18 nowych mostów w jeden rok

18 nowych mostów w jeden rok

małopolskie
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA

Rok 2012 był rekordowy pod względem ilości wybudowanych i odebranych mostów w Małopolsce. Na drogach krajowych powstało ich aż 18, za łączną kwotę prawie 119 mln zł. Pobity został ty samym rekord z roku 2010, kiedy odebrano 10 nowych mostów.

Niewątpliwie do tej obfitości mostowych inwestycji przyczyniła się powódź z 2010 roku, ponieważ aż 13 obiektów zostało wybudowanych w ramach usuwania skutków katastrofalnej powodzi, która uszkodziła w tak znacznym stopniu istniejące obiekty, że z punktu widzenia ekonomii nie opłacało się ich remontować.

 

REKLAMA

Jako ostatni w 2012 roku ukończony i odebrany został most w Suchej Beskidzkiej. Odebrano go 27 grudnia. Jest to łukowy obiekt o długości 123 metrów i ponad 24 m szerokości. Po obydwu stronach mostu są ciągi pieszo-rowerowe. W ramach inwestycji rozebrany został również przepust na potoku Księży i zbudowany nowy. Przebudowano skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 946, prowadzącą do Żywca oraz drogi dojazdowe, sieć wodociągową, kanalizację deszczową, gazową, telekomunikacyjną. Umocniono brzegi rzeki Skawy i koryto potoku Księży.

 

Koszt inwestycji wyniósł 24 mln zł. Oprócz mostu w Suchej Beskidzkiej w grudniu odebrano także mosty: w Dulowej, dk 79 (17 grudnia), Zabierzowie dk 79 (11 grudnia) i dwa mosty w Nowej Wsi, dk 75 (7 grudnia). 30 listopada odebrano dwa mosty w powiecie nowosądeckim na dk 75, w Roztoce.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA