Rusza modernizacja kolejnego odcinka linii kolejowej E65 na Śląsku Ministerstwo Infrastruktury

Rusza modernizacja kolejnego odcinka linii kolejowej E65 na Śląsku

Wojciech.Jenda
REKLAMA

13 października 2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na przebudowę magistrali kolejowej E65 ‎na odcinku ‎Tychy – Goczałkowice. Zadanie o wartości ponad 960 mln zł zostanie zrealizowane przez firmę Budimex S.A.

Dzisiejsze podpisanie umowy to kolejny krok w stronę nowej, lepszej przyszłości dla regionu. Przebudowa magistrali kolejowej E65 na odcinku Tychy – Most Wisła to inwestycja, która otworzy nowe możliwości rozwoju i integracji. Będzie to też szansa na poprawę dostępności i infrastruktury transportowej, czego efektem będzie wzrost gospodarczy i podniesienie jakości życia mieszkańców — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Podpisana została umowa na prace budowlane na odcinku Tychy – Most Wisła. To część wielkiej inwestycji od Będzina przez Sosnowiec, Katowice, Tychy do Zebrzydowic, która całkowicie odmieni transport kolejowy w woj. śląskim. Projekt realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyniesie wymierne efekty dla zwiększenia dostępności i sprawności kolei na linii ważnej w aglomeracji śląskiej oraz o znaczeniu krajowym i międzynarodowym – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Modernizacja odcinka Tychy – Goczałkowice (Most Wisła) na linii kolejowej nr 139 i na magistrali E65 realizowana jest w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odcinku Tychy – Most Wisła”. Zakres planowanej inwestycji obejmuje realizację robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizację zabudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych ‎sieci ‎telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń.

Na odcinku objętym przebudową zmodernizowane zostaną perony na stacjach i przystankach: Tychy Żwaków, Kobiór, Piasek, Pszczyna i Goczałkowice wraz z dojściami uwzględniającymi dostęp dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Planowana jest również wymiana ok. 56 km sieci trakcyjnej i 48 km torów, co pozwoli podnieść prędkość pociągów towarowych do 120 km/h, a pasażerskich do 160 km/h. Ponadto przebudowanych zostanie 17 obiektów inżynieryjnych oraz 7 przejazdów kolejowo-drogowych.

REKLAMA

Efektem modernizacji linii kolejowej E65 na odcinku Tychy – Goczałkowice będzie zwiększona przepustowość, a także sprawniejszy przejazd pociągów na trasie z Tychów przez Pszczynę do Goczałkowic-Zdroju.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest do końca 2027 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z instrumentu „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA