Trwa budowa drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do Lubawki źródło: GDDKiA

Trwa budowa drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do Lubawki

ZDJĘCIA
REKLAMA
Od grudnia 2020 roku trwa drążenie dłuższego tunelu drogowego przez pasmo Gór Wałbrzyskich, który powstaje na S3 pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą. Natomiast na realizowany odcinek pomiędzy Kamienną Górą a Lubawką dojeżdżają elementy do montażu awanbeków, które będą pomocne przy budowie obiektów inżynierskich.
Droga ekspresowa S3 od Bolkowa do granicy państwa w Lubawce będzie drogą dwujezdniową, wyposażoną w dwa pasy ruchu i pas awaryjny o długości ponad 31 kilometrów. Trasa podzielona jest na dwa mniejsze odcinki realizacyjne, zadanie III od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra oraz zadanie IV od węzła Kamienna Góra do Lubawki (granica państwa).
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
W ramach inwestycji wybudowane będą m.in. dwa dwunawowe tunele drogowe - tunel TS-26 o długości ok. 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice oraz dwunawowy tunel drogowy TS-32 o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków, a także trzy węzły drogowe, dwa punkty Kontroli Granicznej i dwa MOP-y Jaczków.
GDDKiA
GDDKiA
REKLAMA
GDDKiA
GDDKiA
Na zadaniu III, pod koniec zeszłego roku rozpoczęło się drążenie dłuższego tunelu TS-26 od strony południowej. W nawie wschodniej wydrążono już blisko 270 metrów, a w nawie zachodniej 240 metrów. Od 9 marca br. trwa drążenie tunelu na portalu północnym. Prace realizowane są na obu nawach jednocześnie. Prowadzone są także roboty związane z odstrzałem materiału skalnego z terenu przewidzianego pod tunel TS-32. Oba tunele umożliwią dotychczasowe użytkowanie terenu, w tym również przemieszczanie się zwierząt po powierzchni terenu. Ponadto wykonawca prowadzi roboty drogowe w zakresie wykopów, odhumusowania oraz stabilizacji podłoża na drogach wewnętrznych i trasie głównej. W zakresie obiektów inżynierskich prowadzone są roboty związane z ich posadowieniem oraz prace przygotowawcze niezbędne do realizacji obiektów inżynierskich na tym odcinku.
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
GDDKiA
Na zadaniu IV, wykonawca realizuje roboty drogowe ziemne przy wykorzystaniu kilkudziesięciu jednostek sprzętowych, planując w najbliższych tygodniach kolejne prace związane z użyciem materiałów wybuchowych. Na budowie kompletowane są części awanbek’ów, czyli tzw. dziobów montażowych, które będą wykorzystywane podczas budowy mostów. Wykonawca planuje użycie dziesięciu zestawów awanbek’ów. Trwa betonowanie belek ślizgowych stacji roboczych, przyczółków, podpór obiektów inżynieryjnych. W II kwartale 2021r. planowana jest budowa ustrojów nośnych metodą nasuwania podłużnego, jednocześnie na pięciu kilkuset metrowych obiektach w ciągu nowobudowanej drogi S3. Prowadzone są prace kończące przebudowę kilkukilometrowych odcinków sieci elektroenergetycznych, w tym wysokiego napięcia. Planowana jest również kontynuacja prac w zakresie przebudowy koryta rzeki Bóbr.

Wartość inwestycji to prawie 2,5 mld zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Komentarze (3)

Napisz komentarz
bolkowiak(gość)
póki co, droga trochę donikąd, no ale może Czesi się w końcu ogarną
enrico(gość)
Gratulacje dla Mostów Łódź i ich Prezesa (syna poprzedniego Prezesa- założyciela tej firmy śp. mgr inż.Zygmunta Patera (którego osobiście znałem). Za profesjonalne i sprawne realizowanie tej inwestycji. Mam nadzieję, że pod koniec 2022r. oddadzą swój odcinek robót na S3 do granicy z Czechami w Lubawce.
enrico(gość)
Gratulacje dla Mostów Łódź i ich Prezesa (syna poprzedniego Prezesa- założyciela tej firmy śp. mgr inż.Zygmunta Patera (którego osobiście znałem). Za profesjonalne i sprawne realizowanie tej inwestycji. Mam nadzieję, że pod koniec 2022r. oddadzą swój odcinek robót na S3 do granicy z Czechami w Lubawce.
REKLAMA