Rząd stworzy nową agencję od handlu i inwestycji. Budżet: 100 mln złotych

Rząd stworzy nową agencję od handlu i inwestycji. Budżet: 100 mln złotych

Polska
Tomasz  Matejuk
Tomasz Matejuk
REKLAMA
Powołanie Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji, likwidacja nieefektywnego systemu Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji oraz zastąpienie go nową siecią zagranicznych placówek handlowych – to kluczowe założenia nowego systemu wspierania eksportu i inwestycji zagranicznych polskich firm. Plany przedstawił minister rozwoju Mateusz Morawiecki w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy.
– Niezbędna jest koordynacja i integracja zarządzania systemem wsparcia przedsiębiorców z poziomu centralnej instytucji. Dlatego tworzymy Polską Agencję Handlu i Inwestycji, która od stycznia 2017 r. rozpocznie swoją działalność. Powstanie na bazie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych i wejdzie w skład Polskiego Funduszu Rozwoju – zapowiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.
Minister rozwoju podkreślał, że nowa agencja będzie odpowiedzialna za rozwój skali eksportu polskich firm i zwiększanie ich aktywności inwestycyjnej za granicą.
– To będzie zupełnie nowy i unikalny model, oparty na ambitnych zmianach instytucjonalnych oraz nowoczesnym finansowaniu i doradztwie. Będzie dostosowany do poziomu umiędzynarodowienia firm, potencjału administracji publicznej oraz możliwości budżetowych. Przedsiębiorcy zyskają profesjonalne i kompleksowe wsparcie, porównywalne do tego, które oferują państwa wysokorozwinięte" – tłumaczył wiceminister rozwoju Radosław Domagalski.

Dzisiaj ogłosiliśmy program wspierania ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw. :)

Opublikowany przez Ministerstwo Rozwoju na 6 wrzesień 2016

Filary nowego systemu

Polska Agencja Handlu i Inwestycji (PAHiI)
Połączy już istniejące zasoby i możliwości proeksportowe, proinwestycyjne i promocyjne. Zintegruje też działania dyplomacji ekonomicznej. Będzie odpowiedzialna za kreowanie strategii wsparcia eksportu i inwestycji zagranicznych. Ma także realizować politykę promocji polskiej gospodarki.
Agencja będzie odpowiedzialna za rozwój usług doradczych dla polskich eksporterów i inwestorów. Jako koordynator instrumentów operacyjnych będzie organizować zagraniczne misje gospodarcze i targi, stworzy programy wsparcia dedykowane poszczególnym rynkom lub branżom, zaoferuje przedsiębiorcom strategie wejścia firm na zagraniczne rynki i umożliwi im pozyskanie wiedzy o kulturze biznesowej danego rynku, wspólnie z klientem dokona niezbędnego rozeznania przepisów i barier regulacyjnych, a także dokonana weryfikacji kontrahentów zagranicznych.
W ten sposób – tłumaczą w ministerstwie rozwoju – pozwoli ograniczyć koszty związane z wejściem na rynek zagraniczny, a często wynikające z braku wiedzy o zasadach działania handlu i dystrybucji w danym kraju czy regionie gospodarczym.
Istotnym komponentem działalności agencji będzie także zarządzanie instrumentami finansowymi przeznaczonymi na działania proeksportowe i inwestycyjne przedsiębiorców. Zapewni ona nowe możliwości finansowania eksportu dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych kontraktów eksportowych.
PAHiI będzie organizacją o kulturze biznesowo-managerskiej, nastawioną na realizację wyznaczonych celów.

Budżet agencji wyniesie około 100 mln zł w 2017 roku. Obecny budżet PAIiIZ to 12 mln złotych.

fot. Tomasz Matejuk

Trade Office

Będą zagranicznymi przedstawicielstwami handlowymi Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji. Zostaną powołane (docelowo w liczbie 69) w miejsce likwidowanych Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji (aktualnie 49), które obecnie funkcjonują przy ambasadach RP.
Nowa sieć zagranicznych placówek handlowych będzie „uszyta na miarę" potrzeb przedsiębiorstw i dostosowana do kierunków rozwoju gospodarki światowej. Dlatego zwiększy się obecność instytucjonalna na perspektywicznych rynkach pozaeuropejskich. Działalność tych placówek przyczyni się do optymalizacji kosztów i minimalizacji ryzyka, związanych z wchodzeniem na rynki zagraniczne.
Rozpoczęto już procedurę powoływania zagranicznej placówki handlowej w formule Trade Office w Teheranie (Iran). Nowe przedstawicielstwa powstaną m.in. także w San Francisco (USA), Nairobi (Kenia), Ho Chi Minh (Wietnam) oraz Singapurze.
Zagraniczne placówki handlowe będą mogły prowadzić działalność handlową np. na rzecz spółek Skarbu Państwa na zagranicznych rynkach. W tym celu wprowadzony zostanie system usług płatnych (badania rynku, strategie eksportu i zagranicznych inwestycji) wspomaganych instrumentami finansowymi. Świadczenia podniosą poziom profesjonalizacji instytucji i zapewnią wysoką jakość oferty. Przedsiębiorcy będą mogli wykorzystywać Trade Office do celów handlowych, np. jako wirtualne biuro.
fot. Tomasz Matejuk

Elastyczne finansowanie oraz profesjonalne doradztwo

Finansowanie eksportu i inwestycji jest równie ważne, co oferta handlowa, dlatego nowy system zakłada zwiększenie dostępności środków na te cele dla przedsiębiorców. Polski Fundusz Rozwoju będzie zarządzać instrumentami finansowymi przeznaczonymi na działania proeksportowe i inwestycyjne przedsiębiorców. Chodzi zarówno o instrumenty dłużne, jak i kapitałowe. Stawiamy przede wszystkim na rozwój usług finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Na wsparcie mogą też liczyć duże kontrakty eksportowe. Zintegrowana oferta Grupy PFR, w zakresie pakietów finansowania eksportu, wyniesie łącznie nawet 60 mld zł.
REKLAMA
Ważna jest także ich sprawna dystrybucja oraz uelastycznienie instytucji finansowych, które trzeba „uwolnić” od nadmiernej awersji do ryzyka. Dlatego system ubezpieczeń inwestycji proeksportowych będzie działał w bardziej elastycznym modelu ryzyka. Konieczna jest polityka bardziej zorientowana na rynek, zwiększająca dostępność pomocy. Tymczasem w praktyce dziś ubezpieczane są jedynie transakcje pewne. 
Reforma zakłada też wzmocnienie kapitałowe Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) przez PFR na poziomie ok. 200 mln zł. Obecnie jej udział w rynku komercyjnych ubezpieczeń eksportowych to zaledwie 8 proc.
– Planujemy unowocześnić i wzmocnić kapitałowo KUKE, zwiększyć finansowanie eksportu w BGK oraz łączyć produkty finansowe i doradcze Polskiej Agencji Handlu Inwestycji – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Łatwiejszy dostęp do informacji

Powstanie zintegrowany system informatyczny zapewniający dostęp do zasobów, którymi dysponuje administracja publiczna. Dzięki temu każdy przedsiębiorca będzie mógł dostosować profil swojej działalności do potencjału eksportowego.

System będzie na bieżąco zasilany informacjami o przetargach w różnych krajach, dostarczy wiedzy o barierach wejścia na rynek, certyfikatach, kulturze biznesowej.

Przedsiębiorca będzie mógł on-line sprofilować swoją firmę lub produkt pod kątem potencjału eksportowego i  inwestycyjnego. System pokieruje użytkownika po różnych rynkach zagranicznych, ale także po odpowiednich instytucjach administracji publicznej, przekazując informacje o instrumentach finansowo-doradczych.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA