Tor podejściowy do Portu Gdynia zostanie pogłębiony i poszerzonyMorski Port Gdynia S.A.

Tor podejściowy do Portu Gdynia zostanie pogłębiony i poszerzony

Orzech
Orzech
REKLAMA

Za 20 miesięcy tor prowadzący do Portu Gdynia będzie 130 metrów szerszy i o 3 metry głębszy. W czwartek, 10 lutego Urząd Morski w Gdyni podpisano umowę na realizację zadania pn. "Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego".

Przedsięwzięcie zapewni bezpieczną żeglugę statków o długości 400 m, szerokości 58 m i zanurzeniu do 14,5 m. Poprawa bezpieczeństwa nastąpi również poprzez rozbudowę i przebudowę głowic falochronów w wejściu głównym portu oraz remont i modernizację oznakowania nawigacyjnego.

– Projekt realizowany wspólnie przez administrację morską i podmiot zarządzający portem jest dobrym przykładem skutecznego działania na rzecz rozwoju polskiej gospodarki morskiej. Infrastruktura dostępowa od strony wody, za którą odpowiadają urzędy morskie, oprócz bezpieczeństwa nawigacyjnego, daje bezpośrednią korzyść dla budżetu państwa. Jej modernizacja wprost zwiększa potencjał przeładunkowy, co wyraźnie widoczne jest w corocznych rekordach odnotowywanych przez nasze porty – zaznacza wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Morski Port Gdynia S.A.

Jest to jeden z trzech etapów projektu, prowadzonego wspólnie przez Urząd Morski w Gdyni i Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Pozostałe dwa etapy, realizowane przez ZMPG S.A. to: rozbudowa Obrotnicy nr 2 z przebudową Nb. Gościnnego oraz pogłębienie akwenów wewnętrznych Portu Gdynia.

– Port Gdynia, będący częścią transeuropejskiej sieci transportowej biegnącej miedzy Bałtykiem a Morzem Adriatyckim, dostosowuje swoją infrastrukturę do zmieniających się wymagań armatorów i firm z branży morskiej. Dzięki kolejnym inwestycjom poprawiamy bezpieczeństwo portu, jednocześnie w znacznym stopniu zwiększając potencjał przeładunkowy portu, co ma swoje odzwierciedlenie w corocznych rekordach portu. Zrealizowana inwestycja poprawi wydajność i pozwoli na zapewnienie najwyższej jakości usług portowych – Jacek Sadaj, prezes Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Morski Port Gdynia S.A.
REKLAMA

Tor wodny po zakończeniu prac na długości ok. 3,7 km będzie miał szerokość w dnie 280 m i głębokość 17 m. Łączna kubatura robót czerpalnych wynosi 3,5 mln m3, z czego 650 tys. zostanie wbudowane w brzeg morski, w ramach sztucznego zasilania (refulacji).

Przebudowie i rozbudowie ulegnie również Falochron Główny Wschodni w części południowej i północnej. Wzdłuż falochronu, po obydwu jego stronach oraz od czoła, wykonana zostanie stalowa ścianka szczelna. Natomiast wykonanie i remont oznakowania nawigacyjnego obejmie tor podejściowy oraz wejście do portu.

Wykonawcą prac będzie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. Lider, Rohde Nielsen A/SPartner i Van den Herik Kust-en Oeverwerken B.V. – Partner.

Morski Port Gdynia S.A.

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zapewnienie warunków do zrównoważonego rozwoju handlu opartego na transporcie wodnym i tym samym zwiększenie przeładunków ekspediowanych śródlądową droga morską.

Źródło: Morski Port Gdynia S.A.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA