Za ponad 100 milionów złotych Politechnika Wrocławska wybuduje kompleks GEO-3EM

Za ponad 100 milionów złotych Politechnika Wrocławska wybuduje kompleks GEO-3EM

Wrocław
REKLAMA
22 września Politechnika Wrocławska złożyła wniosek o pozwolenia na budowę nowego kompleksu badawczo-naukowego we Wrocławiu. GEO-3EM ma zostać wybudowany w sąsiedztwie istniejącego od kilku lat Geocentrum przy ulicy Na Grobli 15.
Łączna wartość nowego projektu wrocławskiej Politechniki to ponad 103 mln zł, z czego 70 mln zł wyniosła unijna dotacja dla tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Działanie 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych.
GEO-3EM to trzy inwestycje połączone wspólna ideą – Energia, Ekologia, Edukacja. Jego celem jest utworzenie unikatowego na skalę europejską centrum badań i transferu technologii w aspekcie zrównoważonego wykorzystania surowców i energii pochodzących z różnych źródeł, zgodnie z priorytetem jakim jest ochrona środowiska.
Infrastruktura służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych skoncentrowanych na obszarach strategicznych z punktu widzenia rozwoju regionu, takich jak: branża chemiczna i farmaceutyczna, mobilność przestrzenna, surowce naturalne i wtórne, produkcja maszyn i urządzeń oraz obróbka materiałów.
REKLAMA
Badania ukierunkowane będą na zastosowanie techniczne i przemysłowe, a dotyczyć będą zwłaszcza obszaru szeroko rozumianych surowców, w kontekście pełnego łańcucha innowacyjności od wydobycia poprzez przeróbkę, wytwarzanie, eksploatację i recycling.
Inwestycja obejmuje stworzenie infrastruktury B+R dla pięciu jednostek naukowych, stanowiących podstawowe jednostki organizacyjne Politechniki Wrocławskiej:
  • Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego
  • Wydziału Chemicznego
  • Wydziału Elektroniki
  • Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
  • Wydziału Mechanicznego.
W ramach przedsięwzięcia wybudowany zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami obiekt badawczy o całkowitej powierzchni netto ok. 4 584 m kw. oraz zakupiona zostanie aparatura naukowo-badawcza przeznaczona dla 12 laboratoriów zlokalizowanych w budynku.

Za projekt kompleksu badawczo-naukowego GEO-3EM odpowiada architekt Michał Kozielewski z warszawskiej pracowni Atelier-Tektura. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 2019 roku.

W artykule wykorzystano materiały Politechniki Wrocławskiej.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA