Rozpoczęła się budowa kontrowersyjnego budynku w miejscu dawnego Basenu Olimpijskiego we Wrocławiu [ZDJĘCIA + WIZUALIZACJE]źródło: Materiały inwestora

Rozpoczęła się budowa kontrowersyjnego budynku w miejscu dawnego Basenu Olimpijskiego we Wrocławiu [ZDJĘCIA + WIZUALIZACJE]

Orzech
Orzech
REKLAMA
Rozpoczęła się budowa budynku, który ma powstać na terenie zabytkowego kompleksu Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu, w miejscu dawnego Basenu Olimpijskiego.

Budynek, który ma być według założeń inwestora, firmy Dolnośląskie Inwestycje S.A. – domem studenckim (akademikiem), budzi wśród części mieszkańców stolicy Dolnego Śląska duże kontrowersje. Budowa ruszyła dziś (sobota, 29 maja 2021 r.), a ma się zakończyć 30 czerwca 2024 roku.
Swój sprzeciw wyrażają m.in. Stowarzyszenie Architektów Polskich, eksperci, którzy są związani z Wojewódzką Radą Ochrony Zabytków, kadra naukowa Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, liczni architekci, urbaniści, historycy sztuki, artyści, aktywiści miejscy, przyrodnicy, a także np. wielu kibiców Sparty Wrocław.
Do dyskusji na temat realizacji w tym miejscu tego nowego budynku przyłączyli się też członkowie wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, którzy wystosowali list otwarty do prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.
Pełną treść tego listu otwartego do prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka przedstawiamy poniżej:
Szanowny Panie Prezydencie,

W obliczu rosnącego niepokoju społecznego i obaw środowiska wrocławskich architektów, które związane są z działaniami podjętymi wokół Basenu Olimpijskiego zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o pomoc i interwencję w ramach przysługujących Panu kompetencji. Zaistniała sytuacja zaprzecza wszystkim racjom i przyświecającym nam wartościom, jakimi są dla nas przyzwoitość, kultura obywatelska i troska o dobro wspólne naszego społeczeństwa, naszego miasta. Realna perspektywa całkowitego wymazania z mapy historycznego kompleksu Stadionu Olimpijskiego kultowego obiektu, którym jest basen zaprojektowany przez profesora Richarda Konwiarza, twórcę-ikonę europejskiej architektury sportowej, budzi sprzeciw wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Basen przy Stadionie Olimpijskim, zaprojektowany według nowatorskich zasad zgodnych z duchem modernizmu, był i wciąż jest jednym z elementów większej, nierozerwalnej całości, nagrodzonej z racji swej świetności srebrnym medalem w Olimpijskim Konkursie Sztuki i Literatury w czasie X Letnich Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 1932 r. Jest też częścią osi kompozycyjnej tego wyjątkowego miejsca. Mimo ruiny, w jaką się obrócił z racji braku wymaganej opieki i niszczącego działania czasu oraz rąk ludzkich, stanowi on wartość o wiele większą od działki, na której się znajduje, czego niektórzy zdają się nie wiedzieć lub nie chcą zrozumieć. Nie chcą lub nie potrafią zrozumieć, czym będzie strata tego obiektu dla terenu całego kompleksu Stadionu Olimpijskiego.

Basen ten odegrał znacząca rolę prekursora i wzorca pływalni o wymiarach olimpijskich, udostępnianej mieszkańcom miasta zarówno przed wojną, jak i po jej zakończeniu. Jako jeden z pierwszych europejskich otwartych obiektów pływackich początku XX wieku był wyrazem najwyższej troski o fizyczny dobrostan i rozwój społeczeństwa. Przez kolejne lata stanowił wzór rozwiązania funkcjonalnego powielanego przez inne miasta, w tym również i te przygotowujące Igrzyska Olimpijskie. Po wojnie, do połowy lat 80. XX wieku, w innej rzeczywistości państwowej i ustrojowej, był wciąż czynnym letnim kąpieliskiem dla wrocławian i miejscem rozgrywania zawodów pływackich. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że współcześnie do większości miast europejskich powraca tendencja powszechnego udostępniania miejsc rekreacji. Powstają nowe otwarte kąpieliska, a stare, czasem zapomniane, poddawane są zabiegom rewitalizacji. Dlatego niezrozumiałym będzie, tak dla środowiska sportowego, architektonicznego, jak i dla całej społeczności Wrocławia akt likwidacji Basenu Olimpijskiego. Zupełnym nieporozumieniem, zdaniem członków wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, jest chęć wybudowania w jego miejscu budynków zamieszkania zbiorowego. Pomysł ten, podyktowany wyłącznie względami komercyjnymi, budzi zastrzeżenia zarówno społeczności miejskiej, jak i architektonicznej wspólnoty stowarzyszeniowej. Trudno jest nam komentować to zjawisko niezgodne z naszym poczuciem wartości, z naszą etyką zawodową i z zasadami ochrony dziedzictwa kulturowego.

Mając na względzie dobro wspólne, zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o ponowne przeanalizowanie kwestii naruszenia pięknej, spójnej i unikatowej w skali europejskiej kompozycji terenu Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu, a także o podjęcie odpowiednich kroków zmierzających do rozwiązania sprawy w sposób spełniający oczekiwania społeczne oraz cele naszego miasta. Niniejsze pismo jako list otwarty kierujemy również do lokalnych mediów.
Z poważaniem, w imieniu Zarządu i członków SARP O/Wrocław
arch. Daria Kieżun prezes SARP O/Wrocław
Tymczasem jak informuje na swojej stronie Grupa Inicjatywna Stadion Olimpijski w sobotę rano, 29 maja inwestor, wrocławska spółka Dolnośląskie Inwestycje S.A. rozpoczęła budowę swojego obiektu. Prace rozpoczęły się od wyburzania zabytkowej trybuny. Likwidowane są również niecki basenowe. 
facebook.com/Grupa.Stadion/
facebook.com/Grupa.Stadion/
facebook.com/Grupa.Stadion/
facebook.com/Grupa.Stadion/
Firma Dolnośląskie Inwestycje S.A. z Wrocławia zdecydowała, że obiekt, który ma powstać w tym miejscu, będzie nosił nazwę Start Park. Powierzchnia całkowita planowanego do realizacji budynku wynosi około 22 000 mkw. W obiekcie wybudowanych zostanie 375 lokali zamieszkania zbiorowego oraz 12 lokali usługowych, 55 miejsc postojowych w garażu podziemnym, 80 komórek lokatorskich, dwie rowerownie, pralnia samoobsługowa, recepcja obiektu, ogólnodostępna powierzchnia do nauki i wypoczynku tak zwany "chillout", oraz rozbudowane zaplecze techniczne.Inwestycja budzi kontrowersje wśród grupy osób. Pod petycją sprzeciwiającą się budowie domu studenckiego w miejscu dawnych basenów na terenie kompleksu Stadionu Olimpijskiego podpisało się już ponad 4200 osób. W czwartek, 27 maja o godzinie 12 petycja została oficjalnie przekazana prezydentowi Wrocławia Jackowi Sutrykowi oraz radnym miejskim.

– Petycja, pod którą podpisało się już ponad 4200 osób, to apel do władz Wrocławia o podjęcie niezwłocznych działań na rzecz zatrzymania niszczenia zabytkowego kompleksu Terenów Olimpijskich, które objęte są ochroną konserwatorską i które stanowią bardzo cenny teren dla wszystkich wrocławian i wrocławianek – wyjaśniają autorzy petycji.

Przedstawiciele Grupy Inicjatywnej Stadion Olimpijski, którzy są autorami petycji przypominają, że nie jest to pierwszy protest w obronie tego terenu na Wielkiej Wyspie.

Podkreślają również, że sprzeciw wobec realizacji w miejscu dawnego kompleksu Basenu Olimpijskiego nowej inwestycji wyrażają również m.in. Stowarzyszenie Architektów Polskich, eksperci, którzy są związani z Wojewódzką Radą Ochrony Zabytków, kadra naukowa Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, liczni architekciurbaniścihistorycy sztukiartyściaktywiści miejscyprzyrodnicy, a także np. wielu kibiców Sparty Wrocław.

– Osoby, które działają aktywnie w obronie Stadionu nie są motywowane politycznie, choć uważamy, że to (uprzedni) politycy stworzyli problem i to (obecni) politycy powinni go rozwiązać. Władze Wrocławia mają możliwości i narzędzia do działania. Dlatego apelujemy do Pana Prezydenta oraz Radnych Miejskich o niezwłoczne wszczęcie procedury unieważnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Stadionu oraz doprowadzenie wszelkimi możliwymi środkami do natychmiastowego wstrzymania budowy apartamentowca na terenie zabytkowego zespołu basenów olimpijskich – podkreślają autorzy petycji.

Przypomnijmy, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu sprzedała w 2015 roku firmie Dolnośląskie Inwestycje S.A. odkryte baseny położone przy al. Ignacego Jana Paderewskiego na wrocławskim Zalesiu. Za teren o powierzchni 11 268 mkw. nowy właściciel zapłacił uczelni 3 mln 110 tys. zł (zwolnione z podatku VAT). Po zgodzie ministra skarbu i nieskorzystaniu przez prezydenta miasta Wrocławia z prawa pierwokupu, 28 stycznia 2015 roku doszło do podpisania ostatecznego aktu notarialnego.

Inwestycja na tej działce nie mogła ruszyć przez kilka ostatnich lat. Dopiero w połowie marca bieżącego roku magistrat wydał spółce Dolnośląskie Inwestycje pozwolenie na realizację tego przedsięwzięcia, chociaż przypomnijmy, że kilka lat temu Miejski Konserwator Zabytków był przeciwny planowanej w tym miejscu inwestycji. 

2020 roku inwestor przedstawił nowy, zmieniony projekt, który jest zgodny z funkcją dopuszczoną w planie miejscowym, a sam budynek będzie obniżony o ponad metr w stosunku do wcześniejszego, pierwotnego projektu.

Firma Dolnośląskie Inwestycje S.A. zrealizuje na zakupionej nieruchomości dom studencki wraz z lokalami usługowymi w poziomie przyziemia oraz garażem podziemnym. Budynek będzie posiadał trzy kondygnacje naziemne oraz jedną podziemną, w której przewidziano m.in. rowerownie, powierzchnie przynależne do lokali usługowych na parterze oraz garaż.
W obiekcie planowane jest również uruchomienie odnowy biologicznej, usług fizykoterapii, fitnessu i tym podobnych usług. Zaplanowano także są dwa lokale gastronomiczne. Inwestor przewidział też w budynku ogólnodostępne strefy do nauki, pracy oraz integracji zamieszkujących go studentów. Obiekt według założeń inwestora ma mieć charakter otwarty i być dostępny nie tylko dla stałych mieszkańców domu studenckiego, ale także dla wszystkich innych mieszkańców Wrocławia i innych osób. Zlokalizowane na parterze lokale usługowe według planów zostaną przeznaczone do wypełniania funkcji uzupełniających infrastrukturę sportową zlokalizowaną na terenie AWF-u.
Projekt nowego domu studenckiego objęty jest już prawomocnym i ostatecznym pozwoleniem na budowę, pozytywną decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków, a także jest zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości.Komentarze (6)

Napisz komentarz
kolo(gość)
A gdzie byliście wszyscy "obrońcy basenu" jak ten zabytek popadał w ruinę przez tyle lat nikt nic nie zrobił, kary za dewastacje zabytku może powinien dostać jego dotychczasowy użytkownik i zarządca, właściciel a nie podmiot, który dostał pozwolenie na prowadzenia robót na tej nieruchomości w tym jego rozbiórkę
Tadeusz(gość)
Brawo nareszcie będzie nowoczesny kampus dla studentów i nie tylko,a pseudo znawcy ochrony niby zabytków niech najpierw zapoznają się z historią stadionu a następnie porównują z ilością basenów dzisiaj we Wrocławiu dla celów rekreacyjnych, pracowałem na stadionie i bardzo dobrze znam realia lat 70-80tych np.realizowano sztuczne oświetlenie,pierwsza podgrzewana płyta boiska w Polsce itd,
Tadeusz(gość)
@
Bubu
(gość)
Właśnie w tym momencie AWF zniszczył Historie STADIONU OLIMPIJSKIEGO jak i również WROCŁAWIA
Bzdura, pracowałem na stadionie, te baseny to część kompleksu przygotowań sportowców Niemiec do olimpiady i pod patronatem Geringa ,jaki zabytek?Ci co się podpisują pod petycją nie mają pojęcia, dobrze że powstanie nowoczesny kampus, brawo, powodzenia!!!!
Adolf(gość)
I co? A jak będą mecze żużlowe albo Futbolu przedłużające się po 22:00 to mieszkańcy będą wzywali policję bo "cisza nocna"? ktoś pomyślał o tym? Znajdzie się jeden upierdliwy bo mu "dżesika nie chce spać" i się zacznie!
Bubu(gość)
Właśnie w tym momencie AWF zniszczył Historie STADIONU OLIMPIJSKIEGO jak i również WROCŁAWIA
qrak(gość)
dobry projekt... budować, a jak ktoś chce popływać to 20 metrów dalej jest basen kryty czynny cały rok

Najnowsze artykuły

Hotel Reymont w Łodzi zmieni się w butikowy Aiden by Best Western [WIZUALIZACJE]
Hotel Reymont położony jest w centrum Łodzi, przy ul. Legionów 81, w pobliżu Manufaktury - jednej z...
Ericsson zwiększy zatrudnienie w swoich centrach badań i rozwoju w Krakowie i Łodzi
Szwedzki koncern Ericsson zwiększa zatrudnienie w swoich centrach badań i rozwoju w Polsce, które zn...
NOYEN rozbudowuje swoją fabrykę w Lublinie i zwiększa produkcję
W najbliższych dniach rozpocznie się rozbudowa infrastruktury firmy NOYEN znajdującej się w Lublinie...
Chiński gigant inwestuje pod Wrocławiem
Chiński gigant z branży EMS zainwestuje 100 mln zł w rozbudowę swojego zakładu produkcyjnego na ter...
Tunel w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy gotowy. Kiedy nim pojedziemy? [FILM]
Roboty budowlane na ursynowskim odcinku drogi ekspresowej S2 węzeł Puławska - węzeł Warszawa Wilanów...
White Stone planuje wielką inwestycję na warszawskich Bielanach
Grupa White Stone zakupiła drugą część gruntów na Bielanach w sąsiedztwie Huty Warszawa, przy stacji...
Pierwsze symptomy ożywienia na wrocławskim rynku biurowym po II kwartale 2021 r.
Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowała pierwsze półrocze 2021 roku na wrocław...
W Warszawie trwa budowa Varso Tower, najwyższego budynku w UE [FILM + ZDJĘCIA]
W centrum Warszawy przy ul. Chmielnej 73 trwa budowa Varso Tower, najwyższego budynku w Unii Europej...
Rosyjscy miliarderzy zainwestują kolejne miliony euro w budowę następnej fabryki na Dolnym Śląsku
Rosyjscy miliarderzy, właściciele koncernu Technonicol Corporation, największego w Rosji i Euro...
80 milionów euro i ponad 1000 miejsc pracy. Hiszpański Persan inwestuje pod Wrocławiem
Kolejna wielka inwestycja produkcyjna pod Wrocławiem. Hiszpańska firma Persan wybuduje we Wróblowica...