Katowice Airport: w kwietniu rozpocznie się betonowanie drugiej warstwy nawierzchni nowej drogi startowej

Katowice Airport: w kwietniu rozpocznie się betonowanie drugiej warstwy nawierzchni nowej drogi startowej

Katowice
REKLAMA

Kończy się trzynasty miesiąc budowy nowej drogi startowej pyrzowickiego lotniska. Inwestycja zaawansowana jest w ok. 65 procentach. W kwietniu rozpocznie się układanie ostatniej warstwy konstrukcyjnej nowej drogi startowej o grubości 30 cm. Pierwsza warstwa o grubości 22 cm została wykonana w zeszłym roku.

Obecnie trwa układanie szalunków dla rozściełacza pod betonowanie pierwszej, liczącej ok. 800 metrów działki roboczej. Ponadto dobiegają końca roboty związane z przygotowaniem systemu kanalizacji odprowadzającej wodę z nowej drogi startowej (zadanie to zostało wykonane w 90 procentach). Wykonywane są prace ziemne przy warstwach konstrukcyjnych dróg kołowania L i S, które połączą nową drogę startową z istniejącą infrastrukturą liniową. Zamontowana została również przeważająca część konstrukcji wsporczych, na których umieszczone będą oprawy świetlnych systemów podejścia do drogi startowej. W najbliższych tygodniach przesunięte zostanie ogrodzenie lotniska tak, żeby stworzyć strefę ochronną dla dalszej części świateł podejścia do pasa 27, której łączna długość od wschodniego progu wyniesie 1350 m.


- Inwestycja budowy nowej drogi startowej wchodzi w kulminacyjną fazę. Wykonawca rozpoczyna układanie jej warstwy jezdnej, która będzie stanowiła bezpośrednią strefę kontaktową dla kół samolotów korzystających w przyszłości z tej infrastruktury. Inwestycja przebiega na razie bez większych utrudnień i jesteśmy przekonani, że tak będzie do samego jej końca. Bez wątpienia jest to najważniejsze przedsięwzięcie budowlane w całej, dotychczasowej historii pyrzowickiego lotniska. Oddanie do użytku nowej drogi startowej w dużej mierze poprawi konkurencyjność Katowice Airport i znacząco zwiększy możliwości operacyjne lotniska w zakresie obsługi samolotów szerokokadłubowych - mówi Cezary Orzech, rzecznik Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA.

REKLAMA


Budowa nowej drogi startowej jest największą inwestycję w dotychczasowej działalności portu. Realizowana jest w ramach projektu pn. ,,Port Lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej" przy wsparciu środków unijnych z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. POIiŚ obejmuje znaczące przedsięwzięcia, realizowane w najważniejszych sektorach gospodarki, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski. Wartość dofinansowania wyniesie 50 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA