Pozwolenie na budowę - jak skrócić procedury urzędnicze?

Pozwolenie na budowę - jak skrócić procedury urzędnicze?

Archicom
Archicom
Olimpia Port
adresWrocław, Krzysztofa Kolumba
inwestorArchicom S.A.
projektantArchicom S.A.
REKLAMA

Poszukiwanie sposobu na skrócenie czasu potrzebnego do formalnego przygotowania inwestycji trwa od lat. W praktyce mamy dwie równoległe rzeczywistości: WZiZT oparte na analizie dobrego sąsiedztwa (gorzej, jak go nie ma!) i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

 

W przypadku pierwszej, inwestor musi czekać od sześciu miesięcy do dwóch lat. Natomiast jeśli jest obowiązujący plan - wytyczne funkcjonalne i projektowe zawarte w nim są wystarczające do podjęcia prac projektowych. Nie wiem tylko, czy ktoś się zastanawiał, dlaczego do dzisiaj, mimo że od momentu wprowadzenia ustawy o MPZP minęło już wiele lat, nadal mało która gmina jest w pełni nimi pokryta. Gdyby tak było, niesamowicie przyspieszyłoby to cały proces inwestycyjny. Moim zdaniem dotykamy tu nierozwiązanego problemu ekonomicznego. Otóż sporządzone i uchwalone plany implikują dla gmin poważne obowiązki i wydatki, związane z realizacja infrastruktury drogowej i sieciowej. W konsekwencji niektóre gminy zaciągnęły znaczące długi z tego tytułu. Najlepszym przykładem jest szybko rozwijająca się podwarszawska Białołęka, która uchwaliła MPZP dla ponad 60% swojego obszaru.

 

Tak więc nierozwiązane problemy możliwości i narzędzi finansowania się samorządów w zakresie realizacji infrastruktury próbuje się zastąpić zmianą w samym prawie budowlanym. Jednocześnie przerzuca się odpowiedzialność za formalną prawidłowość inwestycji na projektanta i kierownika budowy. W rzeczywistości, tak naprawdę, na inwestora, gdyż mimo najlepszej wiedzy zawodowej i ubezpieczeń związanych z prawem do wykonywania zawodu, żadna z wyżej wymienionych osób nie jest w stanie pokryć kosztów wynikających z wstrzymania lub zamknięcia budowy. Zresztą jako architekt, powiem szczerze, nie podjęłabym się takiej odpowiedzialności, szczególnie za obowiązujące dzisiaj na rynku polskim stawki. I tak ponosimy ogromną odpowiedzialność za całą część techniczno-budowlaną.

Na czym polega prezentowana próba skrócenia czasu procedury urzędniczej? Nie czekamy raptem na sam dokument pod tytułem "Pozwolenie na budowę". Mówimy tu jedynie o czasie na samo wypisanie dokumentu i prawidłowe zawiadomienie stron o rozpoczęciu i zakończeniu postępowania , które chroni interesy nie tylko osób trzecich, ale i samego inwestora. Natomiast, żeby zgłosić dokumentację do realizacji, inwestor musi i tak posiadać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia. Niestety, wbrew składanym deklaracjom o przyspieszeniu, jest ich więcej niż uprzednio. 

 

REKLAMA

I tak np. wymagana jest zgoda konserwatora zabytków przy zmianach tylko wewnątrz obiektów współczesnych, jeśli leżą w strefie objętej ochrona konserwatorską; analizy środowiskowe, gdzie do wniosku należy złożyć tak szczegółową informację, jakby już się posiadało projekt budowlany itp. Najczęściej suma tych wszystkich uzgodnień niewspółmiernie przedłuża cały proces i tu należałoby poszukać rozwiązań, dyscyplinujących jego uczestników. Na marginesie mogę wspomnieć, że PZFD wykonało wewnętrzne badanie w formie ankiety, gdzie sprawdzano czasokres wydawania podstawowych dokumentów inwestycyjnych jakim jest pozwolenie na budowę i warunki zabudowy. Musze przyznać, że Wrocław nie wypadł w tym rankingu najlepiej…

 

 

Wracając natomiast do naszego największego problemu ekonomicznego, związanego z infrastrukturą. Jeśli nie zostanie on wyjaśniony na początku procesu inwestycyjnego, w okresie jego przygotowania, to wróci on do inwestora na etapie późniejszym, w okresie realizacji lub nawet samych odbiorów. Wówczas, jeśli spowoduje przestoje, może kosztować dużo więcej!

Podsumowując, uważam że warunkiem powodzenia nowej ustawy będzie jej kompleksowość, czyli połączenie elementów prawa budowlanego z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym.

 

http://blog.archicom.pl/

Komentarze (0)

Napisz komentarz

151 nowych mieszkań w Olimpia Port

rzutnazwapowierzchniapiętropokoicena
Olimpia Port - M24 1/3/3/3kM24 1/3/3/3k67.8 m233-
Olimpia Port - M24 1/3/4/4kM24 1/3/4/4k88 m234-
Olimpia Port - M24 1/3/5/3kM24 1/3/5/3k64.7 m233
790 958,00
12 225,01 zł/m2
Olimpia Port - M24 1/4/1/2kM24 1/4/1/2k46.3 m242
605 373,00
13 075,01 zł/m2
Olimpia Port - M24 1/4/3/3kM24 1/4/3/3k67.8 m243-
Olimpia Port - M24 1/4/4/4kM24 1/4/4/4k88 m244-
M24 1/4/5/3k64.7 m243
839 483,00
12 975,01 zł/m2
M24 2/1/3/3k67.7 m213
1 049 350,00
15 500,00 zł/m2
M24 2/1/4/4k88.5 m214
1 371 750,00
15 500,00 zł/m2
M24 2/3/1/2k46.3 m232
570 647,00
12 324,99 zł/m2
M24 2/3/2/2k50.3 m232
594 798,00
11 825,01 zł/m2
M24 2/3/3/3k67.8 m233-
M24 2/3/4/4k88 m234-
M24 2/3/5/3k64.6 m233
789 735,00
12 225,00 zł/m2
M24 2/4/2/2k50.3 m242
632 523,00
12 575,01 zł/m2
M24 3/1/1/2k46.3 m212
629 680,00
13 600,00 zł/m2
M24 3/1/2/2k50.8 m212
680 720,00
13 400,00 zł/m2
M24 3/1/3/3k67.7 m213
1 069 660,00
15 800,00 zł/m2
M24 3/1/4/4k88.5 m214
1 398 300,00
15 800,00 zł/m2
M24 3/2/5/3k64.7 m223
750 520,00
11 600,00 zł/m2
M24 3/3/4/4k88 m234-
M24 3/3/5/3k64.7 m233
790 958,00
12 225,01 zł/m2
M24 3/4/2/2k50.8 m242
746 760,00
14 700,00 zł/m2
M24 3/4/3/3k67.9 m243-
M24 3/4/4/4k88 m244-
M24 3/4/5/3k64.7 m243
839 483,00
12 975,01 zł/m2
M25a 1/0/1/3a54.3 m2parter3
628 523,00
11 575,01 zł/m2
M25a 1/0/2/2k45.9 m2parter2
539 325,00
11 750,00 zł/m2
M25a 1/0/3/5a78 m2parter5
912 600,00
11 700,00 zł/m2
M25a 1/0/4/3a57.1 m2parter3
582 420,00
10 200,00 zł/m2
M25a 1/1/1/3a54.3 m213
597 300,00
11 000,00 zł/m2
M25a 1/1/2/2k45.9 m212
525 555,00
11 450,00 zł/m2
M25a 1/1/3/5a78 m215
920 400,00
11 800,00 zł/m2
M25a 1/2/2/2k45.9 m222
530 145,00
11 550,00 zł/m2
M25a 2/0/1/3a51.5 m2parter3
581 950,00
11 300,00 zł/m2
M25a 2/0/2/2k47.5 m2parter2
549 813,00
11 575,01 zł/m2
M25a 2/0/3/3k65.3 m2parter3
692 180,00
10 600,00 zł/m2
M25a 2/1/1/3a51.7 m213
568 700,00
11 000,00 zł/m2
M25a 2/2/1/3a51.7 m223
573 870,00
11 100,00 zł/m2
M25a 3/0/1/3k58 m2parter3
638 000,00
11 000,00 zł/m2
M25a 3/0/2/2a38.4 m2parter2
501 120,00
13 050,00 zł/m2
M25a 3/0/5/3a54.3 m2parter3
628 523,00
11 575,01 zł/m2
M25a 3/1/1/3k58 m213
643 800,00
11 100,00 zł/m2
M25a 3/1/2/2a38.4 m212
504 960,00
13 150,00 zł/m2
M25a 3/1/5/3a54.3 m213
597 300,00
11 000,00 zł/m2
M25a 3/2/2/2a38.4 m222
508 800,00
13 250,00 zł/m2
M25a 3/3/1/3k58 m233
655 400,00
11 300,00 zł/m2
M25a 3/3/2/2a38.4 m232
513 600,00
13 375,00 zł/m2
M25a 3/3/5/3a53.8 m233
603 905,00
11 225,00 zł/m2
M25b 1/0/1/3k60.3 m2parter3
658 778,00
10 925,01 zł/m2
M25b 1/0/2/4a67.1 m2parter4
830 363,00
12 375,01 zł/m2
M25b 1/0/3/2a38.1 m2parter2
527 685,00
13 850,00 zł/m2
M25b 1/0/5/4k79.9 m2parter4
1 072 658,00
13 425,01 zł/m2
M25b 1/1/5/4k79.9 m214
1 080 648,00
13 525,01 zł/m2
M25b 1/2/1/3k60.3 m223
672 345,00
11 150,00 zł/m2
M25b 1/2/5/4k80 m224
1 110 000,00
13 875,00 zł/m2
M25b 1/3/5/4k80 m234
1 190 000,00
14 875,00 zł/m2
M26 1/0/1/3a54.3 m2parter3
617 663,00
11 375,01 zł/m2
M26 1/0/2/2k45.9 m2parter2
530 145,00
11 550,00 zł/m2
M26 1/0/4/3k61.3 m2parter3
697 288,00
11 375,01 zł/m2
M26 1/1/3/5a78 m215
975 000,00
12 500,00 zł/m2
M26 1/2/1/3a54.3 m223
591 870,00
10 900,00 zł/m2
M26 1/2/2/2k45.9 m222
520 965,00
11 350,00 zł/m2
M26 1/2/3/5a78 m225
982 800,00
12 600,00 zł/m2
M26 1/2/4/3k61.3 m223
729 470,00
11 900,00 zł/m2
M26 1/3/1/3a54.3 m233
598 658,00
11 025,01 zł/m2
M26 1/3/2/2k45.9 m232
526 703,00
11 475,01 zł/m2
M26 2/0/1/3a51.5 m2parter3
571 650,00
11 100,00 zł/m2
M26 2/0/2/2k47.4 m2parter2
534 435,00
11 275,00 zł/m2
M26 2/1/1/3a51.7 m213
558 360,00
10 800,00 zł/m2
M26 2/2/1/3a51.7 m223
563 530,00
10 900,00 zł/m2
M26 2/3/1/3a51.7 m233
569 993,00
11 025,01 zł/m2
M26 2/3/2/2k47.5 m232
523 688,00
11 025,01 zł/m2
M26 3/0/1/3k58 m2parter3
626 400,00
10 800,00 zł/m2
M26 3/0/2/2a38.4 m2parter2
501 120,00
13 050,00 zł/m2
M26 3/0/3/3a52.9 m2parter3
622 898,00
11 775,01 zł/m2
M26 3/0/4/2k46.8 m2parter2
535 860,00
11 450,00 zł/m2
M26 3/0/5/3a54.3 m2parter3
617 663,00
11 375,01 zł/m2
M26 3/1/1/3k58 m213
690 200,00
11 900,00 zł/m2
M26 3/1/2/2a38.4 m212
504 960,00
13 150,00 zł/m2
M26 3/1/4/2k46.8 m212
521 820,00
11 150,00 zł/m2
M26 3/1/5/3a54.3 m213
586 440,00
10 800,00 zł/m2
M26 3/2/2/2a38.4 m222
508 800,00
13 250,00 zł/m2
M26 3/2/3/3a52.9 m223
654 638,00
12 375,01 zł/m2
M26 3/2/4/2k46.8 m222
526 500,00
11 250,00 zł/m2
M26 3/2/5/3a54.3 m223
591 870,00
10 900,00 zł/m2
M26 3/3/1/3k58 m233
703 250,00
12 125,00 zł/m2
M26 3/3/4/2k46.8 m232
552 240,00
11 800,00 zł/m2
M36 3/0/3/2k47.98 m2parter2
513 386,00
10 700,00 zł/m2
M36 3/0/3/2k47.98 m2parter2
513 386,00
10 700,00 zł/m2
M37 1/0/1/3k54.8 m2parter3
587 730,00
10 725,00 zł/m2
M37 1/0/2/3k60.2 m2parter3
671 230,00
11 150,00 zł/m2
M37 1/0/3/3k56.9 m2parter3
640 125,00
11 250,00 zł/m2
M37 1/1/2/3k60.7 m213
600 500,00
9 892,92 zł/m2
M37 1/2/1/3k54.7 m223
612 640,00
11 200,00 zł/m2
M37 1/2/2/3k60.4 m223
664 400,00
11 000,00 zł/m2
M37 1/2/3/3k57 m223
632 700,00
11 100,00 zł/m2
M37 1/2/4/3k55.6 m223
615 770,00
11 075,00 zł/m2
M37 1/3/1/3k54.8 m233
621 980,00
11 350,00 zł/m2
M37 1/3/2/3k60.7 m233
676 805,00
11 150,00 zł/m2
M37 1/3/3/3k57 m233
641 250,00
11 250,00 zł/m2
M37 1/3/4/3k55.6 m233
624 110,00
11 225,00 zł/m2
M37 2/0/2/2k44.2 m2parter2
522 665,00
11 825,00 zł/m2
M37 2/2/3/3a48.6 m223
549 180,00
11 300,00 zł/m2
M37 2/3/1/3a47.2 m233
540 440,00
11 450,00 zł/m2
M37 3/0/1/2a42.2 m2parter2
490 575,00
11 625,00 zł/m2
M37 3/0/10/2k48.6 m2parter2
534 600,00
11 000,00 zł/m2
M37 3/0/11/3a51.1 m2parter3
553 158,00
10 825,01 zł/m2
M37 3/0/13/2a39.1 m2parter2
477 020,00
12 200,00 zł/m2
M37 3/0/14/2a39.1 m2parter2
477 020,00
12 200,00 zł/m2
M37 3/0/15/2a39.1 m2parter2
477 020,00
12 200,00 zł/m2
M37 3/0/2/2a41.1 m2parter2
483 953,00
11 775,01 zł/m2
M37 3/0/4/5a82.1 m2parter5
853 500,00
10 395,86 zł/m2
M37 3/0/6/2k50.8 m2parter2
574 040,00
11 300,00 zł/m2
M37 3/0/7/3a58.2 m2parter3
660 570,00
11 350,00 zł/m2
M37 3/1/1/2a42.2 m212
472 640,00
11 200,00 zł/m2
M37 3/2/11/3a51.1 m223
565 933,00
11 075,01 zł/m2
M37 3/2/15/2a39.1 m222
476 043,00
12 175,01 zł/m2
M37 3/3/10/2k48.6 m232
534 600,00
11 000,00 zł/m2
M37 3/3/11/3a51.1 m233
573 598,00
11 225,01 zł/m2
M37 3/3/14/2a39.1 m232
485 818,00
12 425,01 zł/m2
M37 3/3/15/2a39.1 m232
485 818,00
12 425,01 zł/m2
M37 3/3/2/2a41.1 m232
494 228,00
12 025,01 zł/m2
M37 3/3/4/5a82.1 m235
858 500,00
10 456,76 zł/m2
M37 3/3/5/5a78 m235
848 250,00
10 875,00 zł/m2
M39 1/0/1/5a73.4 m2parter5
812 905,00
11 075,00 zł/m2
M39 1/0/3/2k44.8 m2parter2
519 680,00
11 600,00 zł/m2
M39 1/0/5/3k63.7 m2parter3
707 070,00
11 100,00 zł/m2
M39 1/0/6/4a69.3 m2parter4
764 033,00
11 025,01 zł/m2
M39 1/1/6/4a69.5 m214
716 000,00
10 302,16 zł/m2
M39 1/2/1/5a73.5 m225
784 613,00
10 675,01 zł/m2
M39 1/2/2/4a68.2 m224
721 215,00
10 575,00 zł/m2
M39 1/2/3/2k44.7 m222
511 815,00
11 450,00 zł/m2
M39 1/3/2/4a68.2 m234
729 740,00
10 700,00 zł/m2
M39 1/3/3/2k44.7 m232
518 520,00
11 600,00 zł/m2
M39 1/3/5/3k64 m233
708 800,00
11 075,00 zł/m2
M39 1/3/6/4a69.5 m234
766 238,00
11 025,01 zł/m2
M39 2/0/10/3k55.9 m2parter3
593 938,00
10 625,01 zł/m2
M39 2/0/3/3k57.7 m2parter3
664 993,00
11 525,01 zł/m2
M39 2/0/4/4k68.1 m2parter4
754 208,00
11 075,01 zł/m2
M39 2/0/8/2a41.2 m2parter2
455 000,00
11 043,69 zł/m2
M39 2/0/9/3a52.2 m2parter3
584 640,00
11 200,00 zł/m2
M39 2/1/10/3k55.9 m213
551 500,00
9 865,83 zł/m2
M39 2/1/9/3a52.1 m213
563 983,00
10 825,01 zł/m2
M39 2/2/10/3k55.9 m223
613 503,00
10 975,01 zł/m2
M39 2/2/3/3k57.7 m223
640 470,00
11 100,00 zł/m2
M39 2/2/9/3a52.1 m223
577 008,00
11 075,01 zł/m2
M39 2/3/10/3k55.9 m233-
M39 2/3/3/3k57.7 m233
649 125,00
11 250,00 zł/m2
M39 2/3/8/2a41.4 m232
475 065,00
11 475,00 zł/m2
M39 2/3/9/3a52.1 m233
584 822,00
11 224,99 zł/m2
REKLAMA