Podpisano umowę na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto i CBZC dolnoslaska.policja.gov.pl

Podpisano umowę na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto i CBZC

WIZUALIZACJE
REKLAMA

W wtorek 22 listopada Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu podpisała umowę z firmą CLIMAMEDIC Sp. z o.o. umowę na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto i wrocławskiego Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy ul. Trzemeskiej we Wrocławiu.

To finalizacja postępowania przetargowego, które dotyczyło realizacji w trybie "Zaprojektuj i wybuduj" całkiem nowego policyjnego obiektu z przeznaczeniem na Komisariat Policji Wrocław-Stare Miasto i siedzibę wrocławskiego Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Termin realizacji ustalono wstępnie na 20 miesięcy i zgodnie z tym obiekty zostaną oddane do użytkowania w II połowie 2024 roku. Jednak Komisariat Policji Wrocław-Stare Miasto prawdopodobnie zacznie funkcjonować już na przełomie 2023/2024 roku, a koszt całej inwestycji opiewa na kwotę ponad 112,5 milionów złotych.

Obiekt powstanie w technologii budownictwa modułowego 3D i jest to obecnie największa tego typu inwestycja budowlana w polskiej Policji.

dolnoslaska.policja.gov.pl

Koncepcja w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego obiektu realizowana jest przez Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z Wydziałem Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami z Biura Logistyki Komendy Głównej Policji. Zakłada ona budowę zgodnie z przepisami oraz wytycznymi określonymi w "Standardach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji". Aranżacja zabudowy Komisariatu przewiduje dogodny dojazd samochodem dla interesantów, bezpośrednio z ulicy Legnickiej, jak również wykonanie samych parkingów, zagospodarowania terenu i infrastruktury towarzyszącej.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zaplanowano w technologii budownictwa modułowego 3D i będzie to inwestycja realizowana na bazie doświadczeń zdobytych podczas budowy innych tego typu obiektów.

Lokalizacje inwestycji, której powierzchnia użytkowa to około 6,8 tysiąca mkw. zaplanowano na działce będącej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu od 1999 roku. Mieści się na niej obecny komisariat Policji oraz parking, na którym to zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, można wybudować nowy obiekt.

REKLAMA

Obecna siedziba Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto znajduje się w obiekcie, który powstał w latach siedemdziesiątych. Budynek ten nie był do tej pory gruntownie modernizowany, a jego położenie, konstrukcja i układ architektoniczny pomieszczeń mocno utrudniałby lub wręcz uniemożliwiał ewentualną rozbudowę. Także ze względów ekonomicznych, mając na uwadze stan techniczny obiektu oraz założenia planistyczne w aspekcie między innymi istniejących ciągów komunikacyjnych, byłoby to nieuzasadnione. W związku z tym podjęto decyzję o budowie całkiem nowego obiektu, który będzie spełniał wszelkie obowiązujące standardy resortowe i będzie zgodny z przepisami prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.

Nowy budynek administracyjno-biurowy i CBZC posiadać będzie 5 kondygnacji nadziemnych i powstanie w technologii budownictwa modułowego 3D, a pracować w nim będzie blisko 200 policjantów i pracowników cywilnych z Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto, a także ponad 100 funkcjonariuszy i pracowników Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

W obiekcie tym, oprócz punktu przyjęcia interesantów, pomieszczeń dla służby dyżurnej, dzielnicowych i innych policjantów z wydziału prewencji, kryminalnego, dochodzeniowo-śledczego oraz kierownictwa, planowane jest też stworzenie specjalnie przystosowanych pomieszczeń dla pracowników i funkcjonariuszy, którzy działać będą w strukturze CBZC.

Budowa nowego Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto wraz siedzibą wrocławskiego Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości jest bardzo ważnym przedsięwzięciem i jedną z priorytetowych policyjnych inwestycji na Dolnym Śląsku, a także największą budowaną w tej technologii dla polskiej Policji. To już kolejny krok w staraniach kierownictwa o lepsze warunki pracy dla funkcjonariuszy i pracowników, ale przede wszystkim o bardziej efektywny oraz bezpośredni kontakt mieszkańców z policjantami, bo bezpieczeństwo jest najważniejszym celem.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA