Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna mimo pandemii inwestuje i przyciąga kolejnych inwestorówźródło: LSSE

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna mimo pandemii inwestuje i przyciąga kolejnych inwestorów

Orzech
Orzech
REKLAMA
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (LSSE S.A.) nie zatrzymuje się mimo wciąż trwającej pandemii i niepewności w światowej gospodarce. Inwestuje miliony w infrastrukturę swoich terenów i przyciąga kolejne firmy i inwestycje.

Nakłady na infrastrukturę strefową w latach 2018-2020 wyniosły niemal 9,25 mln złotych. W tym LSSE S.A. jako spółka zainwestowała łącznie 2,24 mln zł. Wspólnie z Jednostkami Samorządu Terytorialnego wydała 6,68 mln zł, a dodatkowe nakłady na infrastrukturę wyniosły ponad 1,33 mln zł. Do najważniejszych, zrealizowanych przez LSSE S.A., zadań należą:
  • Budowa odcinka drogi o długości ok.  400 m kanalizacji deszczowej w pasie drogi – Gmina Środa Śląska.
  • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Szczepanowie, budowa studni głębinowej, budowa sieci wodociągowej o dł. 2900 m – Gmina Środa Śląska.
  • Budowa sieci wodociągowej o dł. 1100 m od SUW do terenu podstrefy oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie podstrefy o dł. 1530 m – Gmina Chojnów.
  • Budowa oświetlenia drogowego w działkach nr: 256/180, 256/216, obręb Osła oraz 326/78, obręb Różyniec – Gmina Gromadka.
LSSE
REKLAMA
W 2021 r. Zarząd LSSE S.A. planuje wydać na infrastrukturę strefową ponad 5,6 mln złotych. W tym 990 tys. zł jako LSSE S.A., niemal 4 mln zł  wspólnie z samorządami, z kolei dodatkowe nakłady mają wynieść 660 tys. zł.

Miliardy złotych w inwestycjach, tysiące nowych miejsc pracy

Od 1997 r. do 2020 r. na terenie LSSE S.A. Przedsiębiorcy polscy i zagraniczni zainwestowali 10 400 000 000 złotych (ponad 10 mld zł), ponad 16 000 osób znalazło bezpośrednie zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie LSSE S.A.

Od 2018 roku do I kwartału 2021 roku LSSE S.A. odnotowała wzrost zatrudnienia w wysokości 1231 osób, nakłady inwestycyjne w wysokości 2 mld zł oraz 14 decyzji o wsparciu.

Nieruchomości sprzedane w latach 2018 – czerwiec 2021 r. 
  • 2018 r. – 3,15 ha podstrefy Legnica i Złotoryja
  • 2019 r. – 3,65 ha podstrefy Krzywa i Polkowice
  • 2020 r. – 14,20 ha podstrefy Legnica i Krzywa
  • 2021 r. 30,66 ha podstrefa Środa Śląska
RAZEM: 51,66 ha terenów należących do LSSE S.A. sprzedanych dla nowych i obecnych inwestorów

Według stanu na I półrocze 2021 roku do LSSE S.A. wpłynęły 2 wnioski o wydanie Decyzji o wsparciu. Inwestorzy aktualnie zatrudniają przeszło 16 386 osób oraz zadeklarowali 300-400 nowych miejsc pracy, ponadto 1,670 mld nakładów inwestycyjnych. W dobie pandemii nie tylko utrzymano zatrudnienie na poziomie roku 2020, ale zwiększono zatrudnienie o 285 osób.

Źródło: LSSE S.A.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA