Łódz: Księży Młyn na finiszu rewitalizacjiUM Łodzi / lodz.pl

Łódz: Księży Młyn na finiszu rewitalizacji

Wojciech.Jenda
REKLAMA

Za kilka tygodni zakończy się kompleksowa odnowa Księżego Młyna, zabytkowego osiedla, które dzięki miejskiemu programowi rewitalizacji zyskuje drugą młodość. Projekt obejmuje aż 47 obiektów – od dawnych domów robotniczych po budynki gospodarcze oraz lokale użytkowe i gastronomiczne, a także przestrzenie między nimi: podwórka, tereny zielone, ciągi komunikacyjne.

Jeszcze trwają prace w budynkach przy ul. Fabrycznej 19 i 19A, ul. Przędzalnianej 53, 55, 65 i 59 oraz przy ul. Księży Młyn 7 i 11. Toczą się tam także roboty brukarskie w alejce pomiędzy nieruchomościami. Finał tych robót, które zaowocują powstaniem blisko 70 mieszkań i szeregu lokali użytkowych, spodziewany jest już w nadchodzących tygodniach, najpóźniej do końca listopada. Poza lokalami mieszkalnymi osiedle wzbogaci się też o pracownie twórcze. Liczbę 13 istniejących powiększy 14 kolejnych. Działają w nich projektanci mody, artyści sztuk wizualnych czy twórcy sztuki użytkowej, których dzieła promują Łódź w Europie i na całym świecie. Przy ul. Fabrycznej 19 i 19A, gdzie trwa inwestycja w częściach wspólnych budynków, powstaje nowa placówka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – dom dziennego pobytu i nowa pracownia twórcza.

Nowy monitoring

Aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, Księży Młyn objęto systemem monitoringu miejskiego. W dziewięciu punktach osiedla zainstalowano kamery, dzięki którym stały nadzór nad jego terenem pełnią operatorzy Straży Miejskiej w Łodzi.

Projekt pn. "Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna. Etap II" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/20 zawartej w dniu 26 maja 2021 roku.

Projekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-202

UM Łodzi / lodz.pl
UM Łodzi / lodz.pl
UM Łodzi / lodz.pl
UM Łodzi / lodz.pl
REKLAMA
UM Łodzi / lodz.pl
UM Łodzi / lodz.pl
UM Łodzi / lodz.pl
UM Łodzi / lodz.pl
UM Łodzi / lodz.pl
UM Łodzi / lodz.pl
UM Łodzi / lodz.pl
UM Łodzi / lodz.pl
UM Łodzi / lodz.pl

Źródło: UM Łodzi / lodz.pl

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA