Skatepark i boisko wielofunkcyjne

Skatepark i boisko wielofunkcyjne

Wrocław/Powstańców Śląskich/Borowska
REKLAMA

O inwestycji Skatepark i boisko wielofunkcyjne

Obiekt powstanie u zbiegu ulic Borowskiej i Ślężnej – tuż obok istniejącego już toru do jazdy rowerem. Ma to być pierwszy skatepark w stolicy Dolnego Śląska w kalifornijskim stylu. Będzie duży, świetnie wyposażony, oświetlony i zlokalizowany w doskonałej lokalizacji, z dobrym dojazdem z wielu rejonów Wrocławia. Z nowego obiektu będą mogli korzystać miłośnicy wielu różnych sportów wyczynowych. Skatepark zostanie zaprojektowany w taki sposób, aby mogli korzystać z niego nie tylko zawodowcy, ale także ci, którzy dopiero uczą się jazdy na np deskorolce, rolkach czy rowerze. Obok powstanie nowe boisko wielofunkcyjne.
Napisz komentarz
Orzech
Jakub Zazula
Jakub Zazula
+3
Orzech
Jakub Zazula
+2
Hermiona
Zarząd Inwestycji Miejskich wyłonił Wykonawcę projektu: "Budowa skateparku i boiska u zbiegu ulic Ślężnej i Borowskiej we Wrocławiu - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych." Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie skateparku i boiska na terenie zielonym u zbiegu ulic Ślężnej i Borowskiej we Wrocławiu, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w podziale na zadania: 1.1. Zadanie 1: opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno–użytkowego stanowiącej załącznik do SIWZ w zakresie koniecznym do wykonania zadania, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, w tym: decyzji na wycinkę drzew, pozwolenia na budowę lub uzyskanie przez Wykonawcę zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę, 1.2. Zadanie 2: realizacja robót w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową opracowaną w ramach Zadania 1 oraz zagospodarowanie terenu z infrastrukturą techniczną obejmujących pełne procesy robót budowlanych wraz z zakupem, dostarczeniem na plac budowy, wbudowaniem materiałów oraz usunięciem z placu budowy i utylizacją materiałów z rozbiórki, odpadów, jak i dostarczeniem, instalacją i rozruchem wskazanego wyposażenia, w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną Dokumentację opracowaną w ramach Zadania 1, 1.3. Zadanie 3: Pielęgnacja zieleni wykonanej w ramach Zadania 2, w tym: Zadanie 3A: Pielęgnacja trawy wysianej w ramach Zadania 2, Zadanie 3B: Pielęgnacja nasadzonych drzew w ramach Zadania 2. Wykonawca jest małym przedsiębiorcą. Wartość umowy 2 794 860,00 PLN
REKLAMA