Jaworzno: Powstanie Jaworznicki Obszar Gospodarczyźródło: KSSE

Jaworzno: Powstanie Jaworznicki Obszar Gospodarczy

Orzech
Orzech
REKLAMA
Utworzenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to główne założenie podpisanego w piątek, 19 listopada 2021 r., porozumienia między zarządem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Prezydentem Miasta Jaworzna.
Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie planowania i realizacji Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, w ramach KSSE - w tym wykonania niezbędnej infrastruktury technicznej.
Działania mogą być prowadzone dzięki ustawie z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, którą w sierpniu br. podpisał Prezydent RP Andrzej Duda. Dokument dedykowany jest tylko dwóm miejscom w Polsce, konkretnym działkom w Jaworznie i Stalowej Woli. Tym samym na terenach poprzemysłowych mogą znów powstać ważne dla transformacji Jaworzna i regionu zakłady przemysłowe.
– Jaworznicki Obszar Gospodarczy jako teren pogórniczy posiada ogromny potencjał do zagospodarowania. Wspólne działania KSSE oraz Miasta Jaworzna prowadzą do uruchomienia 300 ha obszaru JOG-u, o powierzchni odpowiadającej terenowi Podstrefy Gliwickiej, który jest niezwykle ważną lokalizacją w obliczu nadchodzącej transformacji energetycznej i węglowej – oznajmił prezes KSSE dr Janusz Michałek.
W podpisanym liście intencyjnym Jaworzno deklaruje gotowość sprawnego przeprowadzenia procedury zamiany nieruchomości z Lasami Państwowymi, a następnie wprowadzenia w życie planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, w skład którego wchodzi m.in. odlesienie nieruchomości. Ponadto miasto zobowiązało się również do rozpoczęcia procedur sprzedaży nieruchomości nabytych w drodze zamiany. Z kolei Katowicka SSE zadeklarowała podjęcie działań na rzecz przygotowywania nowych obszarów dla inwestycji zaawansowanych technologicznie. Wyraziła również wolę zaangażowania w przygotowanie i zagospodarowanie terenów, jak i zakupu części nieruchomości.
REKLAMA
– W warunkach nieuchronnej transformacji energetycznej priorytetem dla Jaworzna jest stworzenie jak największego obszaru przemysłowego dla strategicznych, nowoczesnych technologicznie inwestycji – podkreśla Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert.  Sukcesem miasta jest nawiązanie w tym celu szerokiej współpracy z ministerstwami, agendami rządowymi, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, władzami województwa śląskiego, parlamentarzystami oraz branżowymi związkami zawodowymi. Pracujemy ciężko od wielu miesięcy, by ten ważny cel został osiągnięty.
W ramach Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego realizowane będą projekty sprzyjające innowacjom i rozwoju m.in. w branżach elektromobilności, technologii wodorowych i całego sektora motoryzacyjnego. Jednym z kluczowych elementów rozwoju Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego będzie projekt budowy fabryki samochodów elektrycznych marki IZERA, na który została wydana przez Katowicką SSE decyzja o wsparciu.
– Podpisane porozumienie dotyczące Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, to bardzo ważny element w podejmowanych przez nas działaniach. To kolejny krok do przygotowania nowych obszarów inwestycyjnych - mówi Zastępca prezesa KSSE Monika Bryl. - Na terenie JOG-u znajdzie się nie tylko duża inwestycja ElectroMobility Poland (producent pierwszego polskiego samochodu elektrycznego). Zamierzamy również pozyskać inne, równie ambitne projekty inwestycyjne.
Utworzenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, ma na celu rozwój miasta Jaworzno oraz realizację misji i celów Katowickiej SSE - w tym utworzenia nowych miejsc pracy oraz pozyskania nowych inwestorów.
Źródło: Katowicka SSE

Komentarze (1)

Napisz komentarz
john874
I fundamentally love to make and present my intensity for music to others who feel the same way. Have a respectable one!  https://www.skylightpaycard.me/
REKLAMA