Kierowcy wkrótce pojadą najdłuższym podwodnym tunelem w Polsce, pod Świną w Świnoujściu GDDKiA

Kierowcy wkrótce pojadą najdłuższym podwodnym tunelem w Polsce, pod Świną w Świnoujściu

FILMY
Orzech
Orzech
REKLAMA

Przeprawa pod Świną w Świnoujściu, zlokalizowana w ciągu drogi krajowej nr 93, to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych realizowanych w województwie zachodniopomorskim. Jej łączna długość to 3 km. Będzie to najdłuższy podwodny tunel w Polsce.

Głównym elementem przeprawy jest jednonawowy tunel pod Świną o długość 1,44 km, drążony maszyną TBM (tunnel boring machine). Drążenie tunelu rozpoczęło się 17 marca 2021 r. i zakończyło się we wrześniu 2021 roku. Obecnie trwają końcowe testy i kalibracja systemów tunelu, w tym kluczowego systemu wentylacji.

Zadanie uzyskało finansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna szacowana wartość inwestycji to 913,8 mln zł.

GDDKiA

- Przedmiotem inwestycji było zaprojektowanie i budowa drogi klasy GP pomiędzy wyspami Wolin i Uznam w Świnoujściu, na odcinku od ul. Karsiborskiej na wyspie Uznam do skrzyżowania z ul. Duńską i ul. Fińską na wyspie Wolin, o łącznej długości ok. 3,2 km.

- Zakres Inwestycji obejmuje budowę tunelu drążonego w technologii maszyny TBM pod cieśniną Świny o długości ok. 1483,80 m wraz z dojazdami do tunelu w postaci wykopu otwartego i tunelu wykonywanego metodą stropową na wyspie Uznam oraz na wyspie Wolin. Elementami układu drogowego będą również: drogi dojazdowe do tunelu, plac manewrowy, skrzyżowanie – rondo na wyspie Wolin i skrzyżowanie typu T na wyspie Uznam. W zakresie inwestycji jest również przebudowa istniejących przyległych ulic.

- Zadanie Inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. "Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Woli w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną", Działanie 4.2 – Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego, Oś Priorytetowa IV – Infrastruktura drogowa dla miast, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

- Łączna szacunkowa długość inwestycji: ok. 3200 metrów.

REKLAMA

- Szacunkowa długość tunelu drążonego metodą TBM: ok. 1483,80 metrów.

- Długość wjazdu na wyspie Uznam w ścianach szczelinowych: ok. 460 metrów.

- Długość wyjazdu na wyspie Wolin w ścianach szczelinowych: ok. 420 metrów.

Tunel jednorurowy, dwukierunkowy:

- Łączna szerokość jezdni – 10,5 metra

- Zewnętrzna średnica tunelu z uwzględnieniem wypełnienia przestrzeni pierścieniowej – 13,46 metrów

- Szerokość pasów ruchu w tunelu TBM: jeden w każdym kierunku – po 3,5 metra

- Szerokość ciągu ewakuacyjnego i pobocza w tunelu TBM bez podniesienia – po 1,75 metra

- Najgłębsze miejsce tunelu pod dnem cieśniny Świny ok. 38 m p.p.m.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA