Gmina Malczyce – patrzeć w stronę ekologiifot. Paweł Harom

Gmina Malczyce – patrzeć w stronę ekologii

Paweł Harom
Paweł Harom
REKLAMA
Działania proekologiczne, zarówno na szczeblu gminnym, jak i indywidualnym to klucz do poprawy życia mieszkańców. Cieszyć może fakt, że "zielone myślenie" staje się modne. Za trendem tym podąża gmina Malczyce.
Leżąca nad Odrą, niewielka gmina w województwie dolnośląskim od lat prowadzi działania mające na celu ochronę środowiska. Najważniejszą od lat, a zarazem największą inwestycją gminną jest oficjalnie otwarta 15 października 2018 roku nowa oczyszczalnia ścieków. W zakres prac wchodził remont i przebudowa budynku socjalnego, stacji dmuchaw i głównego budynku przepompowni. Wybudowany został nowy punkt zlewczy ścieków dowożonych oraz budynek technologii. Obecnie skanalizowana jest północna część gminy, jednak wybudowane dwa bioreaktory zapewniają rezerwę na ścieki kierowane z całej gminy. Kluczowym elementem z punktu widzenia nadzoru nad prawidłową pracą oczyszczalni jest w pełni wyposażone laboratorium.
Składową ponad 11 milionowej inwestycji była również modernizacja czterech stacji uzdatniania wody – w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie i Dębicach. Poprawie uległa technologia uzdatniania wody, elektryka i automatyka, a istniejące studnie zostały zregenerowane.
fot. Paweł Harom

Byłe wysypisko z potencjałem

W 2017 roku pomiędzy Dolnośląskim Projektem Rekultywacji Sp. z o. o., a  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, została podpisana umowa na dofinansowanie kosztów rekultywacji 16 wysypisk śmieci na terenie gmin województwa dolnośląskiego. Jednym z nich było wysypisko w Rusku. Rekultywacja wysypiska w kierunku leśnym zakładała także oczyszczenie zbiornika wodnego, które w przyszłości ma stać się miejscem rekreacyjnym dla mieszkańców. 
Całe zadanie ma na celu poprawę stanu środowiska i komfortu życia mieszkańców Gminy Malczyce i jest również obligatoryjnym elementem planu rekultywacji nieczynnych śmietnisk z terenu naszego województwa – komentuje wójt gminy Piotr Frankowski.
Odbiór końcowy przeprowadzono 10 czerwca ubiegłego roku. W ramach zadania zrekultywowano obszar o powierzchni 4,35 ha. Teren zalesienia obejmuje ponad 2,4 ha. Ostateczny wynik realizacji przedsięwzięcia planowany jest na 2024 rok. Do tego czasu wykonawca zadania, wrocławska firma Recult Sp. z o.o. Sp. k. prowadzić będzie pielęgnacje zieleni, do momentu uzyskania trwałej okrywy roślinnej.
REKLAMA

Programy dla mieszkańców szansą na poprawę środowiska

Zainteresowanie mieszkańców programami proekologicznymi rośnie z roku na rok. Gmina od kilku lat dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pozyskuje środki na utylizację azbestu. Corocznie w ramach programu usuwane jest kilkadziesiąt ton wyborów azbestowych.
Do lutego bieżącego roku 40 budynków mieszkalnych w gminie Malczyce zyskało instalacje fotowoltaiczne. W ramach projektu grantowego w prowadzonego w gminach Prusice, Malczyce i Oborniki Śląskie mieszkańcy mogli liczyć na 85% dofinansowania kosztów kwalifikowanych. 
Przyznam, że na etapie przygotowywania niniejszego projektu miałem pewne obawy związane z jego realizacją, brakiem zainteresowania ze strony mieszkańców. Odwoływałem się wielokrotnie do kwestii związanych z dbałością o środowisko, nasze zasoby naturalne. Istotny jest także zwykły rachunek zysków i strat każdego gospodarstwa domowego – czyli po prostu mniejsze opłaty za energię elektryczną. Dzięki wykonanym instalacjom jest to możliwe. Moim skromnym marzeniem jest, aby instalacje wykorzystujące OZE pojawiły się na większości budynków, w tym również użyteczności publicznej – komentuje wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski.
31 sierpnia zakończył się nabór wniosków programu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego". W ramach zadania mieszkańcy gminy Malczyce mają możliwość otrzymania dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych wymiany nieefektywnego źródła ciepła na rozwiązanie ekologiczne. W planie finansowym przewidzianym dla gminy Malczyce widnieje kwota nieco ponad 700 tys. zł. W ramach pierwszego etapu zainteresowanie wymianą popularnego "kopciucha" zgłosiło 33 wnioskodawców.

OZE naszą przyszłością?

Z racji, że uchwalone w ubiegłym roku plany miejscowe nie przewidywały forsowania idei OZE, gmina Malczyce zdecydowała się na przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wstępny projekt zakłada większe możliwości w zakresie budowy farm fotowoltaicznych, a także elektrowni wiatrowych, z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Wykorzystując ten proces opracowano "ocenę możliwości wdrożenia nowych kierunków rozwoju gminy Malczyce". Opierający się na współczesnych trendach dokument ma na celu podkreślenie roli działania na rzecz ekologii. O szczegółach programu poinformujemy Państwa w następnym materiale z gminy Malczyce. Jednocześnie zachęcamy do obserwowania profilu Inwestycje Dolny Śląsk na Facebooku.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA