Jaworzno: Rafako wykona 99,99 proc. prac przy rozbudowie elektrowni

Jaworzno: Rafako wykona 99,99 proc. prac przy rozbudowie elektrowni

śląskie
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA

Rafako poinformowało o zawarciu z Mostostalem Warszawa zmienionej i ujednoliconej umowy konsorcjum dotyczącego Projektu Jaworzno zawartej 17 października 2012 roku.


Generalnym wykonawcą budowy bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III zostało konsorcjum Rafako (lider konsorcjum) – Mostostal Warszawa. Wartość oferty konsorcjum na budowę bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III wynosi 4 399 mln zł netto (5 411 mln zł brutto).

 

Rafako poinformowało o zawarciu z Mostostalem Warszawa zmienionej i ujednoliconej umowy konsorcjum dotyczącego Projektu Jaworzno. Główne zmiany w stosunku do pierwotnej umowy zakładają wykonanie przez Rafako 99,99 prac na Projekcie Jaworzno a także podział wynagrodzenia należnego każdemu z partnerów konsorcjum odpowiadający nowemu procentowemu zakresowi prac realizowanych przez danego partnera. Wcześniejsze proporcje udziałów w konsorcjum wynosiły 51 proc. dla Rafako i 49 proc. dla Mostostalu. Ponadto Rafako jako lider konsorcjum będzie uprawniony do podejmowania samodzielnych decyzji oraz reprezentowania konsorcjum wobec zamawiającego.

 

Jak informuje Rafako w komunikacie, w związku z wprowadzonymi zmianami, członkowie konsorcjum zawarli także umowę dodatkową, która określa warunki handlowe, na jakich strony uzgodniły nowe zasady współpracy na Projekcie Jaworzno w tym wynagrodzenie należne Mostostal Warszawa za zmniejszenie jego udziału w wynagrodzeniu i zakresie prac na Projekcie Jaworzno.

REKLAMA

 

„Spółka opóźniła publikację warunków handlowych, na jakich strony zawarły umowę dodatkową, o czym spółka poinformowała Komisję Nadzoru Finansowego stosownym pismem. Opóźnienie zostało dokonane z uwagi na fakt, że ujawnienie warunków handlowych na obecnym etapie mogłoby naruszyć słuszny interes Rafako” – czytamy w komunikacie. Raciborska spółka ma podać warunki umowy do 1 października, czyli dzień po tym, kiedy upływa okres związania ofertą na Projekt Jaworzno.

 

Przypomnijmy, że prezes Tauronu, Dariusz Lubera poinformował, że do podpisania umowy na budowę bloku w Jaworznie może dojść w przeciągu najbliższych tygodni. - „Do rozstrzygnięcia jest jeszcze kwestia gwarancji przez Rafako. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić dalszego przedłużania aneksu. Wtedy trzeba by było ten projekt zamykać. Myślę, że jest szansa podpisać umowę w sierpniu" – powiedział.

 

Termin podpisania umowy w sprawie budowy bloku w Jaworznie został przedłużony do końca września. Wcześniej mówiono o podpisaniu umowy do końca lipca.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA