Powstaje droga ekspresowa S7 na odcinku Widoma - Kraków Nowa Huta Fot. s7widoma-krakow.pl

Powstaje droga ekspresowa S7 na odcinku Widoma - Kraków Nowa Huta

FILMY
REKLAMA

Trwa budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku węzeł Widoma - Kraków (węzeł Kraków Nowa Huta). Wykonawcą prac o wartości 1 545 681 714,00 zł jest konsorcjum firm Gülermak i Mosty Łódź.

W ramach inwestycji powstanie droga ekspresowa o długości ok. 18,3 km z czterema węzłami drogowymi (Łuczyce, Raciborowice, Mistrzejowice, Grębałów).

Zrealizowane zostaną obiekty inżynierskie, drogi dojazdowe i technologiczne, mury oporowe, przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową. Przebudowane zostaną istniejące obiekty inżynierskie, sieć dróg (zjazdów, ulic), infrastruktura tramwajowa i kolejowa, sieć i urządzenia melioracyjne. Zbudowane lub przebudowane zostaną chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne oraz infrastruktura techniczna.

Przewidziana jest również budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych. Powstaną także przepusty i przejścia ekologiczne wraz z systemem ochronno-naprowadzającym i odprowadzającym wody opadowe.

Zakres zadania nie obejmuje budowy węzła Widoma, który powstaje w ramach budowy S7 Widoma - Szczepanowice i węzła Kraków Nowa Huta. Ten drugi powstał w ramach budowy poprzedniego odcinka S7, czyli od węzła Kraków Przewóz do węzła Kraków Nowa Huta.

Budowa drogi ekspresowej S7 Widoma - Kraków (Kraków Nowa Huta) otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości nieco ponad 420 mln zł.

ODCINEK KRAKOWSKI:

ODCINEK MIECHÓW - SZCZEPANOWICE:

REKLAMA

Droga ekspresowa S7

Planowany całkowity koszt realizacji ww. projektu wynosi ok. 1,04 mld zł, kwota wydatków kwalifikowalnych to ok. 494,9 mln zł, a dofinansowanie ze środków UE to kwota: 420,7 mln zł. Pierwsza faza ww. projektu została objęta dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ).

Celem projektu jest budowa 18,29 km odcinka drogi ekspresowej S7, zlokalizowanego w sieci kompleksowej TEN-T w województwie małopolskim. Dla S7 na terenie Krakowa przewidziano przekrój dwujezdniowy z trzema pasami ruchu, pasem dzielącym oraz pasem awaryjnym. Z kolei na terenie powiatu krakowskiego zaplanowano dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu, szeroki pas dzielący uwzględniający rezerwę pod trzeci pas ruchu oraz pas awaryjny. Zaprojektowane w ramach inwestycji są cztery węzły drogowe Łuczyce, Raciborowice, Kraków Grębałów oraz węzeł zespolony składający się z węzłów Kraków Mistrzejowice I i Kraków Mistrzejowice II.

GDDKiA

Koncepcja programowa z 2016 roku:

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA