Opera Wrocławska zwiększa zakres przetargu na rozbudowę. Bez skutkuźródło: Materiały inwestora

Opera Wrocławska zwiększa zakres przetargu na rozbudowę. Bez skutku

Mariusz Bartodziej
Mariusz Bartodziej
REKLAMA
Jedyna oferta na realizację pierwszych prac przy rozbudowie opery przekroczyła możliwości inwestora o ponad 3 mln zł. Postanowił więc rozszerzyć zakres postępowania, jednak wpierw wykonawca oczekiwał 40 mln zamiast 23, a następnie nie zgłosił się nikt.
Opera Wrocławska unieważniła 16 sierpnia przetarg na pierwszy etap rozbudowy obiekty wraz zakupem wyposażenia. Powodem był brak zgłoszenia się uczestników. 
Postępowanie obejmowało w szczególności opracowanie niezbędnych ekspertyz i projektów, budowę części podziemnej i tymczasowych szklanych pawilonów, czy wycinkę drzew kolidujących z inwestycją.
To była druga próba inwestora wyłonienia wykonawcy zadania w tym zakresie. Pierwszy przetarg Opera Wrocławska unieważniła 20 lipca, ponieważ nie ma możliwości zwiększenia planowanej kwoty do poziomu najkorzystniejszej oferty. Zamierza wydać 23 mln 811 tys. zł brutto, a firma Berger Bau Polska Sp. z o.o., jedyny uczestnik, oczekiwała 40 mln 858 tys. zł.
Prace budowlane miałyby się zakończyć do 30 czerwca 2020 roku, a pozwolenie na użytkowanie obiektu zostałoby wydane maksymalnie miesiąc później.
Materiały inwestora

Przetargi w mniejszym zakresie nie przyniosły skutku

Początkowo inwestor podzielił I etap rozbudowy na dwie części. Oba ogłaszane przetargi nie przyniosły rozstrzygnięcia. O pierwszym fiasku informowaliśmy w czerwcu. Zgłosiła się tylko wrocławska firma Akme Zdzisław Wiśniewski. Jej oferta wyniosła 13 mln 47 tys. zł brutto, przy czym Opera zamierzała przeznaczyć na ten cel 5 mln 395 tys. zł.
Zamawiający ogłosił w maju postępowanie w tym samym zakresie. Ponownie przystąpiło do niego tylko Akme Zdzisław Wiśniewski, z ofertą 13 mln 108 tys. zł. Zmieniła się jednak kwota przeznaczona na ten cel, uwzględniając wynik poprzedniego przetargu i wzrost wartości robót budowlanych w ostatnich miesiącach. Wyniosła 10 mln 69 tys. zł. Opera nie była w stanie więcej dołożyć, więc unieważniła postępowanie.
Materiały inwestora

Tymczasowe szklane pawilony i podziemna biblioteka multimedialna

REKLAMA
W zakresie inwestycji Opera Wrocławska pera wymienia m.in. poprawę jakości organizowanych wydarzeń i imprez, powstanie nowych przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej, zwiększenie możliwości technicznych i organizacyjnych realizacji bardziej rozbudowanych inscenizacji oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W ramach I etapu powstaną dwa szklane pawilony tymczasowe (są niezbędne do czasu rozpoczęcia realizacji drugiego etapu, z powodu użytkowania podziemia i ochrony przed zalewaniem) oraz część podziemna na poziomie -1. Będzie połączona z istniejącym budynkiem. Znajdą się w niej magazyny dekoracji i kostiumów oraz biblioteka multimedialna (dostępne dla zwiedzających), a także pomieszczenia techniczne, socjalne, szatniowe, czy sala prób. Powierzchnia całkowita tego fragmentu inwestycji wyniesie ponad 2,3 tys. mkw., a kubatura 16,5 tys. metrów sześciennych.
Materiały inwestora

Sena Letnia i nowy budynek w miejsce parkingu

II etap inwestycji obejmuje budowę Sceny Letniej, przykrytej szklanym dachem. Będą się na nią składać dziedziniec wewnętrzny (o pow. prawie 1,5 tys. mkw.), galerie techniczne oraz ogólnodostępne toalety. W momencie organizacji widowisk inwestor przewiduje przestrzeń dla 1500 widzów. Wówczas będą dla nich dostępne miejsca postojowe w parkingu pod placem Wolności w liczbie 7/100 widzów.
Opera Wrocławska planuje także budowę sześciokondygnacyjnego (w tym jedna kondygnacja podziemna) budynku o wysokości 22 m. Będzie się składał z dwóch części – jednej przy ul. H. Modrzejewskiej oraz drugiej przy Pasażu Staromiejskim. Połączą je ostatnie piętro, szklany dach oraz część znajdująca się pod ziemią. Znajdą się w nim sale prób z zapleczem, indywidualne garderoby artystów, sale ekspozycyjne z zapleczem usługowym oraz pomieszczenia socjalne, gospodarcze, techniczne, administracyjne i szycia oraz przechowywania kostiumów. Jego powierzchnia całkowita wyniesie blisko 8 tys. mkw., pow. zabudowy niespełna 3,7 tys. mkw., a kubatura niemal 40 tys. metrów sześciennych.
Opera zamierza prowadzić II etap rozbudowy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Szczegóły dotyczące wyglądu budynku i jego funkcji będą znane dopiero po wyłonieniu prywatnej firmy.

Remont wrocławskiego teatru

Prace budowlane czekają także inną instytucję kultury w stolicy Dolnego Śląska. Wrocławski Teatr Współczesny zamierza wydać na remont ponad 12 mln zł brutto. Do celów projektu należą wzrost efektywności energetycznej (oszczędność 66,13%), częściowe zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii elektrycznej tymi odnawialnymi, obniżenie kosztów funkcjonowania oraz redukcja zanieczyszczenia środowiska przez WTW (szczególnie zmniejszenie emisji CO2).
W pierwszym postępowaniu jedyny uczestnik oczekiwał niemal o 6 mln zł więcej, niż zakładał inwestor, a do drugiego nikt się nie zgłosił. W związku z tym Wrocławski Teatr Współczesny ograniczył zakres inwestycji i prowadzi negocjacje z potencjalnym wykonawcą. O szczegółach pisaliśmy w sierpniu.
Materiały inwestora

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA