Kompleks złożony z pięciu działek na terenie Nowej Huty Przyszłości został wystawiony na sprzedażUrząd Miasta w Krakowie / youtube.com

Kompleks złożony z pięciu działek na terenie Nowej Huty Przyszłości został wystawiony na sprzedaż

REKLAMA

Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ponownie ogłosiła drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek nr 16/6, 17/6, 18/4, 19/7 i 21/8 położonych w rejonie ulic Igołomskiej i Szymańskiego.

- działka nr 16/6 o powierzchni 0,6183 ha, obręb 37, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, prawo własności wpisane na rzecz Skarbu Państwa, prawo użytkowania wieczystego wpisane na rzecz Agencji Rozwoju Gospodarczego Kraków – Wschód Sp. z o.o.,

- działka nr 17/6 o powierzchni 0,5648 ha, obręb 37, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, prawo własności wpisane na rzecz Skarbu Państwa, prawo użytkowania wieczystego wpisane na rzecz Agencji Rozwoju Gospodarczego Kraków – Wschód Sp. z o.o.,

- działka nr 18/4 o powierzchni 0,5325 ha, obręb 37, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, prawo własności wpisane na rzecz Agencji Rozwoju Gospodarczego Kraków- Wschód Sp. z o.o.,

- działka nr 19/7 o powierzchni 1,3024 ha, obręb 37, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, prawo własności wpisane na rzecz Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.,

- działka nr 21/8 o powierzchni 1,3167 ha, obręb 37, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, m. Kraków, prawo własności wpisane na rzecz Skarbu Państwa, prawo użytkowania wieczystego wpisane na rzecz Agencji Rozwoju Gospodarczego Kraków – Wschód Sp. z o.o.,

REKLAMA

Łączna powierzchnia kompleksu nieruchomości wynosi 4,3347 ha.

Kompleks w całości objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na usługi. Cena wywoławcza wynosi 11,3 mln zł. Cena spadła więc o 1,5 zł. Przypomnijmy, w pierwszym przetargu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. wyceniła nieruchomość na 12,8 mln zł.

Przetarg zaplanowano na dzień 5 września br.

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA