MdM – gdzie największy wybór na początku II kw. 2015 r.?

MdM – gdzie największy wybór na początku II kw. 2015 r.?

Polska
Kajtman
Kajtman
REKLAMA

Limity cenowe obowiązujące w II kw. 2015 r. w większości miast uległy zmianie. Przeważały wzrosty, chociaż trzeba przyznać, iż w wielu przypadkach były one symboliczne. Sprawdziliśmy, jaki aktualnie procent oferty w poszczególnych miastach mają do dyspozycji osoby zamierzające zakupić swoje pierwsze mieszkanie z pomocą państwa?

 

Cały czas występują duże rozbieżności w dostępności mieszkań kwalifikujących się do programu w największych polskich miastach. Wciąż najtrudniej jest znaleźć odpowiedni lokal w Krakowie, gdzie jedynie niecałe 11% mieszkań spełnia warunki programu (spadek o 2,2 p.p.). Zdecydowanie spadł udział takich mieszkań w Warszawie (o 3,9 p.p.) i obecnie wynosi niecałe 14%. Liczba nieruchomości kwalifikujących się do programu zmniejszyła się także we Wrocławiu (o ok. 2,8 pp.). Obecnie niespełna 19% lokali w tym mieście może być zakupionych z dopłatą z rządowego programu. Zwiększył się natomiast w dużym stopniu udział lokali dostępnych w MdM w Poznaniu – do ok. 37% (wzrost o ok. 6 p.p.). Najwyższy udział mieszkań dostępnych w MdM w całkowitej ofercie w analizowanych miastach wciąż charakteryzuje Gdańsk (40,8%).

 

Dostępność mieszkań kwalifikujących się do MdM oraz limity cenowe

REKLAMA

MiastoUdział w całkowitej ofercie (%)Limity cenowe na II kw. 2015Warszawa13,8%6 588,3Kraków10,9%5 112,8Wrocław18,7%5 181,0Poznań37,2%5 924,6Gdańsk40,8%5 303,1


Opracowanie: Grupa Emmerson, Dział Badań i Analiz


Dostępność mieszkań przekłada się oczywiście na zainteresowanie programem. Poniżej prezentujemy także liczbę dopłat przyznaną do tej pory w poszczególnych miastach wojewódzkich. Jak można zauważyć najwięcej dopłat przyznano w Warszawie, co wynika z wielkości tego rynku. Na wysokim drugim miejscu znajduje się Gdańsk dysponujący najwyższą dostępnością odpowiednich mieszkań w relacji do całkowitej oferty. Dopiero na trzecim miejscu jest Kraków, gdzie z kolei bardzo trudno znaleźć lokal spełniający niezbędne kryteria. Niewiele gorszy okazuje się znacznie mniejszy rynek poznański, a odnotowany tam skokowy wzrost dostępności mieszkań może doprowadzić nawet do wyprzedzenia stolicy Małopolski w najbliższych sześciu miesiącach pod względem liczby umów kredytowych zawartych w ramach programu MdM.

 

Grupa Emmerson S.A.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA