piętro
zapytaj
rzut D-D1-0-M1 3 pokoje 67,82 m2 parter
zapytaj
rzut D-D1-0-M2 2 pokoje 39,98 m2 parter
zapytaj
rzut D-D1-0-M3 2 pokoje 43,57 m2 parter
zapytaj
rzut D-D1-0-M4 3 pokoje 64,23 m2 parter
zapytaj
rzut D-D1-0-M5 3 pokoje 63,25 m2 parter
zapytaj
rzut D-D1-1-M1 3 pokoje 67,82 m2 1 piętro
zapytaj
rzut D-D1-1-M2 2 pokoje 39,98 m2 1 piętro
zapytaj
rzut D-D1-1-M3 2 pokoje 43,57 m2 1 piętro
zapytaj
rzut D-D1-1-M4 3 pokoje 64,23 m2 1 piętro
zapytaj
rzut D-D1-1-M5 3 pokoje 63,25 m2 1 piętro
zapytaj
rzut D-D1-2-M1 3 pokoje 67,89 m2 2 piętro
zapytaj
rzut D-D1-2-M2 2 pokoje 39,98 m2 2 piętro
zapytaj
rzut D-D1-2-M3 2 pokoje 43,57 m2 2 piętro
zapytaj
rzut D-D1-2-M4 3 pokoje 64,23 m2 2 piętro
zapytaj
rzut D-D1-2-M5 3 pokoje 63,25 m2 2 piętro
zapytaj
rzut D-D1-3-M1 3 pokoje 67,89 m2 3 piętro
zapytaj
rzut D-D1-3-M2 2 pokoje 39,98 m2 3 piętro
zapytaj
rzut D-D1-3-M3 2 pokoje 43,57 m2 3 piętro
zapytaj
rzut D-D1-3-M4 3 pokoje 64,23 m2 3 piętro
zapytaj
rzut D-D1-3-M5 3 pokoje 63,25 m2 3 piętro
zapytaj
rzut D-D1-4-M1 4 pokoje 81,93 m2 4 piętro
zapytaj
rzut D-D1-4-M2 3 pokoje 69,90 m2 4 piętro
zapytaj
rzut D-D1-4-M3 4 pokoje 90,69 m2 4 piętro
zapytaj
rzut D-D2-0-M1 2 pokoje 43,66 m2 parter
zapytaj
rzut D-D2-0-M2 4 pokoje 97,24 m2 parter
zapytaj
rzut D-D2-0-M4 2 pokoje 41,14 m2 parter
zapytaj
rzut D-D2-0-M5 3 pokoje 63,50 m2 parter
zapytaj
rzut D-D2-0-M6 3 pokoje 61,86 m2 parter
zapytaj
rzut D-D2-1-M1 2 pokoje 43,79 m2 1 piętro
zapytaj
rzut D-D2-1-M3 1 pokój 33,16 m2 1 piętro
zapytaj
rzut D-D2-1-M4 2 pokoje 37,40 m2 1 piętro
zapytaj
rzut D-D2-1-M5 2 pokoje 41,08 m2 1 piętro
zapytaj
rzut D-D2-1-M6 3 pokoje 63,54 m2 1 piętro
zapytaj
rzut D-D2-1-M7 3 pokoje 61,86 m2 1 piętro
zapytaj
rzut D-D2-1-M8 2 pokoje 50,38 m2 1 piętro
zapytaj
rzut D-D2-2-M1 2 pokoje 43,79 m2 2 piętro
zapytaj
rzut D-D2-2-M2 3 pokoje 56,45 m2 2 piętro
zapytaj
rzut D-D2-2-M3 1 pokój 33,16 m2 2 piętro
zapytaj
rzut D-D2-2-M4 2 pokoje 37,47 m2 2 piętro
zapytaj
rzut D-D2-2-M5 2 pokoje 41,08 m2 2 piętro
zapytaj
rzut D-D2-2-M6 3 pokoje 63,54 m2 2 piętro
zapytaj
rzut D-D2-2-M7 3 pokoje 61,86 m2 2 piętro
zapytaj
rzut D-D2-2-M8 2 pokoje 50,38 m2 2 piętro
zapytaj
rzut D-D2-3-M1 2 pokoje 43,79 m2 3 piętro
zapytaj
rzut D-D2-3-M2 4 pokoje 96,86 m2 3 piętro
zapytaj
rzut D-D2-3-M3 2 pokoje 37,40 m2 3 piętro
zapytaj
rzut D-D2-3-M4 2 pokoje 41,08 m2 3 piętro
zapytaj
rzut D-D2-3-M5 3 pokoje 63,54 m2 3 piętro
zapytaj
rzut D-D2-3-M6 3 pokoje 61,86 m2 3 piętro
zapytaj
rzut D-D2-3-M7 2 pokoje 50,38 m2 3 piętro
zapytaj
rzut D-D2-4-M1 4 pokoje 83,38 m2 4 piętro
zapytaj
rzut D-D2-4-M2 4 pokoje 76,97 m2 4 piętro
zapytaj
rzut D-D2-4-M3 3 pokoje 71,06 m2 4 piętro
zapytaj
rzut D-D2-4-M4 2 pokoje 50,19 m2 4 piętro
zapytaj
rzut D-D2-4-M5 2 pokoje 39,05 m2 4 piętro
zapytaj
rzut D-D3-0-M1 2 pokoje 45,09 m2 parter
zapytaj
rzut D-D3-0-M2 4 pokoje 100,36 m2 parter
zapytaj
rzut D-D3-0-M3 2 pokoje 42,66 m2 parter
zapytaj
rzut D-D3-0-M4 2 pokoje 51,12 m2 parter
zapytaj
rzut D-D3-0-M5 2 pokoje 50,25 m2 parter
zapytaj
rzut D-D3-1-M1 2 pokoje 45,09 m2 1 piętro
zapytaj
rzut D-D3-1-M2 3 pokoje 66,66 m2 1 piętro
zapytaj
rzut D-D3-1-M4 2 pokoje 51,12 m2 1 piętro
zapytaj
rzut D-D3-1-M5 3 pokoje 63,82 m2 1 piętro
zapytaj
rzut D-D3-2-M1 2 pokoje 45,09 m2 2 piętro
zapytaj
rzut D-D3-2-M2 3 pokoje 66,65 m2 2 piętro
zapytaj
rzut D-D3-2-M3 4 pokoje 75,36 m2 2 piętro
zapytaj
rzut D-D3-2-M4 2 pokoje 51,12 m2 2 piętro
zapytaj
rzut D-D3-2-M5 3 pokoje 63,82 m2 2 piętro
zapytaj
rzut D-D3-3-M1 2 pokoje 45,09 m2 3 piętro
zapytaj
rzut D-D3-3-M2 4 pokoje 100,10 m2 3 piętro
zapytaj
rzut D-D3-3-M3 2 pokoje 42,66 m2 3 piętro
zapytaj
rzut D-D3-3-M4 2 pokoje 51,12 m2 3 piętro
zapytaj
rzut D-D3-3-M5 3 pokoje 63,82 m2 3 piętro
zapytaj
rzut D-D3-4-M1 4 pokoje 101,09 m2 4 piętro
zapytaj
rzut D-D3-4-M2 2 pokoje 41,62 m2 4 piętro
zapytaj
rzut D-D3-4-M3 4 pokoje 92,37 m2 4 piętro
zapytaj
rzut E-E1-0-M1 2 pokoje 43,60 m2 parter
zapytaj
rzut E-E1-0-M2 2 pokoje 49,79 m2 parter
zapytaj
rzut E-E1-0-M3 3 pokoje 59,97 m2 parter
zapytaj
rzut E-E1-0-M4 4 pokoje 88,38 m2 parter
zapytaj
rzut E-E1-0-M5 3 pokoje 63,15 m2 parter
zapytaj
rzut E-E1-0-M6 2 pokoje 45,89 m2 parter
zapytaj
rzut E-E1-1-M1 2 pokoje 43,60 m2 1 piętro
zapytaj
rzut E-E1-1-M2 2 pokoje 49,79 m2 1 piętro
zapytaj
rzut E-E1-1-M3 3 pokoje 59,97 m2 1 piętro
zapytaj
rzut E-E1-1-M4 2 pokoje 43,02 m2 1 piętro
zapytaj
rzut E-E1-1-M5 2 pokoje 43,02 m2 1 piętro
zapytaj
rzut E-E1-1-M6 3 pokoje 63,15 m2 1 piętro
zapytaj
rzut E-E1-1-M7 3 pokoje 58,72 m2 1 piętro
zapytaj
rzut E-E1-2-M1 2 pokoje 43,60 m2 2 piętro
zapytaj
rzut E-E1-2-M2 2 pokoje 49,79 m2 2 piętro
zapytaj
rzut E-E1-2-M3 3 pokoje 59,97 m2 2 piętro
zapytaj
rzut E-E1-2-M4 2 pokoje 43,02 m2 2 piętro
zapytaj
rzut E-E1-2-M5 2 pokoje 43,02 m2 2 piętro
zapytaj
rzut E-E1-2-M6 3 pokoje 63,15 m2 2 piętro
zapytaj
rzut E-E1-2-M7 3 pokoje 58,72 m2 2 piętro
zapytaj
rzut E-E1-3-M1 2 pokoje 43,60 m2 3 piętro
zapytaj
rzut E-E1-3-M2 2 pokoje 49,79 m2 3 piętro
zapytaj
rzut E-E1-3-M3 3 pokoje 59,97 m2 3 piętro
zapytaj
rzut E-E1-3-M4 4 pokoje 86,96 m2 3 piętro
zapytaj
rzut E-E1-3-M5 3 pokoje 63,15 m2 3 piętro
zapytaj
rzut E-E1-3-M6 3 pokoje 58,72 m2 3 piętro
zapytaj
rzut E-E1-4-M1 4 pokoje 83,88 m2 4 piętro
zapytaj
rzut E-E1-4-M2 3 pokoje 61,07 m2 4 piętro
zapytaj
rzut E-E1-4-M3 4 pokoje 86,11 m2 4 piętro
zapytaj
rzut E-E1-4-M4 2 pokoje 41,59 m2 4 piętro
zapytaj
rzut E-E2-0-M1 3 pokoje 66,52 m2 parter
zapytaj
rzut E-E2-0-M2 3 pokoje 65,09 m2 parter
zapytaj
rzut E-E2-0-M3 2 pokoje 40,51 m2 parter
zapytaj
rzut E-E2-0-M4 3 pokoje 64,88 m2 parter
zapytaj
rzut E-E2-0-M5 2 pokoje 39,09 m2 parter
zapytaj
rzut E-E2-1-M1 3 pokoje 66,52 m2 1 piętro
zapytaj
rzut E-E2-1-M2 3 pokoje 65,09 m2 1 piętro
zapytaj
rzut E-E2-1-M3 2 pokoje 40,51 m2 1 piętro
zapytaj
rzut E-E2-1-M4 2 pokoje 40,06 m2 1 piętro
zapytaj
rzut E-E2-1-M5 2 pokoje 49,83 m2 1 piętro
zapytaj
rzut E-E2-1-M6 2 pokoje 45,41 m2 1 piętro
zapytaj
rzut E-E2-2-M1 3 pokoje 66,52 m2 2 piętro
zapytaj
rzut E-E2-2-M2 3 pokoje 65,09 m2 2 piętro
zapytaj
rzut E-E2-2-M3 2 pokoje 40,51 m2 2 piętro
zapytaj
rzut E-E2-2-M4 2 pokoje 40,06 m2 2 piętro
zapytaj
rzut E-E2-2-M5 2 pokoje 49,83 m2 2 piętro
zapytaj
rzut E-E2-2-M6 2 pokoje 45,41 m2 2 piętro
zapytaj
rzut E-E2-3-M1 3 pokoje 66,52 m2 3 piętro
zapytaj
rzut E-E2-3-M2 3 pokoje 65,09 m2 3 piętro
zapytaj
rzut E-E2-3-M3 2 pokoje 40,51 m2 3 piętro
zapytaj
rzut E-E2-3-M4 2 pokoje 40,06 m2 3 piętro
zapytaj
rzut E-E2-3-M5 2 pokoje 49,83 m2 3 piętro
zapytaj
rzut E-E2-3-M6 2 pokoje 45,41 m2 3 piętro
zapytaj
rzut E-E2-4-M1 4 pokoje 94,52 m2 4 piętro
zapytaj
rzut E-E2-4-M2 3 pokoje 61,42 m2 4 piętro
zapytaj
rzut E-E2-4-M3 4 pokoje 87,29 m2 4 piętro
zapytaj
Atal realizuje Nowe Miasto Jagodno na granicy dwóch wrocławskich osiedli: Jagodna i Wojszyc. W pierwszym etapie wybuduje przy zbiegu ulic Asfaltowej i Buforowej trzy budynki wielorodzinne. W dwóch czteropiętrowych obiektach znajdzie się po 48 mieszkań, a w pięciopiętrowym – 69. Są dostępne w układach dwu-, trzy- i czteropokojowym. Metraże wynoszą od 38,43 do 95,1 mkw. Do lokali na parterze przynależą ogródki (12,79-182,47 mkw.), a do tych na wyższych kondygnacjach – balkony/tarasy (4,13-80,03 mkw.). Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 71 komórek lokatorskich, 125 miejsc garażowych (w tym 28 rodzinnych) 69 zewnętrznych oraz 31 przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (także na terenie inwestycji).

Drugi etap obejmuje dwa pięciopiętrowe budynki wielorodzinne ze 111 mieszkaniami o metrażach od 32,07 do 104,6 mkw. – od kawalerek po takie z czterema pokojami. Ofertę uzupełnią trzy lokale usługowe. Mieszkańcy skorzystają z 110 miejsc parkingowych w garażu, 26 na zewnątrz oraz 59 komórek lokatorskich.

Trzeci etap to pięć budynków z 295 mieszkaniami w metrażach 33-102 mkw, od kawalerek po czteropokojowe apartamenty. Są dostępne komórki lokatorskie, dwa garaże podziemne z 264 pojedynczymi miejscami postojowymi i 31 rodzinnymi, 20 miejsc parkingowych na zewnątrz i 4 stanowiska dla motocykli, a także siedem miejsc do ładowania samochodów elektrycznych.

Osiedle będzie monitorowane (całodobowo) i oświetlone. Atal przewidział utworzenie zieleni, chodników, ławek oraz placu zabaw. Inwestycja będzie dostosowana do osób z niepełnosprawnościami poprzez szerokie ścieżki, niskie progi oraz windy.
Szczegóły - Nowe Miasto Jagodno
inwestorATAL S.A.
projektantATAL S.A.
realizacja inwestycjiIV kw. 2021
rodzaj zabudowyblok
Jakub Zazula 09.07.2020, godz. 16:41
Nowe Miasto Jagodno 482163Nowe Miasto Jagodno 482164Nowe Miasto Jagodno 482165Nowe Miasto Jagodno 482166Nowe Miasto Jagodno 482167Nowe Miasto Jagodno 482168Nowe Miasto Jagodno 482169Nowe Miasto Jagodno 482170Nowe Miasto Jagodno 482171Nowe Miasto Jagodno 482172Nowe Miasto Jagodno 482173Nowe Miasto Jagodno 482174Nowe Miasto Jagodno 482175Nowe Miasto Jagodno 482176Nowe Miasto Jagodno 482177Nowe Miasto Jagodno 482178Nowe Miasto Jagodno 482179Nowe Miasto Jagodno 482180Nowe Miasto Jagodno 482181Nowe Miasto Jagodno 482182Nowe Miasto Jagodno 482183Nowe Miasto Jagodno 482184Nowe Miasto Jagodno 482185Nowe Miasto Jagodno 482186Nowe Miasto Jagodno 482187
odpowiedz
Mariusz Bartodziej 04.04.2020, godz. 16:54
III etap
Nowe Miasto Jagodno 472301Nowe Miasto Jagodno 472302Nowe Miasto Jagodno 472303Nowe Miasto Jagodno 472304Nowe Miasto Jagodno 472305Nowe Miasto Jagodno 472306Nowe Miasto Jagodno 472307Nowe Miasto Jagodno 472308Nowe Miasto Jagodno 472309
odpowiedz
Lancoom 06.01.2020, godz. 00:46
Nowe Miasto Jagodno 459812Nowe Miasto Jagodno 459813Nowe Miasto Jagodno 459814
odpowiedz
Lancoom 17.11.2019, godz. 19:44
Nowe Miasto Jagodno 453571Nowe Miasto Jagodno 453572
odpowiedz
Mariusz Bartodziej 12.10.2019, godz. 11:14
Wizualizacje II etapu
Nowe Miasto Jagodno 448134Nowe Miasto Jagodno 448135Nowe Miasto Jagodno 448136Nowe Miasto Jagodno 448137Nowe Miasto Jagodno 448138
odpowiedz
Lancoom 11.08.2019, godz. 22:53
Nowe Miasto Jagodno 438597
odpowiedz
Mariusz Bartodziej 11.04.2019, godz. 18:13
Nowe Miasto Jagodno 421360Nowe Miasto Jagodno 421361Nowe Miasto Jagodno 421362Nowe Miasto Jagodno 421363Nowe Miasto Jagodno 421364Nowe Miasto Jagodno 421365Nowe Miasto Jagodno 421366
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję