Rekordowe wyniki Katowickiej SSE w 2021 rokuźródło: KSSE

Rekordowe wyniki Katowickiej SSE w 2021 roku

Orzech
Orzech
REKLAMA
Oprócz podsumowania jubileuszowego roku 2021 (w minionym roku Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) świętowała 25 lat działalności) okres ten skłania również do analiz i porównań. Po rekordowym 2020 roku, mimo pandemii, w ubiegłym roku 2021 KSSE ścigała się właściwie z samą sobą.
Strefa wydała 102 decyzje o wsparciu, co jest rekordem nie tylko KSSE, ale również rekordem w skali kraju. Jeszcze nigdy żadna strefa nie wydała ponad 100 decyzji jednego roku (wcześniej zezwoleń). Imponująca wydaje się również różnorodność potencjału tych inwestycji, to projekty o dużym przekroju jeśli chodzi o ilość nakładów inwestycyjnych czy liczbę zatrudnienia.
KSSE
Ostatnie rekordowe lata działalności KSSE, to także niewątpliwy sukces ponad trzy i pół letniego funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji.
– Od momentu wejścia w życie przepisów o PSI nie mieliśmy - co sygnalizuje nasz Wydział Prawny - ani jednego dnia, w którym nie byłby rozpatrywany wniosek o wydanie decyzji o wsparciu. To pokazuje również pewien trend, to znaczy, że nie ustaje zainteresowanie tą formą wsparcia. Zwolnieniem podatkowym w CIT/PIT – podkreśla dr Janusz Michałek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez KSSE, każdy kolejny rok funkcjonowania PSI, od roku 2018, okazywał się rekordowy, także w porównaniu z obowiązywaniem przepisów o SSE. Warto zauważyć, że w okresie od 1996-2018 Katowicka SSE wydała ponad 590 zezwoleń, natomiast w okresie 2018 - 2021 samych decyzji KSSE wydała już 223.
– To pokazuje przede wszystkim jak skutecznym rozwiązaniem było odejście od terytorialnych ograniczeń SSE. To jest jeden z czynników sukcesu roku 2021, ale także - mam nadzieję - zostanie on w jakimś zakresie powtórzony w roku 2022. Wydajemy obecnie rocznie średnio 2 razy więcej decyzji o wsparciu niż zezwoleń. Oczywiście statystycznie rzecz ujmując, ale jest to jakiś wskaźnik dla porównania SSE i PSI z punktu widzenia skuteczności – dodaje Prezes KSSE.
Znaczące uelastycznienie możliwości uzyskania wsparcia, a także odpowiednia promocja samego mechanizmu PSI przez Zarząd Spółki, przyczyniły się do wzrostu poziomu inwestycji firm z sektora MŚP, a niemal 60% z nich to firmy z polskim kapitałem. Katowickiej SSE udało się dotrzeć do firm, które planując nowe inwestycje, postanowiły skorzystać z oferty KSSE i zrealizować swoje projekty z jej udziałem. Przy odpowiednio sprofilowanych inwestycjach, niewielkich nakładach inwestycyjnych, odpowiednim poziomie stopy zwrotu, uzyskanie decyzji o wsparciu pozwala uzyskać korzyść porównywalną do grantu. To podkreślamy - uzyskanie pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego nie musi oznaczać konieczności "odbierania ulgi" przez długi okres czasu. Szczególnie w zakresie tzw. reinwestycji.
– Jestem przekonany, że udało nam się dotrzeć z naszą ofertą do znacznej liczby firm, które z tych powodów zdecydowały się na złożenie wniosku o udzielenie decyzji o wsparciu. Szczególnie cieszy mnie to, że coraz częściej zachęcamy do inwestycji firmy w lokalizacjach, które do tej pory znajdowały się poza zasięgiem sse w jej klasycznym ujęciu [granic sse w znaczeniu nominalnym]  – informuje dr Janusz Michałek.
Wyniki roku 2021 warto zestawić z danymi za rok 2020 - raz jeszcze podkreślając znaczący wzrost w liczbie wydanych decyzji o wsparciu.
Inwestorzy w 2021 roku zadeklarowali inwestycje o rekordowej wartości 5,35 mld złotych! Dodatkowo na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstanie nowa inwestycja Sk hi-tech battery materials Poland w Dąbrowie Górniczej - Tucznawie, która wyniesie około 4 mld złotych. Sumując nakłady inwestycyjne wydanych decyzji o wsparciu oraz inwestycji na obszarze KSSE wartość projektów wynosi prawie 9,7 mld zł.
Jeśli chodzi o branże w 2021 KSSE jako lider automotive, to przede wszystkim branża motoryzacyjna (18,6%) oraz kolejno metalowa (15,7%), tworzyw sztucznych (9,8%) budowlana (8,8%), spożywcza (7,8%), elektryczna (5,9%), papiernicza (5,9%) oraz IT (4,9%).
KSSE

Prognozy i plany na 2022 r.

Plany KSSE na najbliższy rok skupiają się na angażowaniu w projekty, których skutkiem będzie nowa inwestycja, nowa decyzja o wsparciu. 
Przykładowe działania:
  • rozwijanie dalszej współpracy z samorządami w zakresie przygotowania nowych terenów inwestycyjnych - tu KSSE widzi szanse na pozyskiwanie środków w ramach KPO;
  • włączenie się w procesy elektromobilności, a także w proces tworzenia warunków do rozwoju np. projektu IZERA w Jaworznie, utworzenia Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego w ramach KSSE;
  • dalsze rozwijanie projektów edukacyjnych, wsparcie przedsiębiorców w możliwości pozyskiwania nowych pracowników, ale także utworzenia szkoły międzynarodowej;
  • budowanie bezpieczeństwa energetycznego, rozwijanie, wspieranie projektów zielonej energii;
  • kontynuowanie aktywności w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych, zbudowanie na ich bazie atrakcyjnych lokalizacji dla potencjalnych, nowych inwestorów.
Źródło: Katowicka SSE

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA