Jawor: Będzie jeszcze jedna fabryka Mercedesa?

Jawor: Będzie jeszcze jedna fabryka Mercedesa?

Orzech
Orzech
REKLAMA
Wczoraj oficjalnie poinformowano o drugiej inwestycji Mercedesa w Jaworze  fabryce baterii do e-aut (niemiecki producent stworzył specjalną markę tego typu samochodów i nazwał ją EQ – Electric Intelligence), w którą niemiecka firma zainwestuje 200 mln euro (około 860 mln zł) i zatrudni minimum 300 osób. Tymczasem nieoficjalnie mówi się, że to może nie być ostatnia fabryka Mercedesa w Jaworze.
Niemiecki koncern bardzo dobrze czuje się w Polsce i Jaworze. Przedstawiciele Mercedesa bardzo chwalą sobie współpracę tak z rządem polskim jak i miastem Jawor. Dzięki podjęciu decyzji o ulokowaniu obok fabryki silników także i fabryki baterii do aut elektrycznych, w Jaworze ma powstać jeden z największych hubów produkcyjnych koncernu. Oprócz 1000 miejsc pracy przy produkcji silników i 300 przy produkcji baterii, w tzw. "otoczeniu" tych dwóch fabryk zatrudnienie znajdzie według szacunków kolejne 6000-7000 osób, w np. usługach i transporcie. Łącznie w oba zakłady (silników i baterii) zainwestowane zostaną 3 miliardy zł.
Jednak jest jeszcze dużo miejsca pod rozbudowę tego hubu produkcyjnego Mercedesa. Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej S3 Jawor (DSAG-S3) na terenie której zlokalizowane będą obie fabryki to 422 ha gruntów inwestycyjnych położonych na terenach Jawora i Męcinki, w sąsiedztwie drogi krajowej nr 3 i nowo wybudowanej drogi szybkiego ruchu S3, która docelowo połączy kompleks portów Szczecin-Świnoujście z granicą Polski w Lubawce i dalej połączy Polskę i Dolny Śląsk z Czechami.
To największy teren inwestycyjny wzdłuż S3 w Polsce. Kiedy w listopadzie 2015 roku ogłaszano uruchomienie tego wielkiego terenu pod inwestycje, szacowano, że na terenie DSAG-u docelowo może powstać ok. 19 tys. nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych wynoszących ponad 11, 6 miliarda zł. 

Patrząc na rozwój innych fabryk Mercedesa w Niemczech istnieje duże prawdopodobieństwo, że zarówno fabryki silników jak i baterii w ciągu kilku następnych lat zostaną rozbudowane. Oprócz tego jest szansa, że niemiecki koncern zdecyduje się na ulokowanie jeszcze jednej zupełnie nowego zakładu. Jak wielka mogłaby to być inwestycja i co Mercedes mógłby w niej produkować, na razie nie wiadomo. Jednak temat kolejnej fabryki jest jak najbardziej realny. Być może pierwsze rozmowy ruszą za rok.

Przypomnieć też warto, że budowana fabryka silników spalinowych do aut Mercedesa ruszy w bieżącym roku. W 2020 r. zakład ma osiągnąć pełne moce produkcyjne. Mercedes-Benz Cars w fabryce baterii planuje produkcję ok. 100 tys. sztuk rocznie. Początek produkcji przewidziano na połowę 2020 r.
Mercedes-Benz Cars jest jedną z pierwszych dużych firm przemysłowych, które zawarły umowy z lokalnymi dostawcami zielonej energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Zarówno fabryki silników jak i baterii będą zaopatrywane w energię odnawialną, neutralną pod względem emisji CO2. Tym samym Jawor będzie jedną z pierwszych bezemisyjnych fabryk Mercedesa na świecie.
REKLAMA

Mercedes wyszkoli sobie pracowników

Inwestor zadba też o kształcenie kadr do swojej fabryki silników. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz spółka Mercedes Benz Manufacturing Poland otwierają klasę patronacką o kierunku Mechatronik.
W grudniu 2018 r. list intencyjny w tej sprawie podpisali: Aneta Kucharzyk, starościna Powiatu Jaworskiego, Lucyna Buczkowska, dyrektorka PCKZiU oraz dr Andreas Schenkel, CEO MBMPL. Klasa rozpocznie działalność w roku szkolnym 2019/2020. Część zajęć praktycznych będzie odbywać się w fabryce siników Mercedes-Benz w Jaworze.
W podpisanym w grudniu liście intencyjnym partnerzy – Starostwo Powiatowe w Jaworze, PCKZiU oraz spółka MBMPL – zadeklarowali współpracę z w zakresie doskonalenia programu kształcenia w zawodzie mechatronik. Zgodnie z planem, w roku szkolnym 2019/2020 w PCKZiU powstanie klasa zawodowa pod patronatem spółki zarządzającej jaworską fabryką silników Mercedes-Benz. Pomiędzy Centrum a działem produkcji MBMPL dopracowywane są obecnie szczegóły programu nauczania oraz profil zawodowy absolwenta. Zajęcia praktyczne będą odbywać się w jaworskiej fabryce pod okiem specjalistów MBMPL oraz w pracowniach PCKZiU, które spółka doposaży w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.
W styczniu rozpoczęły się działania informacyjne związane z rekrutacją do nowo powstającej klasy patronackiej. 17 stycznia w Gimnazjum nr 2 w Jaworze miało miejsce pierwsze spotkanie dla rodziców potencjalnych kandydatów. Specjalistka ds. HR Paulina Gofran, dyrektorka PCKZiU Lucyna Buczkowska oraz kierownik Szkolenia Praktycznego Wioletta Pieszczek opowiadały o klasie patronackiej i odpowiadały na wszelkie pytania. W kolejnych miesiącach planowane są m.in. spotkania dla uczniów i targi pracy w Jaworze. Wszystkie informacje będą dostępne na stronach internetowych i profilach FB Centrum oraz spółki MBMPL.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA