Ruszyła budowa. Za dwa lata popłynie prąd i ciepło z odpadów

Ruszyła budowa. Za dwa lata popłynie prąd i ciepło z odpadów

Bydgoszcz
REKLAMA

30 września br. rozpoczęła się budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy, pierwszej w Polsce nowoczesnej instalacji do odzysku energii z odpadów.

Już za dwa lata śmieci wytwarzane przez mieszkańców Bydgoszczy, Torunia i okolicznych gmin wykorzystywane będą do produkcji ciepła i prądu.

Symboliczną pierwszą łopatę wbito na terenie budowy w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. – Inwestycje w sektorze gospodarki odpadami nie należą do łatwych, zwłaszcza inwestycje dotychczas nierealizowane w kraju, jakimi są spalarnie – mówił do zgromadzonych na uroczystości Konrad Mikołajski, prezes spółki ProNatura (inwestor projektu). - Potwierdzają to inwestorzy pozostałych, pięciu projektów spalarniowych. Mówi się w tym gronie, że Bydgoszcz przeciera szlaki. Jako pierwsi podpisaliśmy umowę o dofinansowanie unijne. Projekt bydgoski jako pierwszy uzyskał również prawomocne pozwolenie na budowę. Jako pierwsi także ruszamy z pracami. Determinacji w realizacji celu nam nie zabraknie. Już dzisiaj zapraszam za dwa lata na uroczyste otwarcie obiektu – dodaje.


Projektowanie i budowę bydgoskiej instalacji powierzono wyłonionym w przetargu firmom Astaldi S.p.A. oraz Termomeccanica Ecologia S.p.A. – Mamy wieloletnie doświadczenie w budowie instalacji do odzysku energii z odpadów. Zakład w Bydgoszczy będzie 21 zrealizowanym przez nas tego typu obiektem – mówi Aldo Sammartano, prezes firmy Termommeccanica Ecologia. Podczas rozpoczęcia budowy przedstawiciele włoskiego wykonawcy zaprezentowali również ramowy harmonogram prac budowlanych. – Inwestycja zostanie zakończona w terminie. W maju 2015 roku rozpocznie się rozruch technologiczny. Pozwolenie na użytkowanie planujemy uzyskać w III w kwartale 2015 roku. Zapewniam, że instalacja będzie bezpieczna dla otoczenia. Zastosowane rozwiązania pozwolą na osiągnięcie parametrów znacznie niższych i korzystniejszych dla środowiska niż dopuszczalne normy. Powietrze wokół komina ZTPOK będzie czystsze od tego w centrach dużych miast – dodaje Sammartano.

REKLAMA


ZTPOK ma pracować 24 godziny na dobę, przekształcając rocznie w prąd i ciepło około 180 tys. ton odpadów z Bydgoszczy, Torunia i okolicznych gmin. Dzięki inwestycji samorządy objęte Projektem spełnią wymagania w zakresie ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych, unikając tym samym dotkliwych kar za niedostosowanie systemu gospodarki odpadami do norm unijnych. Spalarnia, redukując ilość składowanych odpadów, przyczyni się także do ograniczenia efektu cieplarnianego. Mniejsza powierzchnia składowisk oznacza bowiem mniejszą emisję metanu, a dwutlenek węgla powstający w procesie spalania jest gazem 21-krotnie mniej potęgującym efekt cieplarniany niż metan. – W Polsce śmieci na ogół kojarzą się z czymś nieprzyjemnym, co zalega na wysypiskach. Tymczasem w krajach Europy zachodniej większość odpadów poddawanych jest recyklingowi i wykorzystywanych jako paliwo w ponad 400 zakładach termicznego przekształcania. Korzystając z tych doświadczeń, chcemy aby w Bydgoszczy, Toruniu i regionie wyrzucany worek śmieci był źródłem użytecznej energii – wyjaśnia Prezes ProNatury.


W procesie przekształcania, z wytwarzanych przez mieszkańców śmieci wyprodukowanych zostanie około 60 tys. MWh prądu i blisko 800 tys. GJ ciepła. To zapotrzebowanie mieszkańców kilkudziesięciotysięcznego osiedla. Dzięki przychodom ze sprzedaży wyprodukowanej energii, koszty unieszkodliwiania odpadów będą niższe. ZTPOK to również pozytywny bodziec lokalnego dla rynku pracy. Zatrudnienie na etapie budowy znajdzie ponad 250 osób. Docelowo w zakładzie powstanie około 60 miejsc pracy. Na realizację Projektu do Bydgoszczy trafi ponad 260 milionów złotych unijnego wsparcia. To około 60% wartości Projektu. Przedsięwzięcie wspiera również finansowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wkład własny ProNatury stanowi około 7 mln złotych. W najbliższych latach spalarnie odpadów mają powstać również w Białymstoku, Koninie, Szczecinie, Poznaniu i Krakowie.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA