Osiem firm chce przygotować dokumentację rozbudowy 2,5 km odcinka S52 Północnej Obwodnicy KrakowaGDDKiA

Osiem firm chce przygotować dokumentację rozbudowy 2,5 km odcinka S52 Północnej Obwodnicy Krakowa

Orzech
Orzech
REKLAMA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) otworzyła oferty na przygotowanie dokumentacji rozbudowy obwodnicy Krakowa między węzłami Modlnica i Modlniczka. Oferty złożyło ośmiu wykonawców. Komisja przetargowa przystępuje do weryfikacji złożonych dokumentów.

Zestawienie ofert:

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla rozbudowy odcinka obwodnicy Krakowa, który obecnie stanowi DK94.

Zainteresowani wykonaniem tych prac to:

- MPRB - 2 878 200,00 zł;

- IVIA - 3 751 500,00 zł;

- Mosty Katowice - 4 055 064,00 zł;

- Voessing Polska - 4 403 400,00 zł;

- Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT-WARSZAWA - 4 449 832,50 zł;

- konsorcjum: Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem (lider), Biuro Projektowe Fidyk (partner) - 4 842 037,68 zł;

REKLAMA

- Schuessler - Plan Inżynierzy - 4 994 999,25 zł;

- Multiconsult Polska - 5 396 010,00 zł.

Trzeci pas ruchu 

Odcinek DK94, który GDDKiA chce poszerzyć o dodatkowy trzeci pas ruchu, ma ok. 2,5 km długości. Wykonawca, poza dobudowaniem kolejnego pasa ruchu, będzie miał za zadanie opracowanie wariantów przebudowy tego odcinka w taki sposób, aby spełniał on parametry drogi ekspresowej. Dzięki temu w przyszłości droga stanie się fragmentem S52 - Północnej Obwodnicy Krakowa. 

Rozbudowa jest potrzebna, gdyż badania prowadzone w latach 2020-2021 w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu, wykazały, że tą drogą porusza się prawie 24 tys. pojazdów na dobę. Dzięki poszerzeniu o trzeci pas, droga będzie bezpieczniejsza i pozwoli na płynny ruch pojazdów na Północnej Obwodnicy Krakowa. 

GDDKiA

Kluczowa dokumentacja

W ramach STEŚ-R wykonawca opracuje dokumentację wskazującą na możliwości techniczne przebudowy drogi krajowej do standardów drogi ekspresowej, rozbudowy o dodatkowy pas i przebudowy węzła Modlniczka. Analizie podlegać będą też szacowane koszty takiej inwestycji. Przygotowując dokumentację, wykonawca będzie również oceniał oddziaływanie nowej drogi na środowisko.  

Po rozbudowie, droga będzie miała parametry drogi ekspresowej, z dwiema jezdniami i trzema pasami ruchu w każdym kierunku. Wykonawca będzie mieć na przygotowanie dokumentacji 36 miesięcy od podpisania umowy. 

Źródło: GDDKiA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA