Orlen zapowiada, że prąd z Baltic Power popłynie w 2026 roku Baltic Power

Orlen zapowiada, że prąd z Baltic Power popłynie w 2026 roku

FILM
REKLAMA

Morska farma wiatrowa Baltic Power, wspólny projekt Grupy ORLEN i Northland Power o mocy blisko 1,2 GW, zlokalizowana będzie 23 km od wybrzeża Bałtyku. W 2025 roku na farmie zostanie zamontowane 76 turbin wiatrowych Vestas o mocy 15 MW każda. Baltic Power posiada umowy z głównymi wykonawcami, które zabezpieczają cały łańcuch dostaw. Wśród kontrahentów są najbardziej doświadczeni dostawcy z sektora offshore wind, w tym firmy pochodzące z Polski.

Całkowity budżet projektu Baltic Power szacowany jest na około 4,73 mld euro.

Projekt finansowany jest w formule Project Finance, z umowami kredytowymi na łączną kwotę ok. 4,4 mld euro zawartymi z 25 polskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Jest to największe finansowanie pozyskane na realizację pojedynczej inwestycji w historii Polski, a zarazem jedna z największych transakcji tego typu w obszarze offshore wind w Europie.

Morska energetyka wiatrowa stanowi jeden z głównych kierunków rozwoju nowoczesnej energetyki Grupy ORLEN. Zgodnie ze strategią Koncernu, do końca tej dekady Grupa osiągnie 9 GW mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii. Realizacja wszystkich projektów morskich farm wiatrowych, jakie znajdują się obecnie w portfelu Koncernu, zapewni mu ok. 6,4 GW nowych, zeroemisyjnych mocy wytwórczych i przyczyni się do osiągnięcia celu neutralności emisyjnej firmy w 2050 roku.

REKLAMA

– „Przyszły rok będzie decydujący dla harmonogramu realizacji Baltic Power. Jeżeli nic nie pokrzyżuje naszych planów, to pierwszy prąd z farm wiatrakowych na Bałtyku popłynie w 2026 roku” – zapowiedział Jarosław Broda, prezes Baltic Power i członek zarządu Orlen Neptun podczas PSEW 2024 w Świnoujściu.

Morska farma wiatrowa Baltic Power jest kluczowym projektem Grupy ORLEN i Northland Power wpisującym się w budowę czystej, niskoemisyjnej gospodarki. Odnawialne źródła energii, w tym morska energetyka wiatrowa, będą fundamentem naszego zrównoważonego rozwoju w kolejnych latach. Projekt Baltic Power, zlokalizowany ok. 23 km na północ od linii brzegowej, na wysokości Choczewa i Łeby to najbardziej zaawansowana inwestycja realizowana na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Posiadamy koncesję na budowę elektrowni o mocy do 1,2 GW, jednak jej docelowa moc wynikająca z wybranej technologii turbin wyniesie 1140 MW.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA