Ruszają prace na Krakowskiej

Ruszają prace na Krakowskiej

Tarnowskie Góry
REKLAMA

Rok 2012 zapamiętamy, nie tylko z powodu remontu najbrzydszego obiektu w mieście - dworca autobusowego, ale również dzięki przebudowie ulicy Krakowskiej.


Już za chwilę prace na tym odcinku rozpoczną gestorzy sieci. Najpierw uregulowane zostaną kwestie wodne, nieco później ciepłownicze i gazowe. Na koniec zostanie wymieniona sama nawierzchnia ulicy.

 

Przebudowa sieci wodociągowej rozpocznie się w kwietniu i przy braku utrudnień trwać powinna do końca maja. Roboty ciepłownicze zostaną rozpoczęte po ukończeniu przebudowy wodociągu lub równolegle, co jest uzależnione od możliwości technicznych. Planowany termin rozpoczęcia to druga połowa maja. Wstępnie szacuje się, że przebudowa gazociągu w ulicy Krakowskiej i Tylnej powinna trwać od czerwca do końca sierpnia (obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa). Po zakończeniu robót sieciowych możliwe będzie rozpoczęcie przebudowy nawierzchni ulic i chodników, wraz z branżami powiązanymi tj. kanalizacyjną (wymiana wpustów deszczowych oraz przykanalików) i oświetleniową (sieć oświetleniowa i montaż lamp w ul. Tylnej).

Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przebudowy ulicy zostanie ogłoszone, gdy będzie znany termin zakończenia prac związanych z przebudową sieci. - Po wyłonieniu wykonawcy robót i podpisaniu umowy, planowane jest spotkanie informacyjno - organizacyjne z podmiotami posiadającymi lokale mieszkalne  i użytkowe, w celu przekazania informacji o sposobie prowadzenia robót  - mówi Piotr Skrabaczewski, z-ca burmistrza miasta.

Dojścia do posesji na czas remontu ulicy będą zapewnione. - Zdajemy sobie sprawę, że dojazd do banków, dowóz towarów będzie utrudniony. Organizacja ruchu przewiduje nie tyle zamknięcie, co raczej ograniczenie dostępu do ulicy Krakowskiej. Ruch pieszych będziemy starali się zachować.  - mówi Radosław Czajka, kierownik MZUiM.

REKLAMA

 

Zakres inwestycji jest duży, ale chcielibyśmy zakończyć prace związane z przebudową jeszcze przed zimą. - przekonuje Piotr Skrabaczewski, z-ca burmistrza miasta - Już teraz wiemy, że przebudowa Krakowskiej będzie miała wpływ na organizację Gwarków - mam tu na myśli trasę przejścia pochodu oraz stoiska handlowe.


Zgodnie z założeniami nawierzchnia Krakowskiej będzie granitowa. Na nawierzchni zostaną rozmieszczone elementy historyczne - symboliczne młotki gwarkowskie z datami ważnymi, z punktu widzenia rozwoju miasta. Urzędnicy informują, że już wiadomo, jakie wydarzenia historyczne,"znajdą swoje miejsca" na głównym deptaku miasta.

 

źródło: UM Tarnowskie Góry

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA