Kolej do Pyrzowic za 2 mld zł

Kolej do Pyrzowic za 2 mld zł

śląskie
REKLAMA

Planowana trasa kolejowa, łącząca aglomerację katowicka z portem lotniczym w Pyrzowicach ma zostać oddana do użytku w 2020 roku. Inwestycja pochłonie 2 miliardy złotych. O szczegółach inwestycji mówi Rafał Nawrot, zastępca dyrektora projektu w spółce Pöyry Infra, realizującej zadanie.

- Długość odcinka wybranego do realizacji wynosi 36,4 km, w tym 13,1 km linii ma być modernizowana, a 23,3 km linii ma powstać od podstaw. Do chwili obecnej przygotowanych zostało szereg dokumentów: osnowa geodezyjna, mapy do celów projektowych, badania geologiczne, badania społeczno-gospodarcze i marketingowe, studium wykonalności - faza I i II, raport o oddziaływaniu na środowisko, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, projekt budowlany, wniosek o dofinansowanie ze środków UE - tłumaczy Rafał Nawrot.

- W trakcie przygotowania lub pozyskania jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji linii kolejowej, projekt wykonawczy. Planowane w dalszej kolejności działania obejmują pozyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokumentację przetargową - wyjaśnia.

REKLAMA

- Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014 - 2020. Jej koszty to 2 miliardy złotych. Inwestycja finansowana ma być ze środków unijnych. Dokumentacja jest na liście podstawowej POIiŚ, a realizacja na liście rezerwowej - dodaje Rafał Nawrot.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA