Dobry początek nowego roku na rynku magazynowym w Polsce

Dobry początek nowego roku na rynku magazynowym w Polsce

Polska
magazyny.pl
magazyny.pl
REKLAMA

Od 6 lat nie było tak dobrego początku roku. Całkowity popyt na powierzchnie magazynowe w Polsce w I kw. wyniósł ponad 400 000 mkw.

Firma doradcza JLL podsumowała rynek nieruchomości magazynowych w Polsce na koniec I kw. 2014. i zaprezentowała trendy rozwoju na nadchodzące miesiące.


Rynek magazynowy na Górnym Śląsku cieszył się największym popytem – wynajęto tam łącznie 126 000 mkw. (31% udział w krajowym popycie brutto). Na uwagę zasługuje również wysoki udział odnowień umów w tym regionie (71%), jak również w okolicach Warszawy (49%). Jest dowód na to, że te rynki są atrakcyjne dla najemców już tam obecnych. Zanotowano również ożywienie na rynku szczecińskim (21 000 mkw.), a według danych opublikowanych na portalu magazyny.pl, pod względem nowego popytu na rynku, na pierwszym miejscu uplasował się region Poznania (74 000 mkw.). Największe umowy w I kwartale zawarł Carrefour (46 000 mkw., Distribution Park Będzin, odnowienie) i klient, dla którego Goodman wybuduje obiekt o wielkości 40 000 mkw. pod Koninem. W podziale na sektory najaktywniejszymi najemcami w I kwartale byli operatorzy logistyczni (z 43% udziałem w nowym popycie) oraz sieci handlowe (29%). W całym kraju do użytku oddano 245 000 mkw. nowej powierzchni, z czego najwięcej powstało w Polsce Centralnej (74 000 mkw.), Poznaniu (68 000 mkw.) i we Wrocławiu (35 000 mkw.).

REKLAMA


Należy zwrócić uwagę na fakt, że współczynnik niewynajętej powierzchni maleje. W porównaniu do końca ubiegłego kwartału wskaźnik ten uległ zmniejszeniu (10,9% wobec 11,3% w grudniu 2013 r.). Największy spadek obserwowano natomiast we Wrocławiu, gdzie dostępność zmniejszyła się z 11,7% w IV kw. do 7,9% obecnie.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA