W Nowej Hucie powstanie Muzeum PRL-u

W Nowej Hucie powstanie Muzeum PRL-u

Kraków
Damian Daraż
Damian Daraż
Kino Światowid
adresKraków, Centrum E
REKLAMA
W konkursie na projekt przebudowy i nowej aranżacji dawnego kina Światowid, siedziby Muzeum PRL-u, wygrała koncepcja firmy MAE Multimedia Art & Education. Modernizacja obiektu potrwa do 2019 roku.
Właśnie ogłoszone zostały wyniki konkursu na scenariusz wystawy i adaptację budynku dawnego kina "Światowid" w Nowej Hucie, który mieścić ma Muzeum PRL-u. 
Do rywalizacji ogłoszonego w kwietniu konkursu zgłosiło się osiem podmiotów, lecz do drugiego etapu dopuszczono zaledwie trzy. Sądowi konkursowemu, złożonemu z architektów i historyków z całej Polski, przewodniczył prof. Andrzej Wyżykowski z Krakowa.
Oceniając poszczególne prace, eksperci brali pod uwagę m.in. innowacyjność, atrakcyjność projektów, ich spójność przestrzenną i poziom merytoryczny.
Za najlepszą uznano propozycję firmy MAE Multimedia Art & Education (I nagroda 50 tys. zł). 
Drugie miejsce (30 tys. zł) otrzymała Pracownia Konserwacji Zabytków "Arkona".
Wyróżnienie zostało wręczone firmie Locativo (10 tys. zł).

Zaważyła funkcjonalność

W zwycięskim projekcie firmy MAE Multimedia Art & Education skład sędziowski docenił przede wszystkim zastosowanie innowacyjnych rozwiązań związanych z lokalizacją głównej sali ekspozycyjnej, wzbogacenie budynku nowymi formami przestrzennymi oraz zaproponowanie koncepcji rozbudowy obiektu od strony południowej bez ingerencji w jej elewację. Nie bez znaczenia jest tez całościowe dostosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Jednak nawet zwycięski projekt nie ustrzegł się uchybień i merytorycznych niedociągnięć.
Treści ekspozycyjne są bogate, zharmonizowane, ale niestety nie wolne od błędów merytorycznych. Trzeba w większym zakresie wprowadzić nowoczesne koncepcje i rozwiązania muzealnicze. Należy też kontynuować prace nad scenariuszem przy udziale wykwalifikowanych historyków – tłumaczył decyzję jury na łamach Dziennika Polskiego prof. Andrzej Wyżykowski.
REKLAMA
Stąd właśnie wzięła się uchwała sądu konkursowego, która sugeruje konieczność powołania grupy konsultantów z grona historyków, którzy wpłyną na ostateczny kształt scenariusza. Zdaniem jurorów trzeba go uzupełnić m.in. o wyrazisty opis genezy komunizmu w Polsce, z rolą Armii Czerwonej, NKWD, opresyjność systemu wraz z skalą oporu i kontestacji.

Drugie miejsce

Drugą nagrodę otrzymała Pracownia Konserwacji Zabytków "Arkona". Zdaniem jury o przegranej projektu krakowskiej pracowni zdecydowała jego niefunkcjonalność. Ponadto, zdaniem sądu konkursowego, zbytnio ingerował w bryłę budynku. Uznanie za to wzbudziła oryginalność koncepcji i prawidłowe rozdzielenie funkcji publicznej ekspozycji od funkcji biurowo-administracyjnej.

Trzecie miejsce

Na ostatnim stopniu podium, jako wyróżnienie uplasował się projekt autorstwa krakowskiej agencji Locativo sp. z o.o.

Kino na dachu

W nowo powstającym muzeum sale wystawiennicze znajdować się będą w podziemiach pod muzealnym placem, na dachu obiektu znajdzie się kino plenerowe. W sumie powierzchnia budynku powiększy się z 3 tys. mkw. do 6 tys. mkw.

Ministerstwo Kultury sfinansuje modernizację 

Początki Muzeum PRL-u sięgają do 2008 roku. Głównymi jego pomysłodawcami są – przewodnicząca rady programowej muzeum Krystyna Zachwatowicz-Wajda oraz reżyser filmowy Andrzej Wajda. Od niespełna trzech lat, na podstawie umowy z 16 października 2013 roku, Muzeum PRL-u prowadzone jest przez Miasto Kraków i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Równolegle do konkursu architektonicznego, władze muzeum prowadziło rozmowy na temat sposobu realizacji projektu i zasad jego finansowania. Prace modernizacyjne potrwają do 2019 roku. Wtedy też otwarta zostanie stała wystawa. Na mocy ustaleń z 16 października 2013 roku koszt inwestycji w całości pokryje resort kultury. Na mocy w/w umowy która cały czas obowiązuje ministerstwo zobowiązuje się do pokrycia wszelkich prac inwestycyjnych, koszty związane z ogłoszeniem, realizacją konkursu architektonicznego oraz pracami dokumentacyjnymi. Miasto Kraków na roczne utrzymanie placówki ponosi koszty w wysokości 200 tys. zł. I nie będzie pokrywało kosztów jego przebudowy.
Na modernizację Muzeum PRL-u z budżetu państwa przeznaczone jest 50 mln zł.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA