Państwo planuje sprzedaż blisko 18 ha pod aktywność gospodarczą pod Środą Śląską

Państwo planuje sprzedaż blisko 18 ha pod aktywność gospodarczą pod Środą Śląską

Paweł Harom
Paweł Harom
REKLAMA
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa za nieruchomość położoną tuż za zakładem produkującym szyby dla branży automotive oczekuje blisko 10,5 mln zł. Teren znajduje się na granicy miejscowości Komorniki i Święte.
REKLAMA
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa opublikował 2 czerwca wykaz nieruchomości do sprzedaży, na które składają się dwie działki w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – Podstrefa Środa Śląska. Większa, leżąca bezpośrednio przy ul. Przemysłowej w Komornikach, o powierzchni 15,28 ha oznaczona numerem 98/13 oraz działka 180/3 w obrębie Święte o powierzchni 2,68 ha.

Teren posiada szeroki zakres możliwości w kwestii zagospodarowania przestrzennego. Główne przeznaczenie terenu to m.in. produkcja, obsługa produkcji, obsługa transportu, stacje paliw, zdrowie i opieka społeczna, wychowanie i nauczanie, kultura, usługi podstawowe, handel wielkopowierzchniowy czy tereny zieleni.Maksymalna wysokość budynków na sprzedawanych działkach nie może przekraczać 30 metrów, zaś budowle można wznieść do 50 metrów. Według planu działkę można zabudować maksymalnie do 80% jej powierzchni, zaś minimum 10% stanowić musi powierzchnia biologicznie czynna.

Przyszły nabywca musi liczyć się z faktem, że nieruchomość została samowolnie, bez tytułu prawnego objęta w posiadanie, w celu korzystania z niej na cele rolnicze. W związku z tym po zakupie należy na własny koszt podejmować działania mające na celu objęcie nieruchomości w posiadanie.

Cena blisko 18-hektarowej nieruchomości to 10 472 000 zł brutto.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA