Uwaga! Ważne zmiany dotyczące ziemiźródło: pixabay.com

Uwaga! Ważne zmiany dotyczące ziemi

Hermiona
Hermiona
REKLAMA
Na dzisiejszej konferencji prasowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowano o uruchomieniu nowego serwisu internetowego e-rolnik.
"Więcej ziemi dla rolników" to centralny system informatyczny katalogujący zasób państwowej ziemi. Jest to pierwsza tego rodzaju inicjatywa podjęta w MRiRW – czytamy na stronach ministerstwa. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda przedstawił dzisiaj wspólnie z p.o. dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Małgorzatą Gośniowską-Kolą informacje o zakończeniu I etapu prac nad projektem KOWR.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

– "Więcej ziemi dla rolników" to jeden z elementów Polskiego Ładu dla rolnictwa, który zapowiadał premier Mateusz Morawiecki. Dotrzymujemy słowa. Po raz pierwszy każdy rolnik będzie mógł zobaczyć pełną bazę i uzyskać wiedzę, gdzie są wolne grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Specjalna przeglądarka udostępniona została na internetowej stronie KOWR oraz na platformie eRolnik – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W Zasobie znajduje się 1,4 mln gruntów, w tym 200 tys. jest jeszcze do rozdysponowania poprzez dzierżawę lub zakup w drodze przetargu. O możliwościach nowego systemu mówiła pełniąca obowiązki dyrektor KOWR Małgorzata Gośniowska-Kola.

Cały czas trwają konsultacje i na bieżąco będziemy udoskonalać to narzędzie – podkreślała. – Uruchomienie przeglądarki to pierwszy etap prac nad projektem "Więcej ziemi dla rolników". Kolejnym będzie uruchomienie nowej funkcjonalności przeglądarki – prezentacja graficzna na własnej platformie geolokalizacyjnej lub w oparciu o integrację z narzędziami takimi, jak w geoportalu.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Z całą pewnością platforma e-rolnik ułatwi dostęp do informacji obywatelom, czy jednak doniesienia o szykowanych przetargach i wyprzedaży gruntów Skarbu Państwa, o której wspomniał minister, to przemyślane działanie?

A może chodzi o Ustawę, która w dniu dzisiejszym została przegłosowana w Sejmie?

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw ma wzmocnić kontrolę nad prawidłowym gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa m.in. poprzez danie wojewodom narzędzi do sprawowania skuteczniejszego nadzoru nad realizacją zadań przez starostów – czytamy w komunikacie PAP. Nowela ustawy o gospodarce nieruchomościami ma wzmocnić nadzór wojewodów nad czynnościami dotyczącymi gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa realizowanymi m.in. przez starostów, którzy wykonują te zadania jako zlecone przez administrację rządową.

Zgodnie z ustawą:
  • Starostowie mają sporządzać plany wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, które będą zatwierdzane przez wojewodów. 
  • Wojewoda będzie mógł żądać od starostów i innych organów przekazania informacji o nieruchomościach państwowych. 
  • Będzie mógł też zobowiązać starostę do podejmowania określonych czynności dotyczących nieruchomości należących do zasobu Skarbu Państwa, a jeśli starosta ich nie wykona, będzie mógł sam podjąć te działania w imieniu Skarbu Państwa.
  • Starosta będzie miał obowiązek przekazania nieruchomości na żądanie wojewody lub ministra na wskazany we wniosku cel.
Według autorów ustawa ma odformalizować procedury uzyskiwania przez starostów zgody wojewody na dokonanie czynności prawnej dotyczącej nieruchomości SP. Jak uzasadniają, nowela znosi zbędne wymogi przedkładania operatu szacunkowego w przypadku wniosku o zgodę na zawarcie umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości. Ponadto dookreśla koszty związane z korzystaniem z nieruchomości oddanych w trwały zarząd. 

Trzeba tylko wierzyć, że zapis dotyczący obowiązku przekazania nieruchomości na żądanie wojewody lub ministra na wskazany we wniosku cel – nie będzie nadużywany.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA