Program budowy 100 obwodnic – sprawdzamy postęp pracGDDKiA

Program budowy 100 obwodnic – sprawdzamy postęp prac

Orzech
Orzech
REKLAMA

Szesnaście obwodnic jest na etapie realizacji. Dla czterech trwa przetarg na wybór wykonawcy, a kierowcy korzystają z dwóch obwodnic. Jadąc DK51 omijają Smolajny (woj. warmińsko-mazurskie), podróżując DK25 Brzezie (woj. pomorskie). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) prowadzi intensywne prace przygotowawcze dla 78 obwodnic.

Inwestycje realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic poprawią komfort życia mieszkańców i bezpośrednio wpłyną na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dwie obwodnice już służą kierowcom, a cały Program to ponad 800 km nowych dróg, które wyprowadzą ciężki ruch z miast i mniejszych miejscowości.

Postęp prac:

W realizacji jest szesnaście obwodnic o łącznej długości blisko 118 km i wartości ok. 2,3 mld zł.

woj. wielkopolskie:

- Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15 (długość ok. 5,9 km, wartość ok. 76,2 mln zł, oddanie IV kwartał 2025 r.),

- Gostynia w ciągu DK12 (ok. 17,3 km, ok. 246,8 mln zł, oddanie III kw. 2025 r.),

- Grzymiszewa w ciągu DK72 (ok. 1,9 km, ok. 19 mln zł, oddanie I kw. 2024 r.),

- Strykowa w ciągu DK32 (ok. 3,1 km, ok. 65,6 mln zł, oddanie II kw. 2024 r.),

- Żodynia w ciągu DK32 (ok 3,3 km, ok. 32,7 mln zł, oddanie IV kw. 2024 r.),

woj. lubelskie:

- Dzwoli wraz z rozbudową DK47 na odc. Janów Lubelski – Frampol (długość obwodnicy to ok. 2,7 km, a łącznie z przebudową DK74 12, wartość ok. 190,4 mln zł, oddanie II kw. 2025 r.),

- Gorajca w ciągu DK74 (ok. 6,7 km, ok. 119 mln zł, oddanie II kw. 2027 r.),

woj. mazowieckie:

- Lipska w ciągu DK79 (ok. 6,4 km, ok. 110 mln zł, oddanie II kw. 2025 r.),

- Pułtuska w ciągu DK61 (ok. 19,8 km, ok. 442,2 mln zł, oddanie II kw. 2025 r.),

woj. podlaskie:

- Suchowoli w ciągu DK8 (ok. 15,1 km, ok. 249 mln zł, oddanie II kw. 2025 r.),

- Sztabina w ciągu DK8 (ok. 4,2 km, ok. 134,8 mln zł, oddanie II kw. 2025 r.),

woj. zachodniopomorskie:

REKLAMA

- Gryfina w ciągu DK31 (ok. 5,5 km, ok. 74,7 mln zł, oddanie IV kw. 2024 r.),

- Szczecinka w ciągu DK20 (ok. 4,4 km, ok. 106,6 mln zł, oddanie II kw. 2025 r.),

woj. lubuskie:

- Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22 (ok. 7,3 km, ok. 78 mln zł, oddanie IV kw. 2024 r.),

woj. świętokrzyskie:

- Wąchocka w ciągu DK42 (ok. 11,7 km, ok. 283,7 mln zł, oddanie IV kw. 2024 r.),

woj. warmińsko-mazurskie:

- Gąsek w ciągu DK65 (ok. 3,2 km, ok. 77 mln zł, oddanie II kw. 2027 r.)

Obecnie trwa postępowanie przetargowe na realizację czterech obwodnic o łącznej długości ok. 37 km:

- Krosna Odrzańskiego w ciągu DK29, o długości 11,4 km, woj. lubuskie,

- Szwecji w ciągu DK22 o długości, ok. 4,2 km, woj. zachodniopomorskie,

- II etap obwodnicy Sanoka w ciągu, DK28 o długości ok. 3 km, woj. podkarpackie,

- Głogowa w ciągu DK12, o długości ok. 18 km, woj. dolnośląskie.

W przygotowaniu GDDKiA ma obecnie 78 zadań o łącznej długości ok. 703,3 km. Cykl przygotowania inwestycji drogowej to proces złożony i długotrwały. Wymaga on ścisłej współpracy urzędów oraz współdziałania z podmiotami zewnętrznymi. To na tym etapie ustalany jest korytarz drogi, przeprowadzana jest przez GDDKiA analiza gdzie i dlaczego będzie budowana nowa droga albo gdzie na pewno nie można budować, ponieważ realizowana inwestycja miałaby negatywny wpływ np. na środowisko naturalne.

GDDKiA

Jakie będą parametry przyszłych obwodnic?

Wszystkie obwodnice, jakie powstaną w ramach PB100, będą drogami klasy GP (główne ruchu przyspieszonego). Większość z nich będzie miała przekrój jednojezdniowy, ale tam, gdzie drogi te będą przebiegać w terenie zurbanizowanym, a w ramach prac przygotowawczych prognozowane jest duże natężenie ruchu, powstaną jako dwujezdniowe. W takim przekroju powstaną m.in. obwodnice Wąchocka (DK42), Nowego Targu (DK49), Chrzanowa i Trzebini (DK79), Olsztyna i Dywit (DK51), Kalisza (DK25), Pułtuska (DK61), Głogowa (DK12) oraz Legnicy (DK94).

Cel

Głównym beneficjentem tego Programu są mieszkańcy miast i miejscowości, którzy szczególnie odczuwają skutki ruchu drogowego. Podstawowym celem budowy obwodnic jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast i miasteczek. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo kierowców i podróżnych, a także mieszkańców poszczególnych miejscowości.

Źródło: GDDKiA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA