Rozbudowa elektrowni ruszy później

Rozbudowa elektrowni ruszy później

Opole
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA

Warunkiem wydania Polecenia Rozpoczęcia Prac (przy rozbudowie El. Opole – przyp. red.) jest uzgodnienie i wdrożenie warunków regulujących relacje pomiędzy zamawiającym, generalnym wykonawcą, a PKO Bankiem Polskim obejmujące m.in. zasady finansowe, warunki i zabezpieczenie płatności, gwarancje wykonania umowy – poinformowało PGE w komunikacie.

 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podpisała 13 sierpnia 2013 r. aneks nr 3 do umowy ze spółkami Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa tworzącymi konsorcjum na budowę bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole.

 

Jak czytamy w komunikacie, „na mocy aneksu warunkiem wydania Polecenia Rozpoczęcia Prac jest uzgodnienie i wdrożenie warunków regulujących relacje pomiędzy zamawiającym, generalnym wykonawcą i/lub podwykonawcą, a PKO Bankiem Polskim, obejmujące m.in. zasady finansowe, warunki i zabezpieczenie płatności, gwarancje wykonania umowy”.

 

PGE poinformowało, że Polecenie Rozpoczęcia Prac może zostać wydane nie wcześniej niż 120 dni od daty wystawienia przez zamawiającego powiadomienia o planowanym wystawieniu Polecenia Rozpoczęcia Prac. Jak podaje właściciel Elektrowni Opole, w tym czasie będą kontynuowane prace mające na celu wprowadzenie mechanizmów ograniczających ryzyko inwestycyjne i poprawiających rentowność zadania inwestycyjnego Opole II.

 

Ponadto – czytamy w komunikacie – Rada Nadzorcza PGE GiEK wyraziła zgodę zarządowi PGE GiEK na zmianę uchwały z dnia 4 kwietnia 2013 r. poprzez wznowienie zadania inwestycyjnego Opole II. Zarząd PGE GiEK wystawił Generalnemu Wykonawcy powiadomienie o planowanym wystawieniu Polecenia Rozpoczęcia Prac w dniu 13 sierpnia 2013 r.

 

Przypomnijmy, że przetarg na wybór generalnego realizatora inwestycji polegającej na budowie dwóch bloków energetycznych o mocy 900 MW każdy na parametry nadkrytyczne, opalanych węglem kamiennym miał miejsce w listopadzie 2011 r. Za najkorzystniejszą uznano ofertę konsorcjum Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa. Wartość netto umowy wynosi 9 mld 397 mln zł, a wartość brutto – 11 mld 558,31 mln zł.

REKLAMA

 

Znalezienie finansowania na realizację zadania jest główną przeszkodą. Rozwiązanie problemu jest cały czas poszukiwane. Ostatnim pomysłem związanym z finansowaniem inwestycji rozbudowy Elektrowni Opole i tzw. urentownieniem tego projektu jest opcja, w której opolski projekt uzyskuje dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i jednocześnie dochodzi do podpisania umowy bilansującej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, która przewidywałaby odbiór części energii elektrycznej z Opola. „Rzeczpospolita” sugeruje, że kontrakt z PSE mógłby sięgnąć nawet 1 mld zł.

 

Fakt, że inwestycja może okazać się nierentowna był jedną z przyczyn, przez które PGE wycofała się z jego realizacji. Mimo wątpliwości co do ekonomicznego uzasadnienia inwestycji, na początku czerwca premier Donald Tusk ogłosił, że rząd znajdzie środki i sposoby, by nowa elektrownia w Opolu powstała. Jednym z efektów tej deklaracji stało się podpisanie przez PGE listu o współpracy z Kompanią Węglową. W efekcie PGE i KW uzgodniły warunki dostaw węgla kamiennego do przyszłych bloków.

 

Umowa na dostawy węgla podpisana

 

Polska Grupa Energetyczna poinformowała również, że 13 sierpnia zawarła umowę z Kompanią Węglową na dostawy węgla kamiennego w latach 2018-2038. Przedmiotem umowy jest dostawa węgla kamiennego przez Kompanię Węglową na potrzeby Projektu Inwestycyjnego Opole II. Umowa ma na celu ograniczenie niektórych ryzyk, związanych z tym zadaniem. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi od ok. 16 mld zł do ok. 22 mld zł, w zależności od wolumenu dostawy. Cena węgla na kolejne lata obowiązywania umowy wyznaczana jest w oparciu o wskaźniki dotyczące średnich cen energii elektrycznej, średnich rynkowych cen węgla oraz średnich kosztów uprawnień do emisji CO2. PGE podaje, że uruchomienie dostaw węgla uzależnione jest od terminu zakończenia Zadania Inwestycyjnego Opole II. Istnieje możliwość odstąpienia od umowy przez PGE do dnia 30 września 2020 r.

 

31 lipca Polska Grupa Energetyczna uzgodniła z Kompanią Węglową podstawowe warunki umowy na dostawy węgla kamiennego dla projektu inwestycyjnego Opole II. Wcześniej, 27 czerwca PGE podpisała z KW list intencyjny, na podstawie którego strony zobowiązały się do przeanalizowania ekonomicznych i prawnych możliwości zawarcia umowy długoterminowej na dostawy węgla kamiennego z Kompanii Węglowej do Elektrowni Opole. Sygnatariusze listu intencyjnego zakładają, że efektem działań powinno być wypracowanie modelu zapewniającego wybudowanie dwóch bloków energetycznych o mocy 900 MW każdy, oraz zapewnienie Kompanii Węglowej zbytu węgla kamiennego.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA