Sieć Badawcza Łukasiewicz i Politechnika Wrocławska przyspieszą rozwój technologiczny Dolnego Śląskaźródło: Foto: Beata Zdyb - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16807817

Sieć Badawcza Łukasiewicz i Politechnika Wrocławska przyspieszą rozwój technologiczny Dolnego Śląska

Orzech
Orzech
REKLAMA
Politechnika Wrocławska dołącza do grona partnerów akademickich Sieci Badawczej Łukasiewicz. Współpraca ma wzmocnić technologicznie przedsiębiorców Dolnego Śląska. Wspólne projekty koncentrować się będą w szczególności na rozwoju technologii i produktów bazujących na azotku galu do zastosowania w mikroelektronice.
Podpisanie porozumienia, którego sygnatariuszami są rektor uczelni prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs oraz Prezes Łukasiewicza dr Piotr Dardziński, to kolejny etap budowy ekosystemu badawczo-rozwojowego, na który składa się wiedza i kompetencje polskich naukowców z jednostek Łukasiewicza i prestiżowych ośrodków akademickich w Polsce. Do takich należy Politechnika Wrocławska, jedna z największych i najlepszych uczelni technicznych w kraju, prowadząca badania na światowym poziomie i w ścisłej współpracy z wiodącymi przedsiębiorstwami z Dolnego Śląska.
– To oczywiste, że nauka nie istnieje bez współpracy, bez wymiany efektów badań rozproszonych zespołów. Jednak czasy pandemii i rosnące oczekiwania wobec naukowców wymagają dalszego zacieśniania tej współpracy. Dziś robimy kolejny krok na tej drodze z jednym z naszych sprawdzonych partnerów, Politechniką Wrocławską. Liczymy, że sprawność w działaniu, dzielenie się wiedzą ekspercką, otwartość na wymianę doświadczeń i dążenie do wspólnego celu pozwolą nam wypracować konkretne rozwiązania technologiczne dla przedsiębiorców Dolnego Śląska. Mam też nadzieję, że uda nam się zachęcić kolejne firmy z tego regionu do robienia biznesu z nauką i unowocześniania polskiej gospodarki – podkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.
– Politechnika Wrocławska to uczelnia mocno osadzona w świecie technologii, pracująca nie tylko na rzecz rozwoju nauki, ale też dostarczająca rozwiązań. Misją uczelni – poprzez badania naukowe, kształcenie studentów i współpracę z gospodarką – jest kształtowanie przyszłości – mówi prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej.  Dzięki podpisaniu umowy mamy możliwość poszerzania obszarów badawczych wspólnie z naukowcami Sieci Badawczej Łukasiewicz. Liczę, że efektem wspólnych prac będą nie tylko publikacje, lecz także wdrożenia, że skorzystają na tym w równym stopniu uczeni i przedsiębiorcy.

Azotek galu na fali

Przykładem rozwiązań, nad którymi wspólnie pracować będą naukowcy Łukasiewicza i Politechniki Wrocławskiej, są technologie i produkty bazujące na azotku galu. Można je wykorzystać w układach energoelektronicznych dużej mocy, układach mikrofalowych, różnego rodzaju czujnikach i detektorach, a także sensorach chemicznych i biologicznych, pracujących w trudnych warunkach środowiskowych. Ten ogromny rynek obejmuje zastosowania zarówno cywilne, jak i obronne, m.in. do komunikacji bezprzewodowej.
Dotychczasowa współpraca instytutów Łukasiewicza z Politechniką Wrocławską zaowocowała już szeregiem projektów badawczych w obszarze mikroelektroniki. Przykładem jest projekt prowadzony przez Uczelnię i Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki wspólnie z czeskim producentem mikroskopów AFM. Rozwiązanie, które firma chce wdrożyć do regularnej sprzedaży, pozwoli zwiększyć rozdzielczość pomiaru, a także wpłynie na miniaturyzację mikroskopu.
Wśród obszarów wspólnego zainteresowania obu podmiotów są również: inżynieria materiałowa, mechanika, budowa maszyn oraz biotechnologia. Efektem niedawnej współpracy w ostatnim z wymienionych obszarów było zidentyfikowanie cząsteczki o dużym potencjale terapeutycznym, która może stanowić przełom na drodze do znalezienia skutecznego leku na COVID-19. Prace prowadzone przez zespół naukowców pod kierownictwem prof. Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej wsparł w tym zakresie Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej.

Rozwój kompetencji przyszłości

Porozumienie podpisane pomiędzy Łukasiewiczem i Politechniką Wrocławską zakłada także wspólne inicjatywy na rzecz kształcenia kadry naukowo-badawczej i współtworzenia kompetencji przyszłości. Jednym z filarów tej działalności będą doktoraty wdrożeniowe, które stanowią unikalną możliwość połączenia aktywności zawodowej i pracy naukowej.

Otwarta nauka

Łukasiewicz konsekwentnie zacieśnia współpracę ze środowiskiem akademickim. Do tej pory podpisał umowy z siedmioma uczelniami wyższymi, które cieszą się renomą nie tylko w Polsce, ale również na świecie  –  Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską, Politechniką Poznańską, Politechniką Łódzką, Akademią Górniczo – Hutniczą, Szkołą Główną Handlową oraz Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Prowadzenie wspólnych projektów naukowych ze środowiskiem akademickim ma na celu wzmocnienie oferty badawczo-rozwojowej Łukasiewicza dla biznesu i zwiększenie liczby wdrożeń nowoczesnych technologii do polskiej gospodarki.
Politechnika Wrocławska to jedna z najlepszych uczelni w Polsce, prowadząca badania naukowe w 12 dyscyplinach, kształcąca ponad 24 tysiące studentów na 13 wydziałach. Dzięki nowatorskim badaniom uczelnia od lat jest liderem innowacyjności  –  rocznie Politechnika Wrocławska zgłasza ponad 100 nowych wynalazków i wzorów użytkowych. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej ściśle współpracują z badaczami z całego świata. Efektem tych działań są wspólne publikacje, których każdego roku jest około 500. Do partnerów uczelni ze świata gospodarki należą m.in.: Volvo, Nokia, Microsoft, IBM, KGHM, LG czy Credit Suisse.
Sieć Badawcza Łukasiewicz to największa w Polsce i trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne odpowiadające na potrzeby przedsiębiorców. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. W zaledwie 15 dni proponuje przedstawienie pomysłu na rozwiązanie problemu technologicznego. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół kilku obszarów badawczych: zdrowie, inteligentna i czysta mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.
Źródło: Sieć Badawcza Łukasiewicz

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA