Możliwości wdrożenia nowych kierunków rozwoju w gminie Malczyce

Możliwości wdrożenia nowych kierunków rozwoju w gminie Malczyce

https://img.investmap.pl/user/2/249741_%s.jpg
Paweł Harom
REKLAMA
Na potrzeby tworzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce powstał dokument określający możliwości wdrożenia nowych kierunków rozwoju w kontekście współczesnych trendów, zarówno gospodarczych, jak i funkcjonalno-przestrzennych.
Artykuł został zapowiedziany przy okazji omówienia proekologicznych działań gminy. Spójna strategia ukierunkowana na współczesne trendy, opierająca się na dostępnych możliwościach, pozwoli gminie odpowiednio wykorzystać jej mocne strony. Gmina Malczyce położona jest w centralnej części Dolnego Śląska. Na powierzchni 5255 ha mieszka blisko 6 tys. osób.
W kwestii zabudowy gmina charakteryzuje się mieszanym charakterem. Łączy w sobie elementy typowo wiejskie, związane z zabudową rolniczo-mieszkaniową i zagrodową oraz elementy o charakterze typowo podmiejskim, związanym z aktywnością gospodarczą, mieszkalnictwem pozarolniczym czy wyspecjalizowanymi usługami. W ostatnich latach wyraźnie zauważalna jest tendencja sukcesywnej rezygnacji z funkcji rolniczej na rzecz mieszkalnictwa, bądź aktywności gospodarczej. Położenie pomiędzy takimi ośrodkami miejskimi jak Wrocław Legnica i Lubin sprawia, że gmina coraz śmielej aspiruje do miana gminy podmiejskiej.

Dobra komunikacja kwestią kluczową

Gmina Malczyce charakteryzuje się bardzo dobrym położeniem, biorąc pod uwagę powiązania komunikacyjne z resztą województwa. Droga krajowa 94 oraz bliskość autostrady A4 stanowią dobre połączenie kołowe z największymi ośrodkami Dolnego Śląska, dając możliwość do sprawnego dotarcia do drogi ekspresowej S3.
Istotnym elementem komunikacji jest położenie na ważnej trasie kolejowej – linia nr 275. Modernizacja tej linii sprawiła, że do Wrocławia można dostać się nawet w nieco ponad 30 minut, a podróż do Legnicy zajmie nam ok. 15 minut. Biorąc pod uwagę planowany na czwarty kwartał finał przebudowy dworca kolejowego w Malczycach można śmiało stwierdzić, że infrastruktura kolejowa będzie ważnym elementem funkcjonowania życia gminy.


Turystyka przyszłością gminy?

Analizując dokument nietrudno o wniosek, że jednym z kluczowych obszarów, na którym warto oprzeć rozwój gminy jest szeroko rozumiana turystyka. Położenie nad rzeką Odrą, w granicach obszaru Natura 2000 i obszaru ochrony siedlisk „Łęgi Odrzańskie” sprawia, że naturalnym wydaje się kierunek rekreacji nadodrzańskiej. Pierwszym ukłonem w tej dziedzinie były inwestycje prowadzone tuż za Gminnym Ośrodkiem Kultury, gdzie powstała baza na przeprowadzanie mniejszych imprez z malowniczym widokiem na rzekę. Kontynuacją działań ma być realizacja ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej wzdłuż terenów rzecznych, zawierająca informację o faunie i florze tego wyjątkowego obszaru. Inwestycję uzupełnia rozbudowa bazy turystycznej kilkaset metrów na południe Malczyc, gdzie na terenie szkoły podstawowej powstanie noclegownia.
Na atrakcyjność w dziedzinie turystyki, na którą warto położyć nacisk, wpływa bogate dziedzictwo kulturowe w postaci mnogiej liczby obiektów i obszarów zabytkowych, w tym historycznych wsi i gospodarstw folwarcznych. Wśród najważniejszych zabytków wyróżnić należy prawosławną Cerkiew Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Malczycach, eklektyczny pałac w Rachowie, neorenesansowy pałac w Kwietnie wraz ze sztucznymi ruinami zamku i zespołem parkowym, dawny młyn w Zawadce, neogotycki kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP. Dodatkowo na obszarze gminy znajdują się liczne cenne kapliczki, mauzolea i dawne cmentarze, oraz pomniki i zespoły kościelne oraz dawne układy folwarczne i posiadłości ziemskie. 
Warto zauważyć, że przez centralny obszar gminy przebiega droga św. Jakuba Via Regia, czyli międzynarodowy szlak pieszy, który przy odpowiednim inwestycją i promocji może przyciągać fanów turystyki pieszej. Ofertę uzupełniają również liczne trasy rowerowe, w tym niebieski „Szlak Odry”, będący gratką dla fanów podróży jednośladem.
Opisane w artykule możliwości są składową całego dokumentu. Pozostając w temacie rzecznym warto zaznaczyć dużą rolę portu oraz stoczni w Malczycach. Więcej o tym temacie będzie można przeczytać w kolejnym materiale dotyczącym gminy Malczyce.

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Najnowsze artykuły

Trzy firmy chcą remontować most Zwierzyniecki we Wrocławiu
Poznaliśmy oferty trzech firm, które zainteresowane są przeprowadzeniem remontu 123-letniego mostu Z...
Rynek magazynowy w Łodzi – logistyczne serce Polski
Polska Centralna to trzeci do co wielkości rynek magazynowy w Polsce, a także jeden z najważniejszyc...
Łódź: Ulica Wydmowa przeszła remont
Inwestycja została zrealizowana w ramach programu Plan dla Osiedli. Prace obejmowały odcinek od ulic...
Kraków: Mieszkańcy zdecydowali – wyniki głosowania 7. edycji Budżetu Obywatelskiego
Zrealizowanych zostanie 195 projektów na łączną kwotę 32 mln złotych. Najwięcej zwycięskich zadań do...
Kraków: tereny pod kolejowymi estakadami zostaną zagospodarowane
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powołały zespół z udziałem miasta, którego zadaniem jest przygotowan...
Miasto sprzedaje atrakcyjną działkę tuż obok Dworca Głównego PKP. Znamy nową datę przetargu
Magistrat wystawia na sprzedaż nieruchomość położoną blisko zbiegu ulic Gwarnej i Kościuszki. Liczy...
Wrocław najbardziej aktywnym regionalnym rynkiem biurowym w Polsce
Największe polskie miasta regionalne już drugi raz w tym roku wyprzedziły Warszawę pod względem iloś...
Znane wyniki głosowania w Legnickim Budżecie Obywatelskim 2020
W ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego do głosowania zakwalifikowało się 41 projektów z 11 obs...
W gminie Miękinia powstaje nowoczesna fabryka z branży budownictwa
Na ponad 17-hektarowej nieruchomości w gminie Miękinia powstaje fabryka prefabrykacji elementów beto...
Żabka inwestuje na Dolnym Śląsku
Żabka Polska, mimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią, w tym roku dokonała największych w swojej...