Koszty najmu studenckiego w Polsce. W jakich miastach jest najdrożej?Pixabay

Koszty najmu studenckiego w Polsce. W jakich miastach jest najdrożej?

Orzech
Orzech
REKLAMA

Centrum AMRON przedstawiło wyniki piątej edycji badania sytuacji mieszkaniowej studentów w Polsce. Spośród wszystkich respondentów największą grupę stanowili studenci, którzy za wynajem mieszkania płacili od 751 do 1000 zł miesięcznie. Wśród miast z najwyższymi kosztami najmu mieszkania znajdują się m.in. Warszawa, Wrocław i Łódź. Natomiast najkorzystniej pod względem cenowym wypadają miasta, takie jak Białystok, Bydgoszcz i Zielona Góra.

Według raportu „Studenci na rynku nieruchomości” aż 52% ankietowanych studentów zdecydowało się na wynajem nieruchomości w roku akademickim 2022/23. Najczęściej ponoszone koszty najmu mieściły się w przedziale od 751 do 1000 zł – taką kwotę uiszczało 27% wszystkich studentów. Drugą najliczniejszą grupą (23%) byli studenci, którzy za najem płacili od 501 do 750 zł.

Analiza kosztów najmu wskazała również na istotne różnice pomiędzy studentami stacjonarnymi a niestacjonarnymi. Studenci stacjonarni częściej decydowali się na tańsze nieruchomości, przy czym najczęściej występujący przedział (28% ankietowanych) wynosił od 751 do 1000 zł oraz od 501 do 750 zł (1/4 ankietowanych). Z kolei niemal 1/3 studentów niestacjonarnych płaciła kwotę powyżej 1500 zł. Drugą odpowiedzią często wskazywaną przez studentów zaocznych był koszt w przedziale od 751 do 1 000 zł – tak wskazało 24% pytanych.

Raport zrealizowany przez Centrum AMRON objął 39 polskich miast i bazował na danych pozyskanych od 2,2 tys. studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia, uczących się zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych.

Badano również ceny najmu mieszkań/domów i pokoi w 19 największych miastach w Polsce. Miastem, które wypadło najdrożej w tym zestawieniu jest Warszawa – 80% ankietowanych studentów płaciło za najem więcej niż 1000 zł. Na kolejnych miejscach uplasowały się odpowiednio Wrocław, Trójmiasto, Łódź i Kraków. Zaobserwowano również dość wysokie ceny najmu w Koszalinie. Ponad połowa ankietowanych mieszkających w tym mieście płaciła za najem więcej niż 1 000 zł, a więc podobnie jak w Katowicach. W podanym zestawieniu najtańszymi miastami, gdzie koszty najmu nie przekraczały 1000 zł, okazały się Białystok, Bydgoszcz, Gliwice, Opole i Zielona Góra.

REKLAMA

Ponad 35% studentów odpowiedziało, że w roku akademickim 2022/23 koszty najmu wzrosły od 5 do 10%, a dla 27% wzrost wyniósł od 10% do 15%. Z kolei 16% badanych wskazało, że koszty najmu wzrosły powyżej 15%.

Z danych Warszawskiego Instytutu Bankowości i Związku Banków Polskich, przedstawionych w raporcie „Portfel Studenta 2023”, wynika, że średni miesięczny koszt utrzymania studenta wynosi 3867,06 zł. Największym wydatkiem pozostaje tutaj wynajem lokalu mieszkalnego. Kolejno w rankingu kosztów znajdują się żywność (601,25 zł) oraz czesne (600 zł). Porównując wyniki z poprzednich lat, zauważamy, że uśrednione wydatki studenta wzrosły o ponad 100% w ciągu ostatnich pięciu lat – w 2018 roku wynosiły one bowiem 1904,49 zł.

Pełna wersja raportu „Student na rynku nieruchomości” dostępna jest na stronie Centrum AMRON.

Źródło: AMRON

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA