Trwają prace przy przebudowie dworca kolejowego Warszawa Zachodnia PKP PLK / Foto: Martyna Janduła

Trwają prace przy przebudowie dworca kolejowego Warszawa Zachodnia

ZDJĘCIA
REKLAMA

Trzy wiadukty kolejowe obok Warszawy Zachodniej zapewnią lepsze podróże koleją – bezpośrednie połączenie linii radomskiej z linią obwodową. Podróżni pociągów m.in. z Łodzi i Radomia mogą obserwować postęp prac. Projekt za ok. 2 mld zł netto ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych POIiŚ.

W obszarze stacji Warszawa Zachodnia widać prace na torach w kierunku stacji Warszawy Włochy – połączenie linii obwodowej z linią radomską. Trzy wiadukty umożliwią bezkolizyjny przejazd pociągów. Ciężki sprzęt już wzmacnia podłoże. Pierwsze betonowe elementy wiaduktów widać już nad torami.

PKP PLK / Foto: Artur Lewandowski
PKP PLK / Foto: Artur Lewandowski
PKP PLK / Foto: Artur Lewandowski
PKP PLK / Foto: Artur Lewandowski
PKP PLK / Foto: Martyna Janduła
PKP PLK / Foto: Martyna Janduła
PKP PLK / Foto: Martyna Janduła
REKLAMA
fot. Orzech

W obszarze stacji Warszawa Zachodnia wykonawca przygotował już ponad 8 km torów i sieci trakcyjnej. Zamontowano 43 rozjazdy – elementy torów, bardzo ważne dla sprawnego i bezpiecznego prowadzenia ruchu. Zaawansowana jest budowa lokalnego centrum sterowania (LCS) z komputerowymi urządzeniami. LCS zapewni sprawne i bezpieczne prowadzenie ruchu na zmodernizowanej stacji.

Na stacji Warszawa Zachodnia zapewnione są codzienne podróże aglomeracyjne, regionalne i dalekobieżne około 750 pociągami. Równocześnie ekipy budują nowe podziemne kondygnacje: przejście dla pieszych i tunel tramwajowy. Wykonano strop nad tunelem prowadzącym od linii obwodowej i peronu nr 9 do peronów 1-8 stacji Warszawa Zachodnia. Przejście dla pieszych będzie miało około 700 metrów długości i 60 metrów szerokości. Przewidziano w nim lokale użytkowe i kasy biletowe.

PKP PLK / Foto: Artur Lewandowski
PKP PLK / Foto: Artur Lewandowski

Nowa Warszawa Zachodnia zapewni oczekiwany komfort podróży. Wszystkie perony będą zadaszone. Podróżni już korzystają z nowych zadaszonych peronów nr 6, 7 i 8. Docelowo ruchome schody, windy, system dynamicznej informacji oraz szerokie przejścia ułatwią dostęp do pociągów.

Łatwiejsze będzie łączenie podróży koleją z komunikacją miejską. Bezpieczne zarządzanie ruchem kolejowym zapewnią nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe. Projekt "Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia" wart jest ok. 2 mld zł netto. Realizacja przewidziana jest do 2023 r.

Projekt ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA