DODAJ

Skatepark + boisko wielofunkcyjne

Skatepark + boisko wielofunkcyjne 496558Skatepark + boisko wielofunkcyjne 496556Skatepark + boisko wielofunkcyjne 496559
Skatepark + boisko wielofunkcyjne 505484Skatepark + boisko wielofunkcyjne 505480Skatepark + boisko wielofunkcyjne 505481Skatepark + boisko wielofunkcyjne 505482
Obiekt powstanie u zbiegu ulic Borowskiej i Ślężnej – tuż obok istniejącego już toru do jazdy rowerem. Ma to być pierwszy skatepark w stolicy Dolnego Śląska w kalifornijskim stylu. Będzie duży, świetnie wyposażony, oświetlony i zlokalizowany w doskonałej lokalizacji, z dobrym dojazdem z wielu rejonów Wrocławia. Z nowego obiektu będą mogli korzystać miłośnicy wielu różnych sportów wyczynowych. Skatepark zostanie zaprojektowany w taki sposób, aby mogli korzystać z niego nie tylko zawodowcy, ale także ci, którzy dopiero uczą się jazdy na np deskorolce, rolkach czy rowerze. Obok powstanie nowe boisko wielofunkcyjne.
Szczegóły - Skatepark + boisko wielofunkcyjne
inwestorGmina Wrocław
Jakub Zazula Zazula 01.02.2021, godz. 18:00
Skatepark + boisko wielofunkcyjne 505480Skatepark + boisko wielofunkcyjne 505481Skatepark + boisko wielofunkcyjne 505482Skatepark + boisko wielofunkcyjne 505483Skatepark + boisko wielofunkcyjne 505484
odpowiedz
Hermiona 15.01.2021, godz. 21:28
Zarząd Inwestycji Miejskich wyłonił Wykonawcę projektu: "Budowa skateparku i boiska u zbiegu ulic Ślężnej i Borowskiej we Wrocławiu - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych."
Przedmiotem zamówienia jest:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie skateparku i boiska na terenie zielonym u zbiegu ulic Ślężnej i Borowskiej we Wrocławiu, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w podziale na zadania:
1.1. Zadanie 1: opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno–użytkowego stanowiącej załącznik do SIWZ w zakresie koniecznym do wykonania zadania, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, w tym: decyzji na wycinkę drzew, pozwolenia na budowę lub uzyskanie przez Wykonawcę zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
1.2. Zadanie 2: realizacja robót w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową opracowaną w ramach Zadania 1 oraz zagospodarowanie terenu z infrastrukturą techniczną obejmujących pełne procesy robót budowlanych wraz z zakupem, dostarczeniem na plac budowy, wbudowaniem materiałów oraz usunięciem z placu budowy i utylizacją materiałów z rozbiórki, odpadów, jak i dostarczeniem, instalacją i rozruchem wskazanego wyposażenia, w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną Dokumentację opracowaną w ramach Zadania 1,
1.3. Zadanie 3: Pielęgnacja zieleni wykonanej w ramach Zadania 2, w tym: Zadanie 3A: Pielęgnacja trawy wysianej w ramach Zadania 2,
Zadanie 3B: Pielęgnacja nasadzonych drzew w ramach Zadania 2.

Wykonawca jest małym przedsiębiorcą.
Wartość umowy 2 794 860,00 PLN
odpowiedz
Orzech 13.11.2020, godz. 14:14
Skatepark + boisko wielofunkcyjne 496562
odpowiedz
Orzech 13.11.2020, godz. 13:41
Skatepark + boisko wielofunkcyjne 496555Skatepark + boisko wielofunkcyjne 496556Skatepark + boisko wielofunkcyjne 496557Skatepark + boisko wielofunkcyjne 496558Skatepark + boisko wielofunkcyjne 496559Skatepark + boisko wielofunkcyjne 496560Skatepark + boisko wielofunkcyjne 496561
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję