DODAJ

Politechnika Wrocławska wybuduje nowe centrum sportowe na Dąbiu. Szuka wykonawcy

Sport i rekreacja / Wrocław
Politechnika Wrocławska wybuduje nowe
Mariusz Bartodziej
2018-09-25 08:53:02
Przy ulicy Chełmońskiego powstaną m.in. sale do koszykówki i sportów walki, pomieszczenia biurowe oraz konferencyjne, a w przyszłości także kryta pływalnia. Trzy obiekty będą docelowo połączone. Z dwóch z nich studenci skorzystają już za niespełna dwa lata.

Politechnika Wrocławska ogłosiła 12 września przetarg na budowę centrum sportowego przy ul. Chełmońskiego 16 w zakresie objętym etapem I i II. Termin składania ofert mija 18 października. O wyborze wykonawcy zadecyduje w 60% cena, a po 20% gwarancja oraz termin realizacji. Prace budowlane mają potrwać najwyżej 19 miesięcy od dnia podpisania umowy.

UM Wrocławia


Hale do koszykówki i siatkówki, sala do tańca, a w przyszłości jeszcze basen

Inwestor podzielił przedsięwzięcie na trzy etapy. Pierwszy obejmuje wyburzenie budynku F wraz z łącznikiem oraz częścią administracyjno-szatniową i budowę w jego miejsce nowego, trzykondygnacyjnego obiektu o wysokości 15 m. Jego powierzchnia użytkowa wyniesie 2,2 tys. mkw.

Na parterze znajdzie się część sportowa. Powstaną dwie niezależne hale, po przeciwnych stronach kompleksu: do koszykówki i siatkówki o wymiarach 32x17 m oraz tylko do siatkówki 24x15 m. Na ich trybunach teleskopowych będzie dostępnych odpowiednio 125 i 106 miejsc. Do tego na pierwszej kondygnacji znajdą się szatnie, toalety i pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz magazynowe. Na pierwszym piętrze będą dostępne cztery pokoje dla instruktorów, węzeł sekretarsko-dyrektorski, zaplecza sanitarne, czy magazyny sprzętu. Drugie piętro będzie pełnić przede wszystkim funkcję biurową (siedem pomieszczeń dla 14 pracowników) oraz konferencyjną.

Drugi etap przewiduje utworzenie obiektu o tej samej wysokości, co w części pierwszej. Jego pow. użytkowa wyniesie 695 mkw.

Będzie zawierał na każdej z trzech kondygnacji bliźniaczy zespół szatni i pomieszczeń socjalnych obsługujący kolejno od parteru salę siłowni, salę sportów walki oraz salę do tańca (towarzyskiego i fitness) – tłumaczą autorzy projektu z Biuro Projektowe Art-Faktory s.c.

Ostatni etap, trzeci, nie jest ujęty w ogłoszonym przetargu. Obejmie wyburzenie obiektów administracyjno-szkoleniowych B i C oraz utworzenie w ich miejsce trzykondygnacyjnej krytej pływalni. Powstanie od wschodu, stanowiąc stronę frontową przyszłego kompleksu sportowego.

Materiały inwestora


Kompleks sportowy w planach od kilku lat

Program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Wrocławskiej powstał w lipcu 2014 roku, a w październiku trzy lata później uczelnia otrzymała pozwolenie na budowę.

Na terenie przyszłej inwestycji znajdują się obiekty studium. Powierzchnia obszaru objętego opracowaniem wynosi 15,3 tys. mkw. Na zieleń zostało przeznaczone 4,5 tys. mkw. a pow. zabudowy kompleksu sportowego wyniesie 5,3 tys. mkw. Od północy będzie sąsiadował z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, a od południa z ogródkami działkowymi.

Projekt przewiduje stopniowe wyburzenie poszczególnych obiektów istniejącego centrum sportu i etapami uzupełnianie zabudowy o nowe spełniające obecne standardy i oczekiwania inwestora obiekty – wyjaśniają architekci.

Docelowo powstanie jednobryłowy obiekt ze względu na przepisy dotyczące dróg pożarowych oraz możliwości znacznego oszczędzenia energii grzewczej. W części frontowej jego wysokość wyniesie 12 m, a w tylnej – 15 m. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły korzystać z obiektów m.in. dzięki windom i rampom.

Na terenie inwestycji powstanie 136 miejsc parkingowych, w tym 5 dla osób z niepełnosprawnościami i 2 dla autobusów. 23 z nich znajdzie się wzdłuż zachodniej elewacji budynku nr 2, 50 po stronie północnej, a reszta po południowej. Konieczna będzie wycinka 136 drzew i krzewów.